Вижте повече информация за членовете на журито в направление "Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи на градска среда"

210

До 18 септември може да подадете своите проекти в юбилейното издание на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS


За десети пореден път в ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS ще бъдат отличени качествената архитектура, иновациите и баланса между инвестиция и идея. Стандартната регистрация в конкурса е до 18 септември, като таксата за архитекти/ландшафтни архитекти и фирми е: за първи проект - 195 лева, за втори/трети проект по 80 лева (всеки следващ след третия подаден проект не се таксува). Таксата за студенти е: първи проект - 60 лева, за втори/трети проект по 20 лева (всеки следващ след третия подаден проект не се таксува). А ето и нашето жури в направление „Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи на градска среда“:

Ланд. арх. Александър Петров е трето поколение ландшафтен архитект. Завършил е магистратурата си в Лесотехнически университет. През 2004-2005 г. специализира озеленяване и производство на декоративни дървесни и храстови видове във ForestFarm в Орегон, САЩ. В периода 2012-2013 г. участва като старши експерт по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“ по програма „Натура 2000“ – България. Участвал е като консултант и координатор при изграждане на информационната система „Регистър на озеленените площи и Регистър на картотекираната растителност“ на Дирекция „Зелена система“ към Столична община. В началото на 2018 година се присъединява към екипа на ОП „Софияплан“, където работи и до днес. Работата му в общинското предприятие е свързана с всички аспекти на зелената система в Столична община и има ключова роля в редица проекти на „Софияплан“. Успоредно с това от есента на 2019г. е хоноруван преподавател в УАСГ, а от 2022г. ланд. арх. Петров работи и като дата инженер в екипа на GATE (Големи данни в полза на интелигентно общество). Съосновател е на Фондация „ЕдноДърво“ - интернет платформа с фокус върху по-доброто планиране и стопанисване на озеленяването в населените места.

Урб. Благой Петков завършва математическата гимназия в Пловдив със специалност „Компютърна графика и дизайн“ през 1999 г. и специалност „Урбанизъм“ в Архитектурния факултет на УАСГ през 2011 г., а през 2013 г. продължава образованието си като редовен докторант в катедра „Градоустройство“ към същия факултет.  Още като студент участва в подготовката на над 20 проекта за реставрация и адаптация на обекти културно наследство, които са спечелили финансиране и са вече реализирани. В периода 2008-2012 г. е специалист „Кадастър и регулация“ в район „Витоша“ на Столична община и от 2013 до 2015 г. е експерт „Устройство на територията“ в Министерството на инвестиционното проектиране и МРРБ. От 2016 до 2022 г. работи в Община Пловдив и е ръководител на три проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ за изграждането на 10 нови социални услуги. Отговорно лице и инвеститорски контрол е на над 20 обекта с национално и европейско финансиране за проектиране, реконструкция и строителство на спортна и социална инфраструктура и е бил председател на редица комисии за избор на изпълнител по ЗОП с оценка на техническите предложения на кандидатите, съдържащи архитектурна и градоустройствена концепция.

Арх. Венета Кавалджиева получава степен магистър архитект през 1990 г. във ВИАС (УАСГ) в катедра „Жилищни сгради“. От 1996 г. до 2008 г. е ръководител обекти и водещ проектант в ЕТ „Вени-Венета Кавалджиева” - устройствено планиране и инвестиционно проектиране на жилищни, обществени, производствени и смесени сгради и комплекси, а от 2005 година досега е управител, ръководител на обекти и водещ проектант на „ВИАРХ” ЕООД. От 1990г. до 2010 г. арх. Кавалджиева е работила в Националния център за териториално развитие (НЦТР), има значителен опит в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране като ръководител колектив и водещ проектант, има участие в конкурси и като член жури, както и награди.

Арх. Мила Никифорова е доктор на науките. Има значителен практически опит, който включва устройствени планове, проекти за благоустрояване на градската среда и архитектурни проекти за сгради.   От 2009 г. се занимава и с преподавателска работа. От 2018 г. е главен асистент в катедра „Градоустройство“ на УАСГ и като преподавател отговаря за практически занятия и лекционен курс, свързан със съвременните тенденции в градоустройственото планиране. Има първа награда  в  международен конкурс за млади архитекти ЕВРОПАН 4. В областта на урбанизма и градската среда има съществена или водеща роля в големи проекти.

