Терените около Сточна гара в София могат да се развиват като парк, културен център и зона за иновации

845

Трите предложения са резултат от едногодишна работа на екипа на ГРАДОСКОП, която включва урбанистичен анализ, международна студентска работилница, обсъждания с над 100 експерта и над 600 граждани на София и квартала 


Целта на инициативата „Зеленият преход на гарите“ е да демонстрира потенциала за съживяване на неактивните железопътни територии и сградите върху терените на Сточна гара и гара Подуяне-Разпределителна в София и да насочи трансформацията им в споделено, иновативно и многофункционално градско пространство. Като логично продължение на досегашната си работа и събитието "Станция София" днес неправителствената организация ГРАДОСКОП представи предложения за три пилотни проекта за трансформация и използване на терените около Сточна гара.

ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР И ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО СТОЧНА ГАРА 

Постепенното обживяване на района около Сточна гара с култура и изкуство е важна градска тема още от участието на София за състезанието за Европейска културна столица 2019. Още преди това много представители на различни култури и субкултури населяват зоната около гарата, където и до днес се развиват редица културни проекти като инкубатора Culture Lab, Зона Култура и квАРТал.

По време на дискусиите експерти, артисти и културни мениджъри и активисти се обединяват около идеята за създаването на общностен център и културна инфраструктура, като всички са единодушни, че красивата и неизползвана към момента сграда на Сточна гара е подходяща за целта. Предвид контекста и историята на сградата, е подходящо тя да има и фокус върху историята и бъдещето на жп транспорта и да помещава различни активности и събития за местните общности.

Рушащата се сграда на Сточна гара може да се превърне в многофункционално пространство, място за култура и пространство за дискусия, за иновация и експеримент. Културната програма би могла да бъде съчетана с търговски и представителни функции. Обществената функция на сградата обаче не би могла да се осъществи пълноценно без възстановяване на площадното пространство пред нея, правейки сградата физически видима и достъпна.

Функцията на сградата би могла да се допълни от изграждането на железопътен музей, в който да бъде събрана част от историята на българските железници. Дейността може да се допълни от открита паркова зона, в която да бъдат представени артефакти от жп историята у нас. Обособяването на зони, където да се правят проучвания и да се развиват иновативни решения за бъдещето на жп транспорта, би придало съвременна функционална значимост на проекта.

Културният общностен център може да има мултифункционална програма, която би довела до непрекъснат човекопоток, осигурявайки устойчивост и финансова рентабилност. Местните бизнеси и артисти могат да се включат при активацията на зоната. Общественото пространство може да се обживи чрез фестивали за изкуствата или фермерски пазари. След първоначална инвестиция, която гарантира изправността на сградата, следва да се създаде организация, която да управлява и обживи сградата чрез обществени дейности.

ПАРК СТОЧНА ГАРА

В много от срещите, разговорите с граждани и експертните дискусии в рамките на инициативата "Зеленият преход на гарите" се предлага една и съща идея - защо не превърнем временно неизползваните терени около Сточна гара в парк - новият жп парк на София, само на 15 минути пеша от административния център на столицата?

Това е пилотният проект, оценен от експертите в дискусиите с най-силно обществено и екологично въздействие, и същевременно - с относително лесна осъществимост. Идеята за превръщане на мястото в парк е и най-често срещана сред предложения на гражданите.
Тя може да се реализира сравнително лесно, без допълнително озеленяване, използвайки съществуващата естествена растителност по терена. Необходими са единствено решения, гарантиращи сигурността на гражданите чрез изграждане на определени територии с преминаващ жп транспорт, и изграждане на пешеходна и велоинфраструктура.

Паркът може лесно да се реализира, ако временно неизползваните, но естествено озеленени и достъпни територии около Сточна гара се предоставят или отдадат временно на Столична община и се развият поетапно като обществен парк с активното участие на различни заинтересовани страни. Открити пространства наоколо могат да се напълнят с разнообразни функции, като например споделено учене и зелени класни стаи съвместно с местните училища, споделени градски градини заедно с организации за градска агрикултура, зони за спорт, скейтборд и колело и други. Паркът може да се ползва и за разнообразни мероприятия и временна концертна и фестивална активност. Така той ще отговори и на необходимостта от общностен център за квартала и достъпно място за деца и хора с увреждания.

Трансформацията може да има временен характер и да се прекрати при промяна в необходимостта от използване на територията. Възможно е поетапно развитие на парка - да се започне с малка тестова територия, която след това да се разшири. Затова в създаването на пътеките се препоръчва използването на естествени и биоразградими материали и настилки за оформяне на пешеходните и велоалеи. При възможност паркът трябва да създава и сигурни пешеходни и велосипедни преминавания по продължение и над жп релсите, за да успее да преодолее съществуващата в момента бариера, която създават жп линиите.

ЗОНА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ И ЕКСПЕРИМЕНТИ

Сточна гара исторически е място за обмяна на стоки и услуги и тази традиция може да продължи да се развива. Територията около старата сграда на гарата, включваща фабриката за градско изкуство Culture Lab, хладилния завод, артисти и иноватори на свободна практика в района, превръщат зоната в естествено развил се клъстер на креативните индустрии. Тази енергия може да се допълни от нови пространства за тестване и прототипиране (makers spaces), студия за дизайн (градски, архитектурен, ландшафт, интериорен, продуктов), споделени места за работа, лаборатории и иновации, библиотека за материали, семинари и лекции, офиси на граждански инициативи, храни и напитки, базари и изложения на създадените продукти и разработените решения.

Сградата на така наречените „магазии“ датира от първата половина на 20 век и е била същинската товарителница на Сточна гара. Днес използвана за складови помещения, тя има специфична централна носеща бетонна конструкция и покривно осветление, носейки духа на пост-индустриалното наследство.

Част от съществуващия сграден фонд в района на Сточна гара може да се преизползва като локален център за рециклиране на материали и вещи, поправка на уреди и техника, както и разработване и тестване на нови продукти и прототипи. За целта могат да се определят пространства, където да се събират неизползвани материали, които да се сортират, изчистват, поправят или преправят, за да се върнат отново на пазара като нов продукт. Този кръг отваря възможност за много нови работни позиции и дейности, а към тези функции могат да се добавят и зони за лекции, семинари, образование и придобиване на нови умения, знания или практикуване на хоби.

Трите предложения за развитие на терените са резултат от едногодишната работа на екипа на ГРАДОСКОП по идентифицирането на широко споделена концепция за развитие и използване на централните градски пространства от Сточна гара до Гара Подуяне-Разпределителна в София. Дискусиите и проучванията стартираха преди година по инициатива на главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков и продължиха с подкрепата на Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), инициативата Нов Европейски Баухаус на Европейската комисия и редица други партньори. Може да се запознаете с доклада от проекта и подробности за пилотните предложения ТУК.

Следващите стъпки от инициативата включват сформиране на групи от заинтересовани страни, които да работят по реализацията на пилотните проекти, юридическо проучване за нужните административните промени и работа по идентифициране на източници за финансиране на реализацията на предложените проекти.

ОЩЕ НОВИНИ

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

Общинският съвет одобри местната администрация да стане собственик на 2 915 кв. м от този емблематичен за града обект, който да бъде социализиран

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие