Малък параклис ще бъде изграден в междублоково пространство в "Зона Б-18" в столицата

179

Теренът се намира между улиците „Зайчар“, „Цар Симеон“ и „Димитър Петков“


Общинските съветници одобриха доклад за учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на строеж в полза на Българската православна църква в лицето на Софийска света митрополия за изграждане на „Православен параклис - Свети Георги“ в район „Възраждане“. Имотът е собственост на Столична община.

Предложението е за изграждане на параклис – едноетажен обем с метална кострукция и размери 4 на 4 метра, като изготвянето на проекта, реализацията, оформянето и поддръжката на пространството около параклиса с настилки и озеленяване ще бъдат финансирани от Фондация „Паолина Иванова Томова“, представлявана от Иван Томов Киров.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота