Ще се ремонтира участък от пътя Луковит - гара Карлуково

247

Предстои обявяване на процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители


Снимка: Община Луковит

На 16 август Община Луковит сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проект „Реконструкция/рехабилитация на участък от общински път Луковит – гара Карлуково“ по Програмата за развитие на селските райони. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 899 359 лв. без ДДС, от които 85% европейски средства и 15% национално финансиране. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

Общински път Луковит-Карлуково LOV1093 преминава през землищата на три населени места - Луковит, Петревене и Карлуково. Пътят е важен за населението на града и на селата Карлуково и Беленци, защото осигурява най-пряк достъп до общинския център и съответно до услуги: училища и детски градини, болница и аптеки, социални служби и Дирекция "Бюро по труда", общинска администрация, банки, Районен съд, Районна прокуратура, полиция, а също и адвокати, нотариуси и т.н.

Пътят преминава през Луковит (по ул. „Цоньо Матев“ и ул. „Сан Стефано“), като започва от км 0+000 (републикански път I- 3 / ул. "Любен Каравелов") и свършва до жп гара Карлуково. С настоящата инвестиция се осъществява първи етап, включващ ремонт/рехабилитация на участък с обща дължина 5 км – общински път LOV 1093 от км 0+000 до км 5+000.

Участъкът, който ще обхванат проектните дейности, е в лошо експлоатационно състояние и се нуждае от ремонт. Съществуващата настилка е асфалтобетонова, с множество пропадания и деформации, мрежовидни пукнатини и коловози, на места силно компрометирани, с множество дупки и кръпки. Тротоарите и бордюрите в границите на населеното място също са в лошо състояние, с множество пропадания, счупени или липсващи тротоарни плочи и счупени, хлътнали или липсващи бордюри.

Проектното предложение предвижда в гр. Луковит (от км 0+000 до км 1+150) настилка с ширина 6.00 – 7.50 м, тротоари (с конструкция бетонови блокчета – унипаваж, с размер 20/10/6) с променлива ширина от 1.50 до 2.90 м и бордюри 15/25, понижаване на бордюрите пред гаражите и на кръстовищата, съгласно Наредбата за достъпна среда. В началото на пътя ще се извърши зануляване в съществуващия ръб на републикански път I-3 - ул. "Любен Каравелов". В открития път (от км 1+150 до км 5+000) настилката е с ширина 2 х 3.00 м, а стабилизираните банкети от трошен камък са 2 х 1 м. Предвидени са реконструкция и изграждане на пътната настилка от км 2+680 до км 2+760, от км 3+990 до км 4+040 и от км 4+590 до км 4+650, както и изграждане на нови банкети с ширина 1 м.

В населеното място предстои преасфалтиране на всички зауствания (улици) със следната конструкция: плътен асфалтобетон 4 см и неплътен асфалтобетон 4с м. За всички черни пътища, които се заустват към пътя, е решено полагане на асфалтобетонова настилка поне 10 м със следната конструкция: несортиран трошен камък 30 см и плътен асфалтобетон 4 см. Ще се положи еднотръбна мрежа и ще се изградят шахти за широколентов интернет по десния тротоар, а извън населено място – в десния банкет. Предвижда се изграждане на шахти на всяко кръстовище и пресичане на селскостопански пътища. Общата площ на пътното платно е 32 986 кв.м, на тротоарите и бордюрите е 3899,75 кв.м, а тръбното трасе за кабелна мрежа е 4995 м с 37 шахти.

С реализирането на проекта ще се подобрят и възстановят транспортно-експлоатационните качества и носимостта на настилката на пътния участък, като по този начин се осигурят условия за безопасност на движението и по-добро отводняване на пътя. Подобрената транспортна свързаност между населените места ще предостави възможност за развитие на нови икономически дейности в селския район на община Луковит и ще създаде по-добра среда за живот и бизнес, включително чрез развитие на възможностите за туризъм и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на района.

ОЩЕ НОВИНИ

Продължава строителството на спортна база в "Люлин 6" в София

Продължава строителството на спортна база в "Люлин 6" в София

Базата ще разполага с 3 игрища за минифутбол, 3 тенис корта, съблекални и детски център

Изграждат завод за захарни изделия във Враца

Изграждат завод за захарни изделия във Враца

Базата на новото производство ще бъде разположена на площ от 5 000 кв.м близо до заводите на "МД Електроник" и "Теклас България"

Общо 11 декара междублокови пространства в район "Младост" в София няма да бъдат застроени

Общо 11 декара междублокови пространства в район "Младост" в София няма да бъдат застроени

На последното си редовно заседание Столичният общински съвет прие решение, с което 18 частни имота в „Младост“ 1 и 2 стават общинска собственост и са предвидени за озеленяване и облагородяване

Първата от многофункционалните ученически спортни зали в София се изгражда в 56. СУ в район "Люлин"

Първата от многофункционалните ученически спортни зали в София се изгражда в 56. СУ в район "Люлин"

Новата сграда е самостоятелна, като ще включва още съблекални с душове, помещения за треньори и за съдии, както и лекарски кабинет

Започна строителството на нова детска градина за 12 групи в столичния кв. "Обеля"

Започна строителството на нова детска градина за 12 групи в столичния кв. "Обеля"

Детската градина ще разполага със занимални и спални помещения, физкултурен салон, зали и плувен басейн