Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

84

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси


Снимка: АПИ

Максимално сме ангажирани и е ускорена подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив, спазвайки законовите изисквания. Това подчерта на третата поред среща между институциите, имащи отношение към реализирането на обекта, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. В съвещанието в Агенция „Пътна инфраструктура“ участваха председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Ясен Йорданов, инж. Йордан Вълчев – член на УС на АПИ, кметът на Община Пловдив Костадин Димитров, заместник-областният управител на Пловдив инж. Атанас Ташков, представители на проектантите, експерти от областната управа и др.

Заместник-министър Найденов подчерта, че в последните три години е натрупано сериозно закъснение в подготовката на проекта, свързано с провеждането на устройствените процедури – одобряване на проектите на Подробен устройствен план – Парцеларен план за реконструкция на кръстовището за село Ягодово и за участъка от пътен възел „Скобелева майка“ до път II-86 Пловдив – Асеновград, и теренното обезпечаване на трасето. Без Подробен устройствен план – Парцеларен план и отчуждени имоти не може да се издаде разрешение за строеж, въпреки че през 2022 г. е избран изпълнител и е сключен договор за строителството на Югоизточния обход на Пловдив.

За да се ускори процесът, в последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ относно готовия проект за ново трасе (югоизточно от града) по направлението на път II-56 – от пътен възел „Скобелева майка“ на север до изграденото кръгово кръстовище с Асеновградско шосе на юг. Предстоят срещи и с Министерството на околната среда и водите.

На съвещанието в АПИ вчера отново бяха разгледани и проектите, касаещи удвояване на съществуващия (югозападен) околовръстен път на Пловдив, разделено на три обособени позиции. Първата включва участъци от републиканските пътища III-805 и II-86 – приблизително от кръстовището при „Джъмбо“ на север до края на моста над р. Марица на юг, включително и пътен възел при Пазарджишко шосе. Втората е участъкът от път III-805 от пътен възел „Царацово“ при Голямоконарско шосе на север до кръстовището при „Джъмбо“ на юг. Третата обхваща най-дългия участък за удвояване (14 км от път II-86 южно от гр. Пловдив) – след края на моста над р. Марица до изграденото кръгово кръстовище с Асеновградско шосе, веднага след ж. п. линията на КЦМ АД.

За всеки от трите проекта Експертен технико-икономически съвет при АПИ е приел решенията в план, което представлява първи междинен етап от изпълнението на трите договора и с което ситуационните решения за удвояване на трасето са фиксирани. Предстои провеждане на екологични процедури пред компетентните органи по околна среда - МОСВ и РИОСВ Пловдив, за трите обособени позиции, след приключването на които ще се изработят следващите фази на проектиране – същинските технически проекти и парцеларни планове. Парцеларните планове, по които ще се извършва отчуждаването на засегнатите частни имоти, подлежат на одобрение от министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Следващата работна среща е на 21 март в община Пловдив.

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Започва обновяване на осветлението в „Сарафово“ и „Крайморие“, следват още няколко квартала

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

До няколко месеца предстои и въвеждане на Географска информационна система, която ще позволи срещу единен граждански номер получаване на кадастрална информация

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Общинските съветници одобриха и включването на обекта в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост