Сградата на Община Габрово ще бъде енергийно обновена

711

Тя е въведена в експлоатация през 1971 г. и до момента в нея са правени само текущи ремонти и частични енергийни мерки, сред които и смяна на дограмата миналата година


Снимка: Община Габрово

Одобрен е проектът на Община Габрово за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната и́ сграда на пл. „Възраждане" № 3. Безвъзмездно ще бъдат отпуснати 3 986 905.38 лв., а допълнителното собствено съфинансиране е в размер на 3 782.77 лв. Инвестицията е от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт".

Предвидена е модернизация на системата за отопление чрез термопомпи и нови газови котли, които да се ползват при авария. Старите отоплителни тела ще бъдат заменени с нискотемпературни вентилаторни конвектори, лири и радиатори. Ще има възможност за контрол и мониторинг на потреблението. Включена е подмяна на осветлението в обекта, топлоизолиране по външните стени на един от корпусите, частичен ремонт на покрива, както и монтаж на фотоволтаични панели, които ще произвеждат енергия за собствени нужди.

Сградата на Община Габрово е въведена в експлоатация през 1971 г. и до момента в нея са правени само текущи ремонти и частични енергийни мерки, сред които бе и смяната на дограмата през миналата година. Целта е след интервенцията да постигне клас „A" и да отговаря на критериите за сграда с близко до нулевото потребление на енергия. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени чрез процедура по инженеринг, която включва проектиране, строителство, доставка на материали и авторски надзор. Максималният срок за реализация на дейностите е 30 месеца.

*В рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост е одобрен и проектът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" с наименование „Нови подходи при управление на енергийния баланс в сградата на РСПБЗН – Габрово чрез устойчиви и иновативни решения" на обща стойност 1 326 088.63 лв.

ОЩЕ НОВИНИ

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

Столична община и РК София град на КАБ разработват тестова електронна среда за предаване на проекти

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

За архитектурата на сградата отговаря Fekta Architectiral Studio, които са заложили на изчистена визия

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Инициативата на Общината и Туристическия информационен център се осъществява с помощта на Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Захарий Княжески“