Подготвят се промени в Закона за културното наследство

159

В ресорното министерство Камарата на архитектите обсъди още подготовката на българското участие във Венецианското архитектурно биенале през 2025 година и предоставянето на нова сграда за КАБ


Снимка: КАБ

Реформа на законодателството

Министерството на културата (МК) подготвя промени в Закона за културното наследство (ЗКН), които ще бъдат публично представени до края на годината. Целта на предложенията е да бъдат съкратени сроковете за съгласуване на проектите и да се облекчат административните процедури в системата на културно-историческото наследство. Това съобщи зам.-министърът на културата арх. Чавдар Георгиев на работна среща с представители на Камарата на архитектите в България (КАБ), която се проведе на 17 август в културното ведомство.

Разглежда се възможността за въвеждане на еднофазно съгласуване на проектите при определени категории паметници на културата. Паралелно с това се предвижда оптимизиране на структурата на НИНКН с цел децентрализация и увеличаване на капацитета.

От КАБ изразиха готовност да съдействат с експертиза в процеса по реформиране на законодателството в сектора. Председателят на КАБ арх. Владимир Милков обърна внимание на необходимостта от спазване на сроковете по съгласуване на проектите за културно-исторически паметници. Той предостави на зам.-министър Георгиев списък със забавени преписки на членове на КАБ. Министърът се ангажира да разпореди проверка на всички преписки в списъка.

Заместник-председателят на КАБ арх. Мартин Христов коментира проблема с липсата на режими за опазване на много недвижими културни ценности в България. Често те са декларирани, но нямат окончателен статут и липсва регламент за допустимите намеси в тях. Това ги поставя в опасност и забавя значително съгласуването им в институциите. Арх. Христов даде пример с Варна, където има 700 декларирани сгради – паметници, за които не са разписани режими за защита. От МК се ангажираха да осигурят поетапно финансиране за обследването им и създаването на правила за тяхното опазване. Постигната бе договорка да се формират работни групи с участието на експерти от КАБ, които да съдействат в процеса по проучване и опазване на наследството.

Заместник-председателят на КАБ арх. Константин Пеев изтъкна необходимостта от изграждане на цялостна система за управление на наследството. Той даде за пример редица европейски държави със  специализирани структури, които са собственици и управляват паметниците на културата и музеите в конкретната страна.

Снимка: varnaheritage.com

Подготовка на българското участие във Венецианско биенале 2025

Участниците в срещата обсъдиха необходимостта от стартиране на подготовката за участие на България във Венецианското архитектурно биенале 2025. Председателят и зам.-председателят на КАБ арх. Владимир Милков и арх. Мартин Христов подчертаха, че България се е завърнала на световния форум със силно представяне и българският павилион е класиран в топ 10 на най-впечатляващите експозиции.

Заместник-министърът информира, че предстои да се създаде Работна група към МК, която да направи отчет за Биенале 2023 г. и да се заеме с организацията и оптимизирането на правилата за следващото участие на България в престижния форум.

Очаква се през 2024 г. да бъде обявен конкурс за кураторски проект на националното участие в Биеналето през 2025 година. Предстои да бъде направен и прогнозен бюджет.  

Снимка: Bulgarian Pavilion. Мястото на Българския павилион на Биеналето за архитектура във Венеция 2023

Нова сграда за КАБ

Арх. Владимир Милков постави въпроса за възможността КАБ да кандидатства за ползване на бившата сграда на НИНКН на бул. “Дондуков” 16. През 2022 г. са водени преговори по темата с тогавашния министър на културата проф. Велислав Минеков. От КАБ се ангажират да кандидатстват за финансиране по национални програми, както и да предоставят собствени средства за реставрацията на сградата. Професионалната организация ще направи безвъзмездно проект за цялостно обновяване на зданието, което ще бъде запазено в автентичния си вид. Предстои КАБ да внесе в МК мотивирано предложение. 

Снимки: Citybuild.bg

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота