Издадено е разрешение за строеж за консервация, реставрация, ремонт и реконструкция на Националния студентски дом в София

243

Средствата са от Плана за възстановяване и устойчивост


На 9 април е влязло в сила разрешение за строеж от главния архитект на Столична община за консервационно-реставрационни работи, основен ремонт, реконструкция, прилагане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на околното пространство на Националния студентски дом. Проектът за реставрация с фокус Голямата зала е разработен с финансовата подкрепа на програма "Културно наследство“ на Столична община от проектантско студио "Новиза". На 29 септември миналата година Министерството на културата одобри проекта, а през декември стана ясно, че ремонтът е включен в Плана за възстановяване и устойчивост.

Сградата е построена в периода 1931-1933 г. по проект на арх. Станчо Белковски и арх. Иван Данчов. Тя е първата по рода си клубна обществена сграда в България и съдържа голяма зала за кино, театър, концерти и др., камерна зала, зали за научна работа – читални, занимални, библиотека, канцеларии и др. Сградата е решена в духа на най-добрите традиции на българския модернизъм, със спокоен силует с хоризонтално членение, подчертан от лентовидните прозорци на етажите. Притежава статут на декларирана единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“ и попада в територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност „Зона на исторически развилия се обществен градски център (А-1) в гр. София“.

ОЩЕ НОВИНИ

Ремонтират градския площад в Момчилград

Ремонтират градския площад в Момчилград

Дейностите се очаква да приключат до края на годината

Откриха новата сграда на Младежкия център в Монтана

Откриха новата сграда на Младежкия център в Монтана

Тя е реализирана по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство

Централни хали в София отварят като реконструиран покрит пазар със зони за хранене и култура

Централни хали в София отварят като реконструиран покрит пазар със зони за хранене и култура

Възвърната е оригиналната архитектурна и интериорна визия на паметника на културата, като са възстановени фасади, гербове, часовникова кула и фонтан, реставрирани са и археологическите разкопки в сутерена

Придвижено е изграждане на концертна зала срещу Централна жп гара в София

Придвижено е изграждане на концертна зала срещу Централна жп гара в София

Идеята е част от „Концепция за планиране и развитие на Вторичен градски център", като през 2018 година проектът на A&A Architects спечели конкурса на Столична община и Фондация Визар – Европейски награди за българска архитектура

Обновяват парка до училище "Асен Втори" в Чирпан

Обновяват парка до училище "Асен Втори" в Чирпан

Ще бъдат оформени три основни зони - с павета, мулч и зелени площи с храсти и дървета