Център за деца в неравностойно положение предлагат да има в Борисовата градина

83

28 забележки са отразени в проекта за ПУП, стана ясно по време на обществено обсъждане 


Вчера се проведе онлайн обсъждане на проекта за Подробен устройствен план на Борисовата градина. Преработеният проект е още по-консервативен, каза главният архитект на София Здравко Здравков. Запазва се историческият вид на парка, възстановява се дейността на знакови обекти, а придобиването от общината на терени, които в годините назад са станали частни, е основна цел на изработването и приемането на ПУП. Според Гергана Пирозова обаче, активист на групата "Да спасим Борисовата градина", приемането на плана в този му вид единствено ще бетонира частните интереси. Проблемни са къпалня „Мария Луиза“, Летният театър и теренът на бившия ресторант „Тенекиите“.

Решението за коригиране на проекта за ПУП беше взето от Общинския експертен съвет по устройство на територията. В плана са отразени 28 забележки и от първата разработка се предлага да отпаднат: възстановяването на Климатичното училище (ще има детска площадка) и на дългата паркова ос от езерото с лилиите до обелиска. Отпадат още нова алея от стадион „Юнак“ до Розариума, изграждането на Музей за зелената памет на София, ново застрояване на мястото на стария ресторант „Тенекиите“ на кръстовището на Семинарията, изграждане на многофункционална зала на гара Пионер и създаване на атракционна железница до нея (тъй като се предвижда линеен парк). Предложено е да отпадне и изграждане на подлез на кръстовището при „Драган Цанков“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ при Строителния техникум.

Запазват се максимално традиционните спортни и рекреационни съоръжения Конната база и комплекса „Спортна София“. Проектът предвижда места за четири паркинга: под терена на автокъща “Капитолия”, срещу която Столична община води дела за премахване, на старата трамвайна линия между Телевизионната кула и Руското посолство, към ул. „Николай Габровски“ и към бул. „Симеоновско шосе“. Паркът ще бъде парцелиран на големи урегулирани имоти (УПИ), за да има по-голяма защита от бъдещи намеси и опити за изменение на предназначенията. След отразени забележки в проекта за ПУП на Борисовата градина предложенията са:

В ЧАСТТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“

Предлага се възстановяване на оригиналния облик на бюфета-бирария на острова в езерото “Ариана" в стил австро-германски барок, премахване на понтонното съоръжение и поставяне на фонтани в езерото; възстановяване на Трите дансинга (Маймунарника), съществували като три кръгли площадки с различен диаметър с трайна настилка; възстановяване и съхраняване на автентичния облик на архитектурния обем на Софийски тенис клуб; ремонт и възстановяване на двете тоалетни (до детския кът и между „Трите дансинга“ и Братската могила); възстановяване на Алпинеума, Японския кът с вишневи дръвчета, Английския кът и други тематични кътове; формиране на игрова зона с детски съоръжения с индивидуален дизайн, хармоничен на останалите паркови елементи и обзавеждане, при подчертаване на водещата роля на „Костенурката“ и „Слончето“; ограждане с ажурна ограда на обектите на Софийския тенис клуб, Астрономическата обсерватория и „Трите дансинга“. 

Предлага се възстановяване на оригиналния облик на бюфета-бирария на острова в езерото “Ариана" в стил австро-германски барок, премахване на понтонното съоръжение и поставяне на фонтани в езерото.

Предвижда се възстановяване на бившия стадион „Юнак“ („Дружба“) със съпътстващите трибуни и обслужващата сграда по архивна проектна документация и като спортно съоръжение в оригиналните параметри на застрояване. Допустима намеса е основен ремонт, частична или цялостна реконструкция с цел модернизация и подобряване на експлоатационните характеристики на Национален стадион „Васил Левски", включително покриване на трибуните на седящите места, при спазване съществуващите параметри на застрояване. Допуска се и основен ремонт, частична или цялостна реконструкция с цел модернизация и подобряване на експлоатационните характеристики на спортните обекти и съоръжения в комплекс “Българска армия“ при спазване на съществуващите параметри на застрояване, включително покриване на трибуните на седящите места. Друг обект с допустим ремонт и реконструкция на съществуващите съоръжения е Столичен колодрум „Сердика“ – също при спазване на съществуващите параметри на застрояване.

Предвижда се възстановяване на бившия стадион „Юнак“ и основен ремонт, частична или цялостна реконструкция при спазване на съществуващите параметри на застрояване на Национален стадион „Васил Левски", комплекс “Българска армия“ и Столичен колодрум „Сердика“.

Проектантите предлагат изграждане на подземен паркинг на две нива на мястото на „Капитолия“ с осигуряване на достъп до обслужващ тунел на метрото и осигуряване на почвен слой върху горната плоча с минимална дебелина 1,5 м. Предвижда се атракционна зона - възстановяване на залата „Кривите огледала“, детската светофарна площадка и на водният канал (Лодките). За лятната къпалня „Мария Луиза“ се допуска ремонт, осъвременяване и реконструкция на съществуващите сгради и съоръжения при спазване на определените в ПУП параметри и при съхраняване на дървесната растителност, а архитектурните проекти да се изготвят при съобразяване с автентичната стилистика на комплекса. Къпалнята обаче е частна собственост и това непрекъснато предизвиква полемики.

Предвижда се атракционна зона - възстановяване на залата „Кривите огледала“, на водният канал (Лодките) и на детската светофарна площадка.

В ЧАСТТА НА РАЙОН „ИЗГРЕВ“

В един от обособените имоти се предвижда възстановяване на фрагмент от входа към бившия стрелбищен комплекс; маркиране на територия за пейнтбол югоизточно от сградата на Българския ловно-рибарски съюз; Английска поляна, възстановяване и изграждане на леки мостови пешеходни съоръжения над р. Драгалевска и притока й; изграждане на площадка за велоекстрийм; изграждане на площадки за отдих и на тоалетна северозападно от сградата на БЛРС.

Предвидените намеси в частта на Борисовата градина към район „Изгрев“ са още възстановяване на „Горския дом“ - ансамбъл от дърворезбовани архитектурни елементи, изработени от майстор Рачо Ангелов; възстановяване на детската площадка „Баба Яга"; изграждане на посетителска изгледна площадка на Телевизионната кула, реконструкция и доизграждане на тоалетна и заслон югоизточно от нея, както и обособяване на зона „Дух и тяло“ близо до нея. Остава идеята за паркинг по старата трамвайна линия между Телевизионната кула и Руското посолство. Предлага се и разполагане на преместваемо съоръжение за нуждите за поддръжка на парка.

Предвижда се възстановяване на „Горския дом“, макар че по неофициална информация през 2008 г. всички елементи са демонтирани и преместени в т.нар. замък в Равадиново.

На гара Пионер се предвижда изграждане на скейтпарк, съоръжения за екстремни спортове, детски площадки и помощна постройка за поддръжка на парковата територия. Предложено е изграждане на пешеходен надлез (екодукт), който да свързва парковата зона в район „Изгрев“ със зоната в район „Лозенец“. Проектът предвижда и изграждането на подземен гараж и надземен паркинг върху невегетативни площи с вход откъм „Симеоновско шосе“ за обслужване на хора в неравностойно положение и вход към база за поддръжка на парка.

В ЧАСТТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

Проектът за ПУП предвижда изграждане на площадки за отдих по протежение на ул. „Борова гора“, изграждане на детска площадка до ул. „Арх. Йордан Миланов“, парково обзавеждане по запазен детайл на оградни елементи и пейки на спирка „Вишнева“, пързалка за шейни и реконструкция на тоалетна до ул. „Йосиф Петров“.

В друг УПИ от парка се предлага изграждане на пешеходен мост (екодукт) над бул. „Драган Цанков“ (при подхода към "Веселото село", което се предвижда да бъде премахнато). Планът предвижда реконструкция на оградата на Летния театър (който от години е затворен), реконструкция на тоалетна в имота на театъра и нова трамвайна спирка срещу него. Кметът на район „Лозенец“ Константин Павлов обаче поиска да бъде коригирана картата на собствеността в парка с реалната, защото Летният театър е отбелязан като смесена собственост, а той е частна. Друг подобен пример е теренът на премахнатият ресторант „Тенекиите“. Арх. Здравков заяви, че подобни разминавания в проекта ще бъдат проверени и предложи преди заключителната дискусия на да се направи работна среща по темата.

Друг обособен имот в Подробния устройствен план на Борисова градина предвижда възстановяване и изграждане на леки мостови пешеходни съоръжения над р. Драгалевска; изграждане на площадка за велоекстрийм източно от имота на „София ленд"; изграждане на зона за пикник и площадка за кучета близо до бул. „Атанас Дуков“ и ул. „Люба Величкова“; изграждане на помощна сграда за поддръжка на парковата територия; формиране на игрова среда западно от Конната база; адаптиране на пространството при входа на Зоологическата градина. Отново беше спомената идеята за трамвайно трасе за свързване на Семинарията и Зоопарка.

В същия УПИ е предложена реконструкция на съществуващия сграден фонд на груб строеж в началото на алеята от бул. „Симеоновско шосе" и недалече от гара Пионер – с цел да се превърне евентуално в Център за работа с деца в неравностойно положение. Според кадастъра обаче едната сграда е с предназначение „жилищна еднофамилна“ със застроена площ 624 кв. м, а втората – също еднофамилна, със застроена площ 68 кв. м. И двете са одобрени от КККР през 2017 г. и са на 2 етажа.

Предлага се реконструкция на съществуващия сграден фонд на груб строеж в началото на алеята от бул. „Симеоновско шосе" – с цел да се превърне евентуално в Център за работа с деца в неравностойно положение.

Подробности за проекта, изработен по възлагане на Столична община от проектантски екип „Ковачев архитекти“ ООД с ръководител проф. арх. Атанас Ковачев, може да видите на страницата на НАГ. Ще бъдат поставени пана с карти от проекта за ПУП на места, където всеки да може да се запознае с него в достатъчно видим размер (и за трите района). Писмени становища, мнения или предложения могат да бъдат депозирани до 4 февруари в деловодствата на районите или по електронна поща със задължително посочване на имената и контакти на подателя. За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия онлайн на 17 февруари от 17.30 часа на интернет адрес тук. Вижте досегашните предложения в ПУП тук.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Жители на столичния „Лозенец“ не искат открита сцена на мястото на пазар

Жители на столичния „Лозенец“ не искат открита сцена на мястото на пазар

Според кмета на района предложението му до главния архитект на София предвижда част от пространството да остане пазар, а останалата да бъде споделено пространство

НИНКН върна два проекта за Небет тепе заради големи пропуски

НИНКН върна два проекта за Небет тепе заради големи пропуски

Писмото с мотивите на експертите е изпратено в петък до зам.-кмета на община Пловдив Пламен Панов

Над 20 липи са изсечени на улица „Георги Кондолов“ в Царево

Над 20 липи са изсечени на улица „Георги Кондолов“ в Царево

Това е третата улица в града, на която се изсичат дървета

"Софияплан" предлага стратегия за физическата активност

"Софияплан" предлага стратегия за физическата активност

Изследвания показват, че в общината има 170 спортни площадки за свободно обществено ползване на открито, каквито са безплатните стрийт фитнес и тенис маси в кварталите  

МРРБ ще подпомага общините за изработване на общи устройствени планове

МРРБ ще подпомага общините за изработване на общи устройствени планове

Планирани за това в проектобюджета за 2022 г. са 4,2 млн. лв.