МОСВ получи научния доклад, основа за инициативата за възстановяване състоянието на градските реки

183

Инициативата на бившия вече министър Юлиян Попов започна с фокус върху реките на София


Инициативата на министър Юлиян Попов обедини усилията на местните власти и представители на институции, научни, граждански и бизнес организации, както и на отделни граждани, ангажирани с идеи и дейности за екологичното възстановяване на градските реки.

Автори на научната разработка са доктор Радослава Бекова от Института по океанология и доктор Милена Павлова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Представени са стратегии за успешно възстановяване на речни екосистеми, погрешни схващания и реалистични резултати при възстановяването на градски реки, факторите, свързани с практиките за речно възстановяване, и необходимостта от възстановяване на градските реки в България.

Речните наводнения са един от най-широко разпространените резултати от изменението на климата. През 2009 г. Европейската агенция по околна среда установява, че само 15% от сладководните местообитания са в благоприятно състояние, 30% са в лошо състояние, а 35% са силно повлияни и на практика „мъртви“, се посочва в изследването.

В анализа е акцентирано, че за да се осигури устойчиво управление на околната среда, в международен план се насърчава развитието на многофункционални реки, които да действат като екокоридори, осигурявайки високо биологично разнообразие. Освен това те могат да бъдат свързани с паркове и други зелени площи и така да подобрят градския пейзаж и да увеличат качеството на живот на жителите.

В България над 90% от реките преминават през градски или селски райони и повечето от тях са силно повлияни от човешката дейност, така че темата за възстановяване на градските речни системи става все по-актуална. Като пример за добра работа на държавните органи в анализа са посочени проверките за установяване на възможния източник на замърсяване на река Бели Лом – дейност, която е от изключителна важност и представлява добра практика при стартирането на какъвто и да е било проект, свързан с възстановяване на река, повлияна от човешката дейност.

Река Перловска в София е посочена като друг пример за силно засегната и модифицирана речна система. Основното ѝ предназначение в момента е да се използва като канал за отвеждане на силно замърсени води (както законни, така и незаконни зауствания). Процесът на възстановяване на нейния естествен облик може да допринесе за намаляване на риска от евентуални наводнения и за създаване на климатични острови.

Научната разработка предлага и структура на пилотен проект за възстановяване на градска река. В заключение се посочва, че е важно обществото да промени своето отношение към възприемането на този вид реки, като ги разглежда не само като отводни канали, а като речни екосистеми, които могат да бъдат от полза за човека, ако се управляват по-ефективно и устойчиво. Пълният текст на доклада можете да видите тук.

Във вторник Петър Димитров прие поста от министър Юлиян Попов и заяви, че с него работят заедно от първия ден и това сътрудничество ще продължи. „Всичко, което свършихме през този мандат, го правехме заедно, така че според мен няма да има отклонение нито на един градус от линията на министерството и нито една секунда забавяне", каза новият служебен министър по околната среда и водите.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Срокът за ранна регистрация с намалена такса е до 31 юли

Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

Третокласният път е най-пряката връзка между общинските центрове Дулово и Тервел, свързва областите Силистра и Добрич и осигурява достъпа на околните населени места до път I-7 Силистра - Шумен

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Предложенията са за СПА хотел, басейни, балнеология и рехабилитация, ресторант, място за култура, събития и коуъркинг, студентски общежития, спортни площадки и база за паркур, историческа изложба и парк, ботаническа градина, езеро и други

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Събитието ще се проведе на 25 юни в Зала за събития "Living Room" на ул. "Неразделни" в София

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви открита процедура за сключване на рамково споразумение за „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи