За дигитализация и опростяване на строително-инвестиционния процес настоява Камарата на архитектите

156

Предложенията за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) ще бъдат внесени до септември в Народното събрание 


На снимката: зам.-председателите на КАБ арх. Константин Пеев и проф. д-р арх. Борислав Борисов, председателят на КАБ арх. Владимир Милков, зам.-председателят на КАБ арх. Мартин Христов, председателят на РК София-град на КАБ арх. Васил Василев и юрисконсултът на КАБ Борис Милчев

Днес на пресконференция Камарата на архитектите в България (КАБ) отново настоя за спешни промени за облекчаване на инвестиционния процес. Камарата представи мотивите си за реформиране на сектора с цел намаляване на административната тежест, синхронизиране с добрите европейски практики и подобряване качеството на градската среда. Предложенията* ще бъдат предоставени на депутати от всички политически партии с цел внасяне и обсъждане в Народното събрание, чиято сграда е проектирана за по-малко от половин година, а Подробният устройствен план на ж.к. Люлин в столицата се бави вече 11 години, коментираха архитектите.

Множеството законови поправки през годините не подобряват строително-инвестиционния процес, дават предпоставки за корупционна среда, а архитектът е обезличен, каза председателят на УС на КАБ арх. Владимир Милков. Според ръководството на Камарата на архитектите многото фази и участници в процеса го бавят и деформират, а проектантската работа се преповтаря от администрацията, която извършва множество излишни проверки, дублират се и функции при оценяването и в авторския и строителен надзор. Необходимо е засилване на ролята на водещия проектант, смятат от КАБ.

България е сред най-изостаналите страни по прилагане на облекчени административни процедури и електронни услуги. Единствено у нас има толкова много задължителни части и остарели фази като обем и съдържание на инвестиционните проекти. В момента има свръхрегулация, тъй като над 500 администрации управляват повече от 2 500 регулаторни режима, голяма част от които биха могли да бъдат отменени или смекчени. Администрациите се товарят с неприсъща за публичните институции дейност, гражданите и бизнесът са принудени да влагат все повече излишни усилия, време и средства за процедури, такси и какви ли не условности по елементарното прилагане на законовите разпоредби. Това води до намаляване на чуждестранните инвестиции, казаха от професионалната организация. Дублирането на отговорности и процедури водят и до допълнително оскъпяване, намаляване на професионалната отговорност и цялостно влошаване на инвестиционната среда. В крайна сметка е нарушен публичният интерес.

За облекчаване на строително-инвестиционния процес главна роля има дигитализацията. В момента служители се занимават с подпечатване на проекти, а коридорите на институциите пълни с кашони. Дигитализирането на сектора ще облекчи работата, общините с по-малко служители на място ще могат да привлекат работна ръка онлайн, а така ще се намалят сроковете за обработка и одобряване на проектите. В Македония например срокът за това е паднал до 62 дни.

Чрез промените можем да подобрим значително процеса в полза на обществения интерес, казаха от ръководството на Камарата на архитектите в България. Тя има подкрепата на КИИП, КСБ и други браншови организации. Наскоро КАБ проведе кръгла маса с представители на всички политически сили, на която участниците се обединаха около мнението, че е необходимо да стартира работа по реформиране на законодателството. Очаква се и втора кръгла маса с парламентарно представените партии.

Видео запис от пресконференцията може да гледате тук.

* Пакетът от предложения за нормативни промени на КАБ включва следните конкретни мерки и препоръки:

  • Фазите на проектиране да бъдат намалени на две (вместо досегашните три). Първата е т.нар. „инвестиционен проект за разрешаване на строителството“ (с разрешителен режим и облекчена процедура). Втората е „инвестиционен проект за изпълнение на строителството“ (с регистрационен режим и пълен обем и съдържание на проекта);
  • Утвърждаване на водещата роля на главния проектант в строително-инвестиционния процес в синхрон с европейските практики. Повишаване на правомощията и отговорностите с цел подобряване на качеството на средата;
  • Оценката за съответствие на инвестиционните проекти да се извършва от проектантския колектив с цел премахване на дублирани функции;
  • Контролът по време на строителството да се извършва от проектантския екип в рамките на авторския надзор;
  • Въвеждането в експлоатация да става с доклад на главния проектант;
  • Оптимизиране на дейностите на главния архитект и на експертните съвети по устройство на територията;
  • Ускоряване на дигитализацията в сектора;
  • Срок, не по-дълъг от месец, за съгласувателни процедури, вкл. с НИНКН и МК;
  • Промени в ЗОП с акцент върху конкурсното начало и нов регламент за прилагането на процедурите по инженеринг;
  • Създаване на национални наредби на МРРБ за преместваемите обекти, както и за зелената система. Целта е унифициране на правилата и отмяна на многобройните общински наредби с противоречиви норми, които създават възможности за корупционна среда.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

Общинският съвет одобри местната администрация да стане собственик на 2 915 кв. м от този емблематичен за града обект, който да бъде социализиран