Община Хасково обяви поръчка за проектиране на летище и автомобилна писта до Узунджово

133

Проектът ще е в три фази, като първата е разработване на генерален план и варианти на пистата


Двата имота в сиво и бяло

Община Хасково обяви обществена поръчка „Изработване на комплексен проект и осъществяване на авторски надзор за обект в поземлени имоти 75085.150.9901 и 75085.194.2 област Хасково, община Хасково, с. Узунджово“. Избраният за изпълнител трябва да предостави всички проектантски услуги за изготвяне на комплексен инвестиционен проект в три фази. Крайната цел е да се разработи технически проект за автомобилна писта в с. Узунджово, така че да се осигури получаване на разрешение за строеж.

Примерна схема

Генерален план за Летище Узунджово

Проектантът трябва да разработи геометрично решение за летателното поле, което включва пътеки за рулиране, перон, сграда за обслужване на летището, халета за ремонт на самолети и периметрова ограда. На тази фаза е много важно проектантът да предвиди разположението