В Техническия университет в София откриха Център за дигитални технологии

60

На около 2 700 квадратни метра в блок номер 7 на университета са изградени 14 лаборатории


Центърът за дигитални технологии в Техническия университет в София е изграден по проекта "Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото (УНИТе)", в рамките на програмата за развитие на центрове за върхови постижения. Финансирането е осигурено по Оперативната програма (ОП) "Наука и образование за интелигентен растеж". В Центъра ще се обучават годишно около 3 500 студенти, основно по дигитални технологии. Това са студентите от специалностите по компютърни системи, софтуерно инженерство, комуникации и комуникационна техника. Центърът ще е добър модел на сътрудничество между европейските структури, университетските управления и бизнеса.

Проектът за Център за върхови постижения УНИТе обединява усилията на пет университета в страната за развитие на дигиталните технологии. В рамките на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" бяха финансирани 16 центъра за върхови постижения и компетентност.

Снимки: ТУ София

ОЩЕ НОВИНИ

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Проектът е разработен в съответствие със становище на Националния институт за недвижимо културно наследство

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

Това е втората локация на германския производител на високотехнологични медицински изделия Ottobock в България след открития през 2021 г. завод в Благоевград (по проект на IPA)

Къща "Павлити" в Пловдив отвори предсрочно - реставрирана и с изложба на пиана

Къща "Павлити" в Пловдив отвори предсрочно - реставрирана и с изложба на пиана

Една от визиите за използването й в бъдеще е да бъде център за изкуства за млади хора