До 30 ноември се приемат конкурсни предложения за благоустрояване на парково пространство в квартал "Младост" в Габрово

159

Творческото предизвикателство е насочено към архитекти, проектанти и професионалисти


Община Габрово очаква проектни предложения с оригинални и нестандартни идеи за проекта за нов парк в кв. „Младост“ до църквата „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ точно срещу ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Непосредствената близост на училището, новият храм и прилежащите квартали с комплексно жилищно застрояване обосновават градоустройствено необходимостта и целесъобразността на благоустрояване на парковото пространство. 

С проектното предложение се търси създаване на устойчива, функционално пригодна и естетически издържана градска среда. Целта е да се използва неусвоен терен по ефективен и природосъобразен начин, като се реализират мероприятия за озеленяване, да се изработи паркоустройствен план и да се създаде общодостъпна градска среда.

Крайният срок за подаване на конкурсни проекти е до 17:00 ч. на 30 ноември. Цялата необходима информация може да проследите на специално разработения сайт, където ще се публикуват актуалните конкурси на Община Габрово.

ОЩЕ НОВИНИ

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Сред идеите-победители са решение за ремонт на пътища с използване на преработена пластмаса в полагания асфалт и за съживяване и модернизиране на сгради „архитектурни призраци“ в селата чрез използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Журито на съвместния конкурс на "Капитал" и посолството на Великобритания избра и награди победителите

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Всяка една коледна украса показва личния пример и допринася за по-добрата визия на града

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

„Като кмет няма как да не съм доволен, че в този проект са включени и локалите, които дават перспектива за развитие на Бургас", коментира кметът Димитър Николов