Готово е рибарското пристанище Северна буна в Несебър

123

Изградени са плаващ кей-вълнолом, вътрешни плаващи пристани за рибарски лодки, обекти за пристанищно обслужване, доставено е специализирано оборудване 


Чрез реконструкцията и модернизацията на пристанището е създадена защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки и кораби - чрез изграждане на плаващ кей-вълнолом (пирс). Той е избран поради съществуващите на територията на рибарско пристанище Северна буна в Несебър недвижими културни ценности и защитени територии и съобразно ограниченията, целящи опазване пластовете на морското дъно. За брега понтоните се закрепват с вериги към реконструираната глава на съществуващото крило на буната.  

За аранжиране на акваторията са ситуирани 4 вътрешни плаващи пристани за рибарски лодки, всеки изграден от 4 плаващи понтона, оборудвани с раздатъчни пунктове за електрическа енергия, вода и осветление, чрез които се увеличава полезната дължина на кейовия фронт на рибарското пристанище и се увеличава капацитета му 121 места.  

В последната фаза от изпълнението на проекта са ситуирани обекти за пристанищно обслужване – борса за продажба на прясна риба с 15 щанд-маси, битово помещение, склад за амбалаж, помещение за контрол на улова и административен офис, 2 хладилни камери – ниско и среднотемпературна, и контролно-пропускателен пункт.

Доставено е специализирано оборудване за оптимизиране дейността на рибарите – Г-образен кран за лесно изваждане на улова, контейнери за разделно събиране на отпадъци, ледогенератор за люспест лед, шок-замразител, професионална вакуумираща машина и работни маси.

Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. 

ОЩЕ НОВИНИ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

По този начин ще бъде завършен целият маршрут до мистичната местност, като това ще бъде втори ремонтиран участък от пътя за култовия връх

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Това е част от проекта „Вълна на реновиране“, като средствата за него са осигурени от Европейската комисия

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод твърдения на Института по пътна безопасност

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Ремонтните дейности се извършват по възлагане на районна администрация „Искър“ 

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Подробният устройствен план вече получи одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство

Обновяват мултифункционалното спортно игрище в центъра на Млечино

Обновяват мултифункционалното спортно игрище в центъра на Млечино

Финансирането е със средства от Програмата за капиталови разходи в тазгодишния бюджет на община Ардино