В столичния ж.к. "Малинова долина" ще изграждат многофамилна жилищна сграда с частна детска градина на партера

143

„Некст Билд“ ЕООД очаква издаване на виза за проектиране


Визуализация: „Некст Билд“ ЕООД

Днес Столичният общински съвет одобри доклад за приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на детска градина с една група за 18 деца в нова многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи, детска градина, лекарски кабинет и магазин за хранителни стоки с топла точка в р-н „Студентски“. Частният имот е ъглов и се намира с лице към ул. „Тодор Недков“ и ул. “Никола Станчев“, в  бързо развиваща се урбанизирана част с голям брой нови жилищни сгради и комплекси, населени предимно с млади семейства, разположен южно от Националната спортна академия и западно от бул. „ Св. Климент Охридски“.

Площта на имота е 1 138 м2, като частта от него, отделена за нуждите на частната детска градина, е 469 м2. Съгласно Закона за устройството и застрояването на Столичната община устройствените параметри за застрояване в зоната са: Плътност на застрояване – макс. 50, Кинт 2,5, озеленена площ – мин. 35 %, като 50% от озеленената площ да е с висока дървесна растителност.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота