Националната детска болница ще се строи в кв. "Горна баня" в София

296

На терена от около 40 декара до болницата по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ се предвижда да бъдат изградени още хотел за родителите и сграда за рехабилитация на децата (обновена)


Избран е терен за израждането на Национална многопрофилна болница за активно лечение за деца. С решение на Министерския съвет проектът е определен за национален обект, което ще позволи да бъдат съкратени сроковете за провеждане на административните процедури, свързани с реализацията на проекта, одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж. За това информираха на брифинг след правителственото заседание днес министрите на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и на здравеопазването на д-р Асен Меджидиев.

Болницата ще бъде построена върху терен от около 40 декара в кв. „Горна баня“ на столичния район „Овча купел“, който се намира до Специализираната ортопедична болница „Проф. Бойчо Бойчев“ (в УПИ I - „за болничен комплекс“, кв. 117). Според институции и някои граждански организации теренът е подходящ, защото се намира до жп гара, метростанция „Горна баня“ и близо до Околовръстния път, който след реконструкцията му в този участък ще даде възможност за придвижване до болницата без нито един светофар. Друга причина е, че теренът е в полите на Люлин планина, в красива широколистна и иглолистна гора на леко възвишение над останалите райони на около 630 м над морското равнище, както и на пътя на Витошките и Люлинските въздушни течения, което предполага свеж въздух на фона на останалите локации.

Теренът е 40 декара, което позволява да се изгради и хотел за родителите, отделна сграда за рехабилитация на децата и другите нужни структури. Единственият проблем е бил, че в средата му се намира частен имот (маркиран с хоризонтални линии на визуализацията долу), но собствениците му са се съгласили той да отиде в края на терена и така да се освободи място за изграждане на болницата. Друг терен общинска собственост е отреден за озеленяване, но кметът ще внесе предложение в Столичния общински съвет той да бъде прехвърлен на държавата.  

В държавния имот са изградени и два незавършени строежа в лошо състояние, неподходящи по местоположение и функционално разпределение, и с отпаднала необходимост за Министерство на здравеопазването. Те ще бъдат премахнати, за да се осигурят необходимите площи за изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца.​

Предстои подписване на предварителен договор по чл. 15 от ЗУТ в кратък срок със собственика на частния имот. Областният управител на София вече работи по акт за държавна собственост на терена. До два месеца подробният устройствен план ще може да бъде изменен и одобрен. Това означава, че ще може да се направи виза за проучване и проектиране и задание, по което Министерството на здравеопазването ще възложи проектирането и строителството. От правителството се надяват, че след около 5-6 месеца проектът ще бъде налице, като целта е националната детска болница да бъде модерна структура със съвременен естетичен вид. Затова екипът на Министерството на здравеопазването ще посети подобни лечебни заведения в Европа.

От инициативата „ЗА истинска детска болница“ коментираха, че продължат да настояват за отговор на въпроса защо е избран този терен спрямо всички останали – с ясни критерии за оценка и обосновка. „Който и да е избраният терен, това не отговаря на въпроса КАКВА ще бъде болницата. Разчитаме, че Министерство на здравеопазването продължава да работи по анализ на нуждите на детското здравеопазване и развиване на базирана върху този анализ стратегия, който ще видим скоро! Бъдещата Национална болница трябва да бъде част от цялостната система на детското здравеопазване – само така тя би могла да изпълнява своята роля в максимална степен, включително да отговори на въпросите за връзките си с останалите педиатрични услуги в цялата страна, гарантирайки най-добрия интерес на децата, техните семейства и техните лекари и медицински специалисти“, казват от инициативната група. Граждани пък напомнят да не се пропуска една много важна стъпка - провеждането на международен архитектурен конкурс, с изготвяне на адекватно задание, стъпващо на подробни проучвания. 

При дълго дебатирания предишен вариант за детска болница държавата загуби 3 години, напомни министър Шишков. Старата сграда близо до Александровска болница не отговаря на Общия устройствен план на София и на подробния устройствен план. Заради спецификата на конструкцията не може да отговаря на изискванията за съвременна детска болница. Необходим е анализ за какво може да бъде използвана, каза Шишков.      

Вижте брифинга в Министерски съвет тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Проектът е разработен в съответствие със становище на Националния институт за недвижимо културно наследство

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

Това е втората локация на германския производител на високотехнологични медицински изделия Ottobock в България след открития през 2021 г. завод в Благоевград (по проект на IPA)

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Фотоволтаичния парк „Тенево Солар“ е първи етап от комплекс „Тенево“, който ще включва вятърни турбини и батерии за съхранение на енергия