ВАС обяви строителното разрешение и инвестиционния проект за тютюневия склад на ул. "Одрин" 8 в Пловдив за нищожни

108

Решението на Върховния административен съд за "Ориент Табако" е окончателно


Върховният административен съд отхвърли жалбата на „Одрин 8” ЕООД срещу решението на Административен съд-Пловдив, който обяви за нищожно разрешението за строеж заедно с одобрени инвестиционни проекти на фирмата за склада „Ориент Табако”. В решението на ВАС се посочва, че те са в нарушение на Закона за устройство на територията и Закона за културното наследство, тъй като строителни документи за сгради в защитена територия се съгласуват с Министерството на културата.

„Съгласуването на строителните книжа с Министерство на културата е било задължително, тъй като строителното разрешение засяга сграда, която е в охранителната зона на архитектурно-строителна недвижима ценност и представлява архитектурно-строителен паметник на културата. При реализацията на предвидения нов строеж напълно ще се преустанови съществуването на тази сграда”, се посочва в решението, което е окончателно.

Trafficnews припомня хронологията: На 3 март 2016 година багери влязоха в тютюневия склад "Ориент Табако" на ул. "Одрин" 8 и започнаха да бутат сградата. Разрушението бе спряно с жива верига от пловдивчани. След като със заповед на прокуратурата багерите бяха извадени от обекта, а останките бяха обезопасени с висока метална ограда, започнаха битките в съда. Собствениците на "Одрин 8" ЕООД Александър Николич и Георги Бранеков застанаха на подсъдимата скамейка в Окръжен съд Пловдив. На 17 октомври 2018 г. магистратите постановиха оневинителна присъда. Мотивите на съда бяха, че според представените в съда документи, сградата няма статут на паметник на културата. Апелативен съд - Пловдив потвърди това решение през пролетта на 2021 година, но прокуратурата отново протестира присъдата - този път пред ВКС. Решението на върховните магистрати бе официално и не послежи на обжалване.

През лятото пък ВАС окончателно реши съдебната сага за съдбата на склада на „Одрин 8”. Решението на съда бе влязло в сила от 20 юли, като до края на август собствениците трябваше да го укрепят. Това не се случи, въпреки че Община Пловдив заявиха, че ще преработят проекта за укрепването му. Все пак в края на миналата година собствениците предприеха действия по разчистването и укрепването на склада.

В началото на 2022 г. пък излезе решението на Върховния касационен съд, с което магистратите окончателно потвърдиха отсъденото от Апелативен съд-Пловдив, че Бранеков и Николич са невинни по всички обвинения.

През април 2022 г. ВАС съд осъди Националния институт за недвижимо културно наследство да заплати 6 450 лв. на собствениците на склада за съдебни и деловодни разноски от фирмата стопанин - „Одрин 8” ЕООД. Със същото решение ВАС отмени и обяви за незаконосъобразна Заповед №РД-4 от 28.01.2016 г. на директора на НИНКН (тогава арх. Даниела Джуркова), с която е одобрен Списък с регистрирани и декларирани обекти на недвижимо културно наследство на Пловдив – бележки по данни от декларационни писма. Констатирана бе и фактическа грешка в т. 362 от списъка, където на мястото на склада на „Ориент Табако” е описана друга сграда.

*Междувременно Окръжната прокуратура в Пловдив заключи, че събарянето на бившите два тютюневи склада на бул. „Христо Ботев“ не е в нарушение на закона, тъй като не са притежавали защита като единични недвижими културни ценности по време на разрушаването им миналата есен, съобщи БНТ. Проверката установи само административно нарушение на един от собствениците на тютюневите складове, който не е внесъл в общината план за управление на строителните отпадъци. Той ще бъде глобен.

ОЩЕ НОВИНИ

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Миналата седмица областният управител Вяра Тодева върна първото решение заради "съществени процедурни нарушения"

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Намерението е на частния собственик на терена, на който има бензиностанция и двуетажен магазин на верига за хранителни стоки

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Нейни автори са възпитаниците на курса за архитекти по опазване на недвижимото културно наследство, създаден от НИНКН и Школата „Шайо“ към Центъра за архитектура и наследство в Париж

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Припомняме, че реконструкцията на парка с проектант "Архитект Киряков" ЕООД получи специална награда в конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2022 и награда BIG see Award 2023

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Площите в сегмента нарастват с темп значително над средния за Централна и Източна Европа, показват данните на консултантската компания