Френската школа "Шайо", НИНКН, Румъния и Молдова ще правят проучване на развитието на черноморските курорти от 19-и и 20-и век

189

Проектът ще стартира през септември, като България ще е регионалният център на партньорството


Снимки: albena.bg и rayburntours.com

Центърът за архитектура и културно наследство „Шайо“ и Националният институт за недвижимо културно наследство, заедно с архитекти от Румъния и Молдова, започват мащабно проучване на развитието на черноморските курорти от 19-и и 20-и век. Целта на партньорския проект е да разшири сътрудничеството в областта на образованието в Югоизточна Европа и да обедини усилията на преподаватели и експерти в институциите от България, Румъния, Молдова и Франция.

В първия етап румънски и молдовски архитекти ще се присъединят към специализирания курс „Шайо“ в България - най-старото и устойчиво международно партньорство на френската школа с 20-годишна история. Фокусът на обучението и изследователската работа ще бъдат културното многообразие и проблемите в развитието на туризма, екологията и патримониализацията -  осмислянето на ценността на наследеното. Така се поставя началото на партньорска мрежа за опазването на общото трансевропейско наследство в много по-широкия географски и културен контекст между Черно море и Лангедок.

Европейско пространство споделя архитектурни течения, които формират обща културна основа, казват авторите на идеята. Един от примерите е удивителната прилика между курортите Албена в България и Гранд Мот във Франция, създадени почти едновременно в края на 1970 и началото 1980-те години.

Във втори етап, през 2025-2026 г., проектът може да се разшири със страните по крайбрежието на Адриатическо море – Албания, Черна гора и Хърватия.

Инициативата на Института „Шайо“ и НИНКН е подкрепена от министерствата на културата на България и Румъния, Френските институти в Букурещ и София и Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС), чието седалище е във Франция. Министерството на културата на Франция подкрепя програмата и с финансиране от 25 000 евро, още 5000 евро са осигурени от НИНКН.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота