Ще се ремонтира участък от пътя Луковит - гара Карлуково

254

Предстои обявяване на процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители


Снимка: Община Луковит

На 16 август Община Луковит сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проект „Реконструкция/рехабилитация на участък от общински път Луковит – гара Карлуково“ по Програмата за развитие на селските райони. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 899 359 лв. без ДДС, от които 85% европейски средства и 15% национално финансиране. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

Общински път Луковит-Карлуково LOV1093 преминава през землищата на три населени места - Луковит, Петревене и Карлуково. Пътят е важен за населението на града и на селата Карлуково и Беленци, защото осигурява най-пряк достъп до общинския център и съответно до услуги: училища и детски градини, болница и аптеки, социални служби и Дирекция "Бюро по труда", общинска администрация, банки, Районен съд, Районна прокуратура, полиция, а също и адвокати, нотариуси и т.н.

Пътят преминава през Луковит (по ул. „Цоньо Матев“ и ул. „Сан Стефано“), като започва от км 0+000 (републикански път I- 3 / ул. "Любен Каравелов") и свършва до жп гара Карлуково. С настоящата инвестиция се осъществява първи етап, включващ ремонт/рехабилитация на участък с обща дължина 5 км – общински път LOV 1093 от км 0+000 до км 5+000.

Участъкът, който ще обхванат проектните дейности, е в лошо експлоатационно състояние и се нуждае от ремонт. Съществуващата настилка е асфалтобетонова, с множество пропадания и деформации, мрежовидни пукнатини и коловози, на места силно компрометирани, с множество дупки и кръпки. Тротоарите и бордюрите в границите на населеното място също са в лошо състояние, с множество пропадания, счупени или липсващи тротоарни плочи и счупени, хлътнали или липсващи бордюри.

Проектното предложение предвижда в гр. Луковит (от км 0+000 до км 1+150) настилка с ширина 6.00 – 7.50 м, тротоари (с конструкция бетонови блокчета – унипаваж, с размер 20/10/6) с променлива ширина от 1.50 до 2.90 м и бордюри 15/25, понижаване на бордюрите пред гаражите и на кръстовищата, съгласно Наредбата за достъпна среда. В началото на пътя ще се извърши зануляване в съществуващия ръб на републикански път I-3 - ул. "Любен Каравелов". В открития път (от км 1+150 до км 5+000) настилката е с ширина 2 х 3.00 м, а стабилизираните банкети от трошен камък са 2 х 1 м. Предвидени са реконструкция и изграждане на пътната настилка от км 2+680 до км 2+760, от км 3+990 до км 4+040 и от км 4+590 до км 4+650, както и изграждане на нови банкети с ширина 1 м.

В населеното място предстои преасфалтиране на всички зауствания (улици) със следната конструкция: плътен асфалтобетон 4 см и неплътен асфалтобетон 4с м. За всички черни пътища, които се заустват към пътя, е решено полагане на асфалтобетонова настилка поне 10 м със следната конструкция: несортиран трошен камък 30 см и плътен асфалтобетон 4 см. Ще се положи еднотръбна мрежа и ще се изградят шахти за широколентов интернет по десния тротоар, а извън населено място – в десния банкет. Предвижда се изграждане на шахти на всяко кръстовище и пресичане на селскостопански пътища. Общата площ на пътното платно е 32 986 кв.м, на тротоарите и бордюрите е 3899,75 кв.м, а тръбното трасе за кабелна мрежа е 4995 м с 37 шахти.

С реализирането на проекта ще се подобрят и възстановят транспортно-експлоатационните качества и носимостта на настилката на пътния участък, като по този начин се осигурят условия за безопасност на движението и по-добро отводняване на пътя. Подобрената транспортна свързаност между населените места ще предостави възможност за развитие на нови икономически дейности в селския район на община Луковит и ще създаде по-добра среда за живот и бизнес, включително чрез развитие на възможностите за туризъм и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на района.

ОЩЕ НОВИНИ

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Миналата седмица областният управител Вяра Тодева върна първото решение заради "съществени процедурни нарушения"

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Намерението е на частния собственик на терена, на който има бензиностанция и двуетажен магазин на верига за хранителни стоки

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Припомняме, че реконструкцията на парка с проектант "Архитект Киряков" ЕООД получи специална награда в конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2022 и награда BIG see Award 2023

Пет министерства, Столична община и управителят на Област София град активизират дейностите по развитието на Природен парк "Витоша"

Пет министерства, Столична община и управителят на Област София град активизират дейностите по развитието на Природен парк "Витоша"

По време на дискусия беше взето решение за провеждане на регулярни срещи за конкретни действия за справяне с проблемите, като за целта ще бъде начертана и пътна карта

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Площите в сегмента нарастват с темп значително над средния за Централна и Източна Европа, показват данните на консултантската компания