Стартира изграждането на Младежки център в Свищов

163

Проектант е арх. Георги Григоров


На 3 юли в сградата на Община Свищов беше проведена встъпителна пресконференция, с която стартират дейностите по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Свищов“ с Договор № BG-RRP-1.009-0001-С01/10.01.2024 г. по Национален план за възстановяване и устойчивост. В рамките на събитието официално бе подписано и партньорското споразумение, с което се разписват дейностите и отговорностите между партньорските организации.

Предметът на обществената поръчка включва ново строителство на „Младежки център“ в имот с административен адрес ул. „Петър Ангелов“ 18. Той е застроен, като съществуващото застрояване ще бъде запазено. Площта на обекта е 807 кв.м и съгласно ПУП-ПРЗ в имота се предвижда обществено-обслужваща сграда. Издадено е разрешение за строеж №88/05.12.2022 година от главния архитект на Община Свищов.

Проектните дейности предвиждат изграждане на нова сграда на един партерен етаж и включваща следните помещения и кабинети: конферентна зала, компютърна зала, учебни зали и кабинети, офиси и др. В центъра ще се провеждат обучения за повишаване на квалификацията на младежите в сферата на дигиталната грамотност, чуждоезиковото обучение, гражданско образование, професионална квалификация и други дейности.

Важна част от дейността му ще бъде взаимодействието с представители на местната власт, институции и други организации. В младежкия център ще се сформират клубове по интереси, които ще включват клубове за личностно развитие, спортни клубове, ателиета в сферата на изкуството, стимулиращи активното гражданско поведение и критично мислене, дейности за повишаване на екологичната култура и др.

След приключване на строителните дейности Младежкият център ще бъде оборудван и обзаведен. За нормалното му функциониране и протичане на дейностите в центъра, ще бъде назначен екип от медиатори, младежки работници и персонал, които ще оказват индивидуална подкрепа на младежите. Асоциираните партньори и представителите на бизнеса ще гарантират постигане на по-висока приложимост към пазара на труда, по-добро качество и по-ясен приобщаващ характер на неформалното образование, като основен подход в младежката работа, а работодателите ще бъдат в състояние да предлагат темите и практическото приложение на обученията и инициативите на центъра, включително и чрез предоставяне на възможност за практическо приложение на усвоените знания и умения в реална работна среда.

Проектното предложение е на обща стойност 1 798 149,71 лева, а планираната продължителност на проекта е в рамките на 30 месеца.

Изпълнител след обществена поръчка е "Ноел Инженеринг" ЕООД.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

Столична община и РК София град на КАБ разработват тестова електронна среда за предаване на проекти

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

За архитектурата на сградата отговаря Fekta Architectiral Studio, които са заложили на изчистена визия

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Инициативата на Общината и Туристическия информационен център се осъществява с помощта на Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Захарий Княжески“