През есента се очаква да е готов обновеният Планетариум в Смолян

175

Проведени са предварителни разговори за удължаване на срока на проекта с няколко месеца, за което Общината има положително становище


Снимка: Община Смолян

Проектът за обновяване на Планетариума в Смолян стартира през 2021-ва година. Той се финансира от два източника, което според общината обуславя висока административна сложност при неговото управление и изпълнение, а в същото време спецификата на оборудването и на сградата, в комбинация с динамичните  инфлационни процеси, са фактор, който допълнително е усложнил изпълнението на проекта. По него е предвиден основен ремонт и реконструкция на Планетариума - подмяна на дограма, топлоизолация на стени и покрив, подмяна на отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации; подмяна на настилки, облицовки и покрития; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и пожарна безопасност. Другата важна част е доставката на ново модерно и високотехнологично оборудване за звездната зала, за обсерваторията и останалите помещения в сградата. Предвижда се и обособяване на втори Посетителски център, за да се обогатят услугите, които ще се предлагат.    

Хронология

След процедура по ЗОП на 19.07.2021 г. е сключен договор за СМР с „ИСА 2000“ ЕООД на стойност 1 651 302,88 лв. с ДДС. Строителната площадка е открита на 10.09.2021 г. Към момента са изпълнени по-голямата част от предвидените СМР. След частичното разкриване на покрива са констатирани проблеми с отвеждането на дъждовната вода чрез съществуващите воронки и водосточни тръби. Необходимо е било да се даде проектно решение за промяна на покривната конструкция с цел подобряване на водоотвеждането. Установена е нужда от актуализиране на проекта и заради изпълнение на стоманобетонова рампа, допълнителна обработка на стените по фасадите, премахване на компрометирана мозайка, обработка на облицованите с камък стени, уточняване с проектант и службата по Пожарна безопасност и защита на населението за начина на обработка на дървените ламперии, промяна на материала за дограма.  

Поради неблагоприятни климатични условия - значителни количества валежи на територията на община Смолян към онзи момент и необходимост от  изготвяне на проект по чл. 154 от ЗУТ, строително-монтажните работи са спрени в края на 2021 г. Вследствие на инфлационните процеси, сериозните проблеми с веригите на доставки и динамичните възможности за технически решения, процедурите по възлагане на оборудването са променяни и детайлизирани няколко пъти, което е довело до тяхното забавяне.  

На 31.01.2023 г. е  обявена процедура с предмет „Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване, тестване, обучение за работа и гаранционна поддръжка на цялостна дигитална планетариумна проекторна система, включваща нов полусферичен купол и апаратура/оборудване за дигитален планетариум за нуждите на община Смолян“. Офертите са отворени и комисията приключва процеса по избор на изпълнител. На 29.03.2023г. е сключен анекс към АДБФП за индексация с 15% върху общата стойност на договора, или с 247 695,44 лв. с ДДС. Предстои да се анексира и договорът за СМР.  

Междувременно е предаден с протокол от 05.04.2023 г. с измененият архитектурен проект, който се съгласува с институциите, както и се изготвя комплексен доклад от надзорната фирма. Следва съгласуване на проекта от главния архитект и изменение на разрешението за строеж. До края на април е приключена поръчката за доставка и ще бъдат финализирани процесите по изменение на разрешението за строеж по чл. 154 от ЗУТ. Предстои да се купи и оборудване.

Проведени са предварителни разговори за удължаване на срока на проекта с няколко месеца, за което Общината има получили положително становище. Така при първоначален срок края на юни 2023 година, след 3-4 допълнителни месеца проектът ще бъде завършен в цялост и Смолян ще има своя обновен Планетариум на най-високо световно ниво.  Предстои да се проведат процедури по подбор на персонал, който да бъде обучен за работа с новите системи и оборудване.  

След завършване на проекта в основната звездна зала ще може да се изнасят най-разнообразни звездни спектакли и програми от цял свят. Вторият посетителски център ще дава много възможности за допълнителна информация и интерактивни програми. Сградата ще може да се използва за конгреси, презентации, дигитални събития. Ще бъде възможно и излъчване на живо на световни астрономически, космически, спортни, културни събития и др.

ОЩЕ НОВИНИ

В Кърджали одобриха промяна предназначението на имот с цел изграждане на болница и частен медицински университет

В Кърджали одобриха промяна предназначението на имот с цел изграждане на болница и частен медицински университет

Преди това имаше представяне на инвестиционното намерение пред Общинския съвет, както и пред обществеността и различни организации

Cushman & Wakefield Forton: Ритейл парковете продължават да се разрастват, достигнаха 360 000 кв. м през първото тримесечие

Cushman & Wakefield Forton: Ритейл парковете продължават да се разрастват, достигнаха 360 000 кв. м през първото тримесечие

Ръст в обема на завършените логистични проекти за собствено ползване в София има през първото тримесечие, показват данните на консултантската компания за бизнес имоти

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

Обновените площи около спортното съоръжение ще са над 3 декара

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Те се намират в „Зона Б-5“, „Илинден“, „Дървеница“ и Горна баня

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Теренът се намира в югозападния край на двора на болницата