Арх. Милена Фетваджиева е магистър от Ротердамската академия по архитектура и градски дизайн (Rotterdamse Academie van Bouwkunst) и УАСГ в София. Тя е лицензиран архитект с пълна проектантска правоспособност към КАБ и Архитектурния регистър на Нидерландия, със сертификат към Германския съвет за устойчиво развитие (DGNB). През 2010 година основава архитектурната фирма URBANVIVA, базирана в София и Пловдив, която се занимава обществени, жилищни и смесени сгради и пространства, а от 2020 г. предлага нова професионална услуга – планиране и проектиране на съвременни ферми и пасища. Арх. Фетваджиева има спечелени награди в екип, реализирала е проекти по програми „Култура” и „Европа” на Столична община, а към момента е докторант и хоноруван преподавател към катедра „Градоустройство“ в УАСГ.

Ланд. арх. урб. Мирела Димитрова-Дуйар завършва ландшафтна архитектура през 2001г. със степен магистър в Лесотехническия университет. През 2010г. придобива специализация по урбанизъм "Градове и територии"  със степен магистър във Висшето училище по архитектура и Университета в гр. Нант, Франция. Има 20 години опит, от които 10 като проектант във Франция в агенции за ландшафтно проектиране, както и в дирекция „Зелени системи“ на Нант. През 2019г. основава проектантско бюро „Пейзаж“ ЕООД. Занимава се с урбанистични анализи, частни проекти и публични пространства - като водещ проектант или в екип от специалисти, с които има и няколко значими награди.  

Арх. Цветан Симеонов е завършил специалност „Архитектура” във ВИАС (УАСГ) през 1990 година. След дипломирането си работи една година в ателието на проф. Иван Никифоров, след което се прибира по разпределение в Бургас - в Проектантска организация. От 2000 г. практикува в собствено архитектурно ателие „Вертикали“. През 2010 година създава и развива и до днес творческа работилница, в която експериментира с дърво и метал, където, използвайки различни техники и материали, претворява идеите си, създавайки мебели, LANDART инсталации, пластики и художествени структури. През годините е бил в управителните съвети на регионалните САБ и КАБ, а в периода 2010-2014 година е в Управителния съвет на КАБ - София. Много от обектите, чийто проектант е, са наградени или класирани в изложби и конкурси.

Вижте повече за членовете на журито тук.

Вижте всички подробности за ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2023 тук.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

Wienerberger

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

Alukönigstahl

Grohe  

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

Ideal Standart

Crystal Spa&Wellness

Hörmann   

ЕТЕМ

Технопанел

СПОНСОР СЪБИТИЕ

Conforma

ПАРТНЬОРИ  

Съюз на архитектите в България (САБ)

Камара на архитектите в България (КАБ)

Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА)

Съюз на урбанистите в България (СУБ)

Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)

***

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Нов български университет (НБУ)

Висше строително училище „Любен Каравелов“ (ВСУ „Любен Каравелов“)

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ „Черноризец Храбър“)

***

Архитектурно-строителна седмица (АСС)

Интер Експо Център (ИЕЦ)

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Detaili

Dibla

Stroiteli

Жилища

Mebeli

Stroiinfo

MD

ОЩЕ НОВИНИ

Новата сграда на детска градина "Каменица" в Пловдив отваря в началото на следващата година

Новата сграда на детска градина "Каменица" в Пловдив отваря в началото на следващата година

През септември приключи строителството, а в момента се работи по оборудване и обзавеждане

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Три фонтана, водна каскада, лапидариум, две детски площадки, осветление, пейки и нова растителност ще има в най-стария парк в града

Със средства от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде ремонтиран Националният студентски дом в София

Със средства от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде ремонтиран Националният студентски дом в София

На 29 септември от Министерството на културата беше одобрен и проектът за реновация на Голямата зала

Над 221 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в саниране и мерки за енергийна ефективност на административни сгради в страната

Над 221 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в саниране и мерки за енергийна ефективност на административни сгради в страната

Обновяват сградите на 79 общини, пожарни служби, полицейски управления, ремонтират и централите на МТС, НАП, НСО, ДНСК, КЗП

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне