Четвъртият рунд на инициативата Европейско градско управление дава 2,88 милиона евро на участниците

130

 Остават 3 седмици за кандидатстването за субсидия


 

С фиксирана безвъзмездна помощ до 60 000 евро ще подкрепи разработването на 48 инвестиционни концепции в четвъртия си рунд инициативата Европейско градско управление (EU City Facility - EUCF). Поканата за кандидатите е отворена до 30 септември 2022 г. и до тогава участниците могат да представят своите проекти, чиито общ бюджет е 2,88 млн. евро. Инициативата Европейско градско управление има за цел да подкрепя градовете и местните власти за ускоряване на инвестициите в устойчива енергия чрез финансиране на разработването на инвестиционна концепция. Кандидатстването е отворено за за всички общини/ местни власти, техните обединения и местни публични организации, обединяващи общини/ местни власти от държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП-ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и Обединеното кралство.
Безвъзмездните средства могат да се използват за подпомагане на дейности, водещи до разработването на инвестиционни концепции, включително (технически) проучвания за осъществимост и различни ключови анализи, фокусирани върху техните проекти и цялостния пазар, заинтересовани страни, правни, икономически и финансови аспекти. Сумата не е предназначена за директно финансиране на енергийни действия, а по-скоро за разработване на инвестиционен проект, който включва и пазарни и правни анализи и проучвания за осъществимост, с цел да отвори врати за последващи инвестиции. 
Кандидатурите трябва да представят одобрен климатичен и енергиен план за региона си и да докажат административен ангажимент от кметския наместник или други съответни местни представители към развитието на своята инвестиционна концепция чрез писмо за подкрепа. Всички подробности относно кандидатстването могат да бъдат намерени в официалния документ 4th Call.
В предишните три рунда бяха подадени повече от 600 заявления и одобрените 165 бенефициенти в цяла Европа сега работят върху своите инвестиционни концепции. Имената на всички бенефициенти на EUCF от първите три покани могат да бъдат намерени на картата на уебсайта на EUCF и подробности за техните проекти в съответния списък с градове.
Цялата информация за допустимостта и процеса на онлайн кандидатстване може да бъде открита в официалната покана и Насоките за кандидатите. Заинтересованите кандидати могат също да намерят повече информация в уебинарите за своите страни и да се свържат с държавни експерти, за да им помогнат с техните кандидатури, както и с бюрото за помощ на EUCF.
 
За връзки със заинтересованите страни е посочен Davide Cassanmagnago d.cassanmagnago@climatealliance.org от EUCF (Алианс за климата).

ОЩЕ НОВИНИ

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Журито на съвместния конкурс на "Капитал" и посолството на Великобритания избра и награди победителите

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Всяка една коледна украса показва личния пример и допринася за по-добрата визия на града

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация

Малък планетариум отвори в София

Малък планетариум отвори в София

Съоръжението, наречено „Андромеда“, се намира пред новия Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в Южния парк

С още една стъпка напред се придвижи реализирането на първия участък от ЗЕЛЕНИЯ РИНГ НА СОФИЯ

С още една стъпка напред се придвижи реализирането на първия участък от ЗЕЛЕНИЯ РИНГ НА СОФИЯ

Столичният общински съвет одобри Общината да придобие собствеността върху имоти в районите „Изгрев“ и „Слатина“ в  рамките на бъдещия проект

Павилион за стимулиране на занаятчийството в Бургас

Павилион за стимулиране на занаятчийството в Бургас

Станалото вече любимо място на хората е изградено около съществуващи дървета, а ламарината Corten е с лазерно изрязани традиционни български мотиви