Вижте повече информация за членовете на журито в направление "Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи на градска среда"

259

До 18 септември може да подадете своите проекти в юбилейното издание на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS


За десети пореден път в ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS ще бъдат отличени качествената архитектура, иновациите и баланса между инвестиция и идея. Стандартната регистрация в конкурса е до 18 септември, като таксата за архитекти/ландшафтни архитекти и фирми е: за първи проект - 195 лева, за втори/трети проект по 80 лева (всеки следващ след третия подаден проект не се таксува). Таксата за студенти е: първи проект - 60 лева, за втори/трети проект по 20 лева (всеки следващ след третия подаден проект не се таксува). А ето и нашето жури в направление „Ландшафтна архитектура, урбанизъм и елементи на градска среда“:

Ланд. арх. Александър Петров е трето поколение ландшафтен архитект. Завършил е магистратурата си в Лесотехнически университет. През 2004-2005 г. специализира озеленяване и производство на декоративни дървесни и храстови видове във ForestFarm в Орегон, САЩ. В периода 2012-2013 г. участва като старши експерт по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“ по програма „Натура 2000“ – България. Участвал е като консултант и координатор при изграждане на информационната система „Регистър на озеленените площи и Регистър на картотекираната растителност“ на Дирекция „Зелена система“ към Столична община. В началото на 2018 година се присъединява към екипа на ОП „Софияплан“, където работи и до днес. Работата му в общинското предприятие е свързана с всички аспекти на зелената система в Столична община и има ключова роля в редица проекти на „Софияплан“. Успоредно с това от есента на 2019г. е хоноруван преподавател в УАСГ, а от 2022г. ланд. арх. Петров работи и като дата инженер в екипа на GATE (Големи данни в полза на интелигентно общество). Съосновател е на Фондация „ЕдноДърво“ - интернет платформа с фокус върху по-доброто планиране и стопанисване на озеленяването в населените места.

Урб. Благой Петков завършва математическата гимназия в Пловдив със специалност „Компютърна графика и дизайн“ през 1999 г. и специалност „Урбанизъм“ в Архитектурния факултет на УАСГ през 2011 г., а през 2013 г. продължава образованието си като редовен докторант в катедра „Градоустройство“ към същия факултет.  Още като студент участва в подготовката на над 20 проекта за реставрация и адаптация на обекти културно наследство, които са спечелили финансиране и са вече реализирани. В периода 2008-2012 г. е специалист „Кадастър и регулация“ в район „Витоша“ на Столична община и от 2013 до 2015 г. е експерт „Устройство на територията“ в Министерството на инвестиционното проектиране и МРРБ. От 2016 до 2022 г. работи в Община Пловдив и е ръководител на три проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ за изграждането на 10 нови социални услуги. Отговорно лице и инвеститорски контрол е на над 20 обекта с национално и европейско финансиране за проектиране, реконструкция и строителство на спортна и социална инфраструктура и е бил председател на редица комисии за избор на изпълнител по ЗОП с оценка на техническите предложения на кандидатите, съдържащи архитектурна и градоустройствена концепция.

Арх. Венета Кавалджиева получава степен магистър архитект през 1990 г. във ВИАС (УАСГ) в катедра „Жилищни сгради“. От 1996 г. до 2008 г. е ръководител обекти и водещ проектант в ЕТ „Вени-Венета Кавалджиева” - устройствено планиране и инвестиционно проектиране на жилищни, обществени, производствени и смесени сгради и комплекси, а от 2005 година досега е управител, ръководител на обекти и водещ проектант на „ВИАРХ” ЕООД. От 1990г. до 2010 г. арх. Кавалджиева е работила в Националния център за териториално развитие (НЦТР), има значителен опит в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране като ръководител колектив и водещ проектант, има участие в конкурси и като член жури, както и награди.

