Сделките с инвестиционни имоти в страната през първите шест месеца на годината възлизат на 83 млн. евро

51

Това се казва в най-новия доклад на Colliers


През първата половина на 2023 г. общата стойност на инвестиционните сделки е над 83 млн. евро, като целият обем е реализиран през първото тримесечие на годината. Това се казва в най-новия доклад на Colliers. Този феномен не е нетипичен: през последните няколко години по-голямата част от инвестиционните трансакции в страната се случват през второто полугодие. Очаква се редица сделки, които към момента на издаването на доклада, са в процес на финализиране, да приключат през третото тримесечие на 2023 г.

Разпределението на инвестициите по сектори е както следва: 49% са трансакции с офисни площи, следвани от земя за строеж (с 32%), сгради със смесено предназначение (13%) и индустриални имоти (5%).

Местните инвеститори продължават да бъдат трайно активни на българския пазар през последните години. През първата половина на 2023 г. те стоят зад 65% от общия инвестиционен обем. През разглеждания период размерът на трансакциите със спекулативни имоти значително превъзхожда този на сделките с активи, генериращи доход. Нивата на възвръщаемост на офисни и търговски площи запазват стойностите си от 2022 г., а именно – 7.75%. Параметърът остава без промяна и за индустриалните и логистичните имоти - 7.5%.  

В Западна Европа се забелязва значителен спад на инвестиционните обеми, основно поради по-високите лихвени проценти. Тази тенденция се очаква да афектира и България, но в значително по-малка степен, в резултат на по-слабата задлъжнялост на местно ниво, както и поради ниските нива на междубанково финансиране. Независимо от това, търсенето на качествени инвестиционни имоти ще продължи, но трансакции няма да се реализират на всяка цена. Инвеститорите ще разглеждат възможностите на пазара с особено внимание върху тяхното качество и устойчивост.

Основно предизвикателство пред бизнес имотите остава непредвидимостта на бизнес климата. Това ще продължи да влияе върху решението за инвестиционна покупка, като удължи времето за взимане на решение, докато се анализират подробно и задълбочено пазарните рискове.

Вижте още тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота