Фонд за общински проекти и мерки за енергийна ефективност обсъди министър Цеков с представители на НСОРБ

137

Представителите на местната власт поставиха темата за интегрираните териториални инвестиции, които ще се финансират чрез Програма „Развитие на регионите“ и за които до 27 септември т.г. се подават концепции


Снимка: МРРБ

Всички общински проекти, които се изпълняват с финансиране чрез бюджета на МРРБ, ще бъдат дофинансирани след приемането на държавния бюджет. Предлагаме първата група анекси да се сключат с общините, които са изпълнили обектите на 100%. Във втората група ще бъдат тези общини, които доближават 50% изпълнение и трябва незабавно да се обезпечат средства за тях, за да продължи строителството. Това съобщи вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков на регулярната ежемесечна среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България.

Министърът посочи, че общините ще бъдат разделени на няколко групи, за да не бъде застрашена реализацията на проектите. И обясни, че има такива, които все още не са възложили поръчките и има риск обектите им да не започнат до края на годината. Затова в споразуменията ще бъде включена клауза, която ще предвижда в този случай анексите с общините да бъдат сключени след като започне изпълнението на обектите. Проектът на споразумение ще бъде предоставен на НСОРБ за предварителен преглед.

Министър Цеков предложи през септември да бъде сформирана работна група, в която да бъдат обсъдени концепция, типови проекти и условия за тяхното изпълнение чрез фонда за общински проекти, който предстои да заработи през следващата година с финансиране чрез бюджета на МРРБ.

По време на срещата представителите на местната власт поставиха темата за интегрираните териториални инвестиции, които ще се финансират чрез Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и за които в срок до 27 септември т.г. се подават концепции.

Желанието ни е инвестициите да са със стратегическо мислене и подход, да преодолеем взаимното пречене и да се насочим към партньорство. Кампанията, която сме поели, е насочена към това, каза регионалният заместник-министър Ангелина Бонева. В отговор на въпрос тя уточни, че при първия етап на кандидатстване проектните концепции се подават само с обща стойност, мерки и дейности. Количествено-стойностни сметки ще бъдат разработвани във втория етап от процеса на кандидатстване.

Радваме се, че Агенция „Пътна инфраструктура“ ни търси толкова активно и ни подава предложения, които имат своя огромен смисъл, каза кметът на Троян и заместник-председател на Управителния съвет на НСОРБ Донка Михайлова. И изрази надежда те да се доведат до някаква степен на изпълнение.

През 2024 г. също ще бъдат обявени покани за интегрирани териториални инвестиции. Възможно е те да са по-тематични и насочени към постигане на индикаторите на програмата, информира зам.-министър Бонева.

Очаквахме голям интерес. През ИСУН е направена пилотно тестова оценка. Сформирана е оценителна комисия, която да провери данните. На този етап няма да има отстраняване заради формални грешки. Ще дадем възможност на общините да ги коригират, каза зам.-министър Бонева във връзка с приключилия първи етап от процедурата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост. Тя обърна внимание, че Планът цели и реформи, като по отношение на енергийната ефективност за жилищни сгради тя е свързана с включването и на частен ресурс в процеса по обновяването им.

В момента се оформят две работещи решения за осигуряване на 20% самоучастие от страна на собствениците – заем с гаранция през Българската банка за развитие или еско договори, като се даде достатъчно време за подготовка на проектите, съобщи зам.-министърът.

Опитваме се да разширим финансовия ресурс за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Ще се търси възможност за осигуряване на допълнителен или пренасочване на средства, каза още Ангелина Бонева.

Насилствена консолидация не може да има, но трябва да търсим разумно решение, което да позволи държавата да инвестира в хронично недофинансирания отрасъл ВиК, каза министър Цеков. Вашата помощ и мнение ще е безценно. Трябва да търсим решение, което да позволи секторът да се развива и да привлича инвестиции, допълни той.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

Те ще осигуряват транспортирането на стоки, като се използва комбиниран транспорт - шосеен, железопътен, воден и въздушен

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Работата стартира с две от предвидените нови шест станции - метростанция 5 на бул. „Асен Йорданов“ (срещу зала „Арена София“) и метростанция 6, която ще е под локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, срещу УМБАЛ „Св. Анна“

Правителството одобри 400 000 лева за Рилския манастир

Правителството одобри 400 000 лева за Рилския манастир

Средствата са за ремонт, консервация и реставрация, както и за други дейности по опазване и представяне на културната ценност във връзка с 40 години от включване на манастира в списъка на ЮНЕСКО

Ще ремонтират три тунела - "Дупница" на пътя Дупница – Благоевград и "Велчова завера" и "Боруна" на входа на Велико Търново

Ще ремонтират три тунела - "Дупница" на пътя Дупница – Благоевград и "Велчова завера" и "Боруна" на входа на Велико Търново

Предвижда се саниране на укрепителнити стени, подобряване на отводняването, нова асфалтова настилка, пътна маркировка, пътни знаци, система за електрозахранване, LED осветление и система за управление на осветеността