Арх. Мила Никифорова е доктор на науките. Има значителен практически опит, който включва устройствени планове, проекти за благоустрояване на градската среда и архитектурни проекти за сгради.   От 2009 г. се занимава и с преподавателска работа. От 2018 г. е главен асистент в катедра „Градоустройство“ на УАСГ и като преподавател отговаря за практически занятия и лекционен курс, свързан със съвременните тенденции в градоустройственото планиране. Има първа награда  в  международен конкурс за млади архитекти ЕВРОПАН 4. В областта на урбанизма и градската среда има съществена или водеща роля в големи проекти.

Арх. Милена Фетваджиева е магистър от Ротердамската академия по архитектура и градски дизайн (Rotterdamse Academie van Bouwkunst) и УАСГ в София. Тя е лицензиран архитект с пълна проектантска правоспособност към КАБ и Архитектурния регистър на Нидерландия, със сертификат към Германския съвет за устойчиво развитие (DGNB). През 2010 година основава архитектурната фирма URBANVIVA, базирана в София и Пловдив, която се занимава обществени, жилищни и смесени сгради и пространства, а от 2020 г. предлага нова професионална услуга – планиране и проектиране на съвременни ферми и пасища. Арх. Фетваджиева има спечелени награди в екип, реализирала е проекти по програми „Култура” и „Европа” на Столична община, а към момента е докторант и хоноруван преподавател към катедра „Градоустройство“ в УАСГ.

Ланд. арх. урб. Мирела Димитрова-Дуйар завършва ландшафтна архитектура през 2001г. със степен магистър в Лесотехническия университет. През 2010г. придобива специализация по урбанизъм "Градове и територии"  със степен магистър във Висшето училище по архитектура и Университета в гр. Нант, Франция. Има 20 години опит, от които 10 като проектант във Франция в агенции за ландшафтно проектиране, както и в дирекция „Зелени системи“ на Нант. През 2019г. основава проектантско бюро „Пейзаж“ ЕООД. Занимава се с урбанистични анализи, частни проекти и публични пространства - като водещ проектант или в екип от специалисти, с които има и няколко значими награди.  

Арх. Цветан Симеонов е завършил специалност „Архитектура” във ВИАС (УАСГ) през 1990 година. След дипломирането си работи една година в ателието на проф. Иван Никифоров, след което се прибира по разпределение в Бургас - в Проектантска организация. От 2000 г. практикува в собствено архитектурно ателие „Вертикали“. През 2010 година създава и развива и до днес творческа работилница, в която експериментира с дърво и метал, където, използвайки различни техники и материали, претворява идеите си, създавайки мебели, LANDART инсталации, пластики и художествени структури. През годините е бил в управителните съвети на регионалните САБ и КАБ, а в периода 2010-2014 година е в Управителния съвет на КАБ - София. Много от обектите, чийто проектант е, са наградени или класирани в изложби и конкурси.

Вижте повече за членовете на журито тук.

Вижте всички подробности за ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2023 тук.

Генерален партньор


 

 

Златни спонсори


                                  

 

Сребърни спонсори


 

                             

 

                          Спонсор събитие


 

                          

                 

Партньори                                                     

 

                                    

 

                          

 

Медийни партньори


 

  

    

      

 

  

 

ОЩЕ НОВИНИ

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Това се случва на фона на устойчиво и дори растящо търсене и все по-голям брой сделки

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Мястото започва да се оформя като артистично пространство

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Обособяват се алеи с настилка, подготвя се площадката за шадраван, ще бъдат добавени улично осветление и паркова мебел

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Те се намират на ъгъла на улиците „Якубица“ и „Бигла“ и между ул. „Плана планина“, ул. „Презвитер Козма“ и бул. „Черни връх“

Започна приемът на проектни предложения за участие в програмата "Зелена София 2024"

Започна приемът на проектни предложения за участие в програмата "Зелена София 2024"

Крайният срок за получаване на проектните предложения е до 17:00 часа на 13 август в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия се кандидатства

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Новата сграда ще даде възможност на училището да премине към едносменен режим на обучение