Стартираха дейностите по реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ "Кубратово"

147

Заложените проектни индикатори са да се постигне отстраняване на амоняк до 80-90% и отстраняване на общия азот до 75-85%


На 10.05.2023 г. на площадката на Софийска градска пречиствателна станция за отпадъчни води „Кубратово“ се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ „Кубратово“. Събитието се проведе в изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ с обща  стойност 140 495 700,84 лв., от които 96 478 397,78 лв. - безвъзмездна финансова помощ и 44 017 303,06 лв. собствен принос, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Фирмите изпълнители са ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ“ и ДЗЗД „СПСОВ Кубратово“.

Дейностите в обхвата на настоящия проект предвиждат изграждане на Анамокс инсталация за снижаване концентрациите на азот от утайковите води, изграждане на байпас от Аериран пясъко-масло задържател до биобасейни и Реактори за термална хидролиза за допълнително третиране на утайки, в допълнение на съществуващото в момента анаеробното стабилизиране.

Целта на проекта е да се подобри ефективността на пречистването на отпадъчни води, като се понижи крайното съдържание на амоняк в пречистената вода, да се намали еутрификацията, както и чрез внедряване на новото съоръжение за третиране на утайки да се намали тяхното количество.

ОЩЕ НОВИНИ

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

В услуга на гражданите браншовата организация публикува и примерни договори за строителство и ремонти