Изграждат изложбена зала към Историческия музей в Свиленград

75

Първите процедури стартираха още през 2020 година


Новата зала ще представлява едноетажна постройка в двора на музея до съществуващата сграда, като ще заема пространството по южната граница на имота. Тя е от смесена конструкция (стоманобетонови колони и метални греди) и е долепена до съществуващата сграда на музея и оградите. Застроената площ е 180 кв.м. Проектант е арх. Виолета Каракачанова (Cude).

Едноетажната нова сграда ще разполага с две зали и санитарен възел с две тоалетни, едната проектирана за хора с увреждания. Осветлениеrо ще е смесено - естествено, идващо от отворите за врати и прозорци по фасадата, и изкуствено от осветителните тела. Ще бъдат изградени ВиК и електроинсталация. Отоплението ще се осъществява с 3 климатика. За затопляне на вода ще се излолзва 5-литров бойлер.

Дейностите се очаква да приключат до 150 дни съгласно сключения след обществена поръчка договор с изпълнителя - "Еко Традекс Груп" АД.

Сградата ще бъде готова да посреща посетители, след като бъде закупено и монтирано предвиденото специално оборудване: 20 стенни витрини, 2 стъклени витрини за монети, 3 витрини без стъкла, щанд-витрина, проекторен екран, столове, бюра и др.

Снимки: Община Свиленград

Проектът се изпълнява съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.055-0003-C01, финансиран по Програма за развитие на селските райони, процедура на МИГ „Свиленград Ареал”. По същия проект е изградена и детската площадка в село Капитан Андреево.

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН