До 30 ноември се приемат конкурсни предложения за благоустрояване на парково пространство в квартал "Младост" в Габрово

176

Творческото предизвикателство е насочено към архитекти, проектанти и професионалисти


Община Габрово очаква проектни предложения с оригинални и нестандартни идеи за проекта за нов парк в кв. „Младост“ до църквата „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ точно срещу ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Непосредствената близост на училището, новият храм и прилежащите квартали с комплексно жилищно застрояване обосновават градоустройствено необходимостта и целесъобразността на благоустрояване на парковото пространство. 

С проектното предложение се търси създаване на устойчива, функционално пригодна и естетически издържана градска среда. Целта е да се използва неусвоен терен по ефективен и природосъобразен начин, като се реализират мероприятия за озеленяване, да се изработи паркоустройствен план и да се създаде общодостъпна градска среда.

Крайният срок за подаване на конкурсни проекти е до 17:00 ч. на 30 ноември. Цялата необходима информация може да проследите на специално разработения сайт, където ще се публикуват актуалните конкурси на Община Габрово.

ОЩЕ НОВИНИ

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави