Дискусия е основен акцент в Международната конференция по сеизмично инженерство

96

Темата е "Законодателни рамки при прилагане на интегрирани техники при реконструкция и обновяване на сградния фонд и сградите недвижими културни ценности"


Международната конференция по сеизмично инженерство BEF2021 на 20 и 21 октомври е организирана от Съюза на строителните инженери в България (ССИБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - Регионална колегия София-град. Партньори на събитието са Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) и Европейският съвет на инженерните камари (ECEC). Членовете на тези организации са поканени да вземат участие в конференцията.

Дискусионният панел на конференцията ще се проведе в онлайн формат и ще бъде на тема "Законодателни рамки при прилагане на интегрирани техники при реконструкция и обновяване на сградния фонд и на сградите, обявени за недвижими културни ценности". Панелната дискусия е посветена на антисеизмичното проектиране при укрепване, реконструкция и обновяването на сградите, обявени за недвижими културни ценности, и върху значимостта на културно историческото наследство и отговорността за съхранение на античната история. Темите в панела ще акцентират върху законодателни рамки в тази област.

Модератор на дискусионният панел ще бъде инж. Димитър Начев, вицепрезидент на Европейския съвет на строителните инженери (ECCE). Ще бъдат дискутирани законодателни промени в сектор строителство – нужна ли е радикална промяна или само смяна на имената, закон с кодекс, промяна на ролите на участниците в инвестиционния процес, нова справедлива и работеща система от правила, която да регламентира отношенията между участниците в процеса. Ще се дискутират и рестарт на целия закон и нормативна уредба, за да отговарят на сегашните потребности на обществото.

Зам.-министърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството   арх. Иван Шишков ще представи вижданията на МРРБ за добрите законодателни рамки като предпоставка за правилното прилагане на правилата и нормите при обновяването на сградите, обявени за недвижими културни ценности.

Инж. Стефан Кинарев, председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия София-град, ще направи връзка между дигитализация на строителния сектор като начин за подобряване на инвестиционната среда, създаване и водене на регистри и обновяването на сградите, обявени за недвижими културни ценности.

Зам.-председателят на Камарата на архитектите в България - проф. д-р арх. Борислав Борисов, ще коментира намеренията за по-подходяща нормативна реформа в сектора. В момента липсват висококвалифицирани работници, има нелоялна конкуренция, прекомерна административна тежест и не добра нормативна регулация.

Арх. Петър Петров, директор на Националния институт за недвижимо културно наследство, ще акцентира върху въпросите необходим ли е нов Закона за културното наследство, има ли стратегия за опазване и управление на националните културни ценности и трябва ли държавата, общината и обществото като ползватели на недвижимото културно наследство да подпомагат финансово собствениците на сградите – паметници на културата.

Деканът на Строителния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия доц. д-р инж. Емад Абдулахад ще се спре на експлоатационната надежност и дълготрайността на паметниците и историческите сгради и избора на интервенции и методи за възстановяване.

По време на дискусионния панел на форума заместник-председателят на Камарата на архитектите в България арх. Константин Пеев ще коментира идеята след събитие от научно ниво да бъдат създадени предложения за съпътстващи наредби или кодове за старинни сгради и културни ценности при проектиране и изпълнение.

Организаторите канят всички с професионален интерес към тематиката да вземат участие в Международната конференция по сеизмично инженерство на 20 и 21 октомври. Конференцията ще се проведе онлайн с излъчване на живо на лекциите на български и английски език. Участието в конференцията е безплатно. Регистрацията е отворена на сайта на форума www.bef2021.uceb.eu.

ОЩЕ НОВИНИ

Предстои старта на конкурсът за българския павилион на Венецианското биенале

Предстои старта на конкурсът за българския павилион на Венецианското биенале

Комисар на българското участие ще бъде арх. Александър Стайнов

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Инициативата на Общината и Туристическия информационен център се осъществява с помощта на Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Захарий Княжески“

В Етнографския музей в Берковица може да видите изложба на килими

В Етнографския музей в Берковица може да видите изложба на килими

Тя е съпътствана и от филм, озаглавен „Златка Стойнова – живото човешко съкровище на Берковица“

На 25 юли Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство стартира програмата си с обучения

На 25 юли Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство стартира програмата си с обучения

Тогава започва 4-дневният курс “Въведение в дигитализацията на строително-инвестиционния процес в България – ниво 1”

Организирана е дискусия за Мемориала на загиналите войници в парка на НДК

Организирана е дискусия за Мемориала на загиналите войници в парка на НДК

Припомняме, че се очаква решението на столичния кмет дали да остави в сила прекратяването на процедурата, в която беше избран победител