Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

1242

Проектът е към Наредбата за градската среда, която беше приета през 2020 година от Столичния общински съвет


„С Наредбата за градска среда поставяме специфични изисквания за облика на градските пространства, определят се и допълнителни изисквания към проектите и изпълнението на строежите и ремонтите на сгради, улици и площади с цел удобна, достъпна и естетична градска среда. Работи се по разработването на различните стандарти с подробни архитектурни, художествени и технически изисквания към проектирането и изпълнението. Те задават и правилата за избор на материали, технологии и практики на строителство и ремонти в градската среда", каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова.

До момента екипът на главния архитект разработи стандартите за шрифта на Столична община, за оформянето на уличните табели и за оформянето на туристическата навигация, както и за оформлението на фасадите в Зона 2 от Централната градска част. Сега стандартът за настилките нагледно показва правилата, по които ще се избират те и другите елементи на пешеходните пространства на града в зависимост от зоната, в която попадат.

"Стандартът дава основните правила и насоки за реденето на настилки, оформяне на бордюри, тактилни ивици, посадъчни места за дървета, показва детайли за правилно полагане на настилките и тяхното свързване с другите елементи на пешеходното пространство – шахти, решетки за отводняване и други", каза главният архитект Здравко Здравков.

Пешеходната достъпност е важен фактор както за комфорта на гражданите, който би намалил използването на лични автомобили на по-кратки разстояния, би гарантирал и повече удобство за майките с детски колички и хората с двигателни и зрителни проблеми. 

Другата цел на стандартите за изграждане на тротоари и пешеходни зони е по-ясни гаранции за качество и еднозначна и публично достъпна база за контрол на  строителството. Стандартът дори може да бъде основа за адаптиране на съществуващи производства към нуждите на столицата, която е най-големият национален пазар за такива продукти, беше казано на представянето.

 

В стандарта са показани много примери за връзка между различни видове настилки, дават се указания за изискванията към основата и начина на редене. Разгледани са основните елементи на пешеходното пространство и са показани правилни решения за връзки между различни настилки, смяна на посоката, избягване на рязане на много малки елементи, оформяне на частите от тротоара, които са уязвими на повреди.  

Стандартът е изработен с много графични примери – чертежи, снимки и таблици, които имат за цел да улеснят ползвателите му при правилното му прилагане. В документа са събрани всички приложими държавни стандарти за съответствие на продуктите, използвани при изграждането и ремонта на тротоарите. Стандартите са разработени, като е проучен опитът на градове от целия свят, каза също арх. Здравков.  

В рамките на предстоящите обществени консултации се очаква мнението както на професионалните организации на архитектите, урбанистите и инженерите, така и на гражданите на София. Стандартът, разработен от Place.make, може да разгледате и изтеглите тук.

Кметът Фандъкова припомни, че тази година ще стартира програма за изграждане и основен ремонт на тротоарни настилки. По оценки на експертите в следващите 2 години след началото на изпълнението ще бъдат реновирани над 700 хил. кв. м тротоари във всички райони на столицата. Този месец ще бъдат обявени новите процедури за текущи ремонти, в които се залага и изграждането на тротоари. По думите на кмета на София както в програмата за ремонт на тротоари, така и в стандартите за настилките, се залагат и условия за уличното озеленяване и разполагане на градско обзавеждане.  

Предстои екипът на арх. Здравков да представи и стандартите за елементите на градско обзавеждане и за графичното оформление на номерацията на жилищните сгради в кварталите с комплексно застрояване. 

ОЩЕ НОВИНИ

В нова детска градина в Самоков ще се обучават деца от 6 групи

В нова детска градина в Самоков ще се обучават деца от 6 групи

Това е първата детска градина, която откриват в града след почти 40 години

Завод във Видин строи нова складова, производствена и административна база

Завод във Видин строи нова складова, производствена и административна база

Изгражда се и фотоволтаична инсталация, с капацитет за производство на екологично чиста енергия, трикратно надвишаваща потреблението на производството

Още една зона за отдих имат жителите и гостите на Свиленград

Още една зона за отдих имат жителите и гостите на Свиленград

Това е новата пешеходна алея край Марица, разположена между стария и новия мост

До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023 г.

До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023 г.

Предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща комисия, която ще приоритизира окончателните списъци с пътищата за ремонт