В Русе откриха Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии

337

С нововъведенията на центъра ще бъде подобрено обучението на студенти и ученици


Източник на снимката: Община Русе

Център за върхови постижения към РУ „Ангел Кънчев“ беше открит официално на 7 ноември. В комплекса УНИТе са изградени пет лаборатории, които са в сферата на информационните и комуникационни технологии. Тяхната дейност е свързана предимно с виртуализация, 3D сканиране, прототипиране и смесена реалност. Изградена е и зала за видеоконферентна връзка, отговаряща на най-високите световни стандарти.

Новото звено ще подпомага развитието на докторанти и студенти чрез участие в научни разработки, ще изгражда и поддържа необходимата за дейността съвременна инфраструктура и отново заедно с други институти и изследователски центрове от страната и чужбина ще участва в изграждането на изследователски мрежи. Те ще могат да използват високо специализирани софтуерни решения и компютърно осигурени комуникационни системи, които освен среда за иновации осигуряват свързаност и защита на авторските права и гъвкав мениджмънт в подкрепа на изследванията и внедряването в реални условия на резултатите от тях.

Новата научно-образователна инфраструктура се реализира в рамките на проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Стойността му е над 29 млн. лв., а партньори в проекта са СУ "Св. Климент Охридски", РУ "Ангел Кънчев", ТУ-София, ШУ "Епископ К. Преславски" и Бургаският университет "Проф. Асен Златаров".

ОЩЕ НОВИНИ

Откриха новата сграда на Младежкия център в Монтана

Откриха новата сграда на Младежкия център в Монтана

Тя е реализирана по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство

Централни хали в София отварят като реконструиран покрит пазар със зони за хранене и култура

Централни хали в София отварят като реконструиран покрит пазар със зони за хранене и култура

Възвърната е оригиналната архитектурна и интериорна визия на паметника на културата, като са възстановени фасади, гербове, часовникова кула и фонтан, реставрирани са и археологическите разкопки в сутерена

Придвижено е изграждане на концертна зала срещу Централна жп гара в София

Придвижено е изграждане на концертна зала срещу Централна жп гара в София

Идеята е част от „Концепция за планиране и развитие на Вторичен градски център", като през 2018 година проектът на A&A Architects спечели конкурса на Столична община и Фондация Визар – Европейски награди за българска архитектура

Реформи в законодателството, дигитализация и създаване на комисия "антидъмпинг" са част от приоритетите на КАБ за следващата година

Реформи в законодателството, дигитализация и създаване на комисия "антидъмпинг" са част от приоритетите на КАБ за следващата година

Те бяха представени на 23-то Общо събрание на 16 и 17 май в Поморие, в което участваха над 400 делегати от цялата страна

В монтанското село Крапчене осветиха православния храм "Свети Димитър"

В монтанското село Крапчене осветиха православния храм "Свети Димитър"

Храмът е на стойност над 170 000 лв., като заедно със средствата, отделени от общинския бюджет, голяма част от сумата е събрана от дарители