След 12 години забавяне започва работа по Небет тепе в Пловдив

166

Днес беше направена първата копка по проекта "По крепостните стени на Филипопол"


"Това е изключително труден обект, който сме обследвали заедно с арх. Вера Коларова. Небет тепе е важен за Пловдив, тъй като представя акрополната част на древния Филипопол, тук е венецът на живота на града", заяви арх. Румяна Пройкова по време на първата копка на проекта за Небет тепе, предаде репортер на Plovdiv24.bg. "Акрополната част е по северната стена и ще я покажем по значим начин. Стените са древни и няма да бъдат надграждани. Ще изчистим цялата среда, ще има зелена поляна, ще се очертаят археологическите структури", допълни тя и заключи, че целта е да се експонира древната археология в една подходяща среда.

"Това е един изстрадан обект, като преди повече от 12 години се опитваме да го стартираме. Той беше спасен в първите дни на нашия мандат и е знаков за град Пловдив", посочи кметът Здравко Димитров и изрази надежда догодина обектът да бъде открит. Предстои да се изяснят секторите, в които ще се работи от археологическа гледна точка.  

Днешната първа копка стана възможна, след като община Пловдив коригира забележките на Националния институт за недвижимо културно наследство. Те бяха осветлението да бъде повдигнато и да не бъде през 1,5 метра, а на по-големи разстояния, а габионите да бъдат покрити с жива растителност. Разминаване имаше и по отношение на изграждането на пътеките по маршрутите за туристи - общината искаше те да са от устойчив материал, а не от насип, за да не свличат при дъждовно време.  

Проектът "По крепостните стени на Филипопол“ включва три обекта за интервенция. Това са "Археологически комплекс "Небет тепе"; "Античен комплекс "Източна порта на "Филипопол" и "Реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс "Небет тепе". Избраният изпълнител и за трите позиции е консорциум "Филипопол 2020", в който участват "Терасист" ООД, "Стройекспрес-НН" ООД и ПМ "Архитекти" ЕООД. Стойността на договора за проектиране, авторски надзор и СМР е 6 996 594 лв. с ДДС. Одобрената обща стойност по проекта е 8 012 202,52 лв. От тях 6 009 151,89 лв. са безвъзмездно финансиране по ОП "Региони в растеж“,  а 2 003 050 лв. е съфинансирането от община Пловдив.  

С реализацията на проекта ще се постигне консервация, реставрация и експониране на античния комплекс "Източна порта на "Филипопол“ и на Археологически комплекс "Небет тепе". По този начин обектът ще стане културен център с категория "национално значение“, което означава, че ще е предпочитана туристическа атракция, предлагаща подходящи условия за целогодишно посещаване.  Чрез осъществяването на рекламна и презентационна кампании да се повиши информираността и стимулира интереса на различни групи туристи. С увеличаването на туристическия поток ще се подкрепи развитието на местния бизнес – пряко или косвено свързан с развитието на туристическите услуги.

Срокът за изпълнение на проекта е до края на 2023 година.

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Започва обновяване на осветлението в „Сарафово“ и „Крайморие“, следват още няколко квартала

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

До няколко месеца предстои и въвеждане на Географска информационна система, която ще позволи срещу единен граждански номер получаване на кадастрална информация

Банско ще подменя уличното осветление

Банско ще подменя уличното осветление

Съществуващото води до значителен преразход на електроенергия - осветителните тела са подменяни хаотично през последните 30 години, без да е търсено покриване на нормативните изисквания

Предстои художествен конкурс за триизмерни информационни елементи, представящи археологията на Антична Сердика

Предстои художествен конкурс за триизмерни информационни елементи, представящи археологията на Антична Сердика

Предвижда се изработване на макети и прототип за тактилни маркери, предназначени за вграждане в тротоарните и пътни настилки

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето