Нов комплекс с 300 апартамента планират инвеститори в кв. "Остромила" в Пловдив

91

Инвестиционното предложение е внесено в РИОСВ и чака становище


Визуализация: freepik.com

Комплексът е предвиден на обща площ 29 053 кв. метра. Територията представлява три отделни парцела земеделска земя. Два от тях, от 10 142 кв.м и 13 395 кв.м, представляват лозе и са собственост на "Вила парк 1" ЕООД, а третият е нива 5516 кв.м на "Текрито-инвест" ЕООД.

Намерението на инвеститорите е след промяна предназначението на имотите за "обществено обслужваща дейност и жилищно застрояване" да се образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ) и да се създадат условия за изграждане на обект с обществено обслужваща дейност и жилищно застрояване.

Съгласно предвижданията на Общия устройствен план на Пловдив, имотите попадат в устройствена зона Смф - смесена многофункционална зона. В ПУП-ПЗ се предвижда ново свободно застрояване, като сградите ще са с височина до 18 метра. Плътността е определена до 60%, кинт - до 2.5, озеленяването - минимум 30%. 

На терена се предвиждат осем многофамилни сгради с общо 300 апартамента, за които ще бъдат осигурени 200 паркоместа на открито и 100 подземни. Предвижда се в комплекса да има магазини, офис помещения, стоматологични кабинети и други дейности.

ОЩЕ НОВИНИ

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие