Стартираха дейностите по реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ "Кубратово"

139

Заложените проектни индикатори са да се постигне отстраняване на амоняк до 80-90% и отстраняване на общия азот до 75-85%


На 10.05.2023 г. на площадката на Софийска градска пречиствателна станция за отпадъчни води „Кубратово“ се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ „Кубратово“. Събитието се проведе в изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ с обща  стойност 140 495 700,84 лв., от които 96 478 397,78 лв. - безвъзмездна финансова помощ и 44 017 303,06 лв. собствен принос, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Фирмите изпълнители са ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ“ и ДЗЗД „СПСОВ Кубратово“.

Дейностите в обхвата на настоящия проект предвиждат изграждане на Анамокс инсталация за снижаване концентрациите на азот от утайковите води, изграждане на байпас от Аериран пясъко-масло задържател до биобасейни и Реактори за термална хидролиза за допълнително третиране на утайки, в допълнение на съществуващото в момента анаеробното стабилизиране.

Целта на проекта е да се подобри ефективността на пречистването на отпадъчни води, като се понижи крайното съдържание на амоняк в пречистената вода, да се намали еутрификацията, както и чрез внедряване на новото съоръжение за третиране на утайки да се намали тяхното количество.

ОЩЕ НОВИНИ

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

Обновените площи около спортното съоръжение ще са почти 3 декара

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

С това Общината има възможност да кандидатства пред Министерство на иновациите и растежа за финансиране, което да позволи изграждането на високотехнологичната производствена зона 

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Те се намират в „Зона Б-5“, „Илинден“, „Дървеница“ и Горна баня

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Теренът се намира в югозападния край на двора на болницата

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Над 20 години игрището беше почти празно, тъй като не беше в добро състояние

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Спазване на финансовия лимит по НПЕЕМЖС и изпълнението ѝ в рамките на одобрения бюджет гарантират обявените за обществено обсъждане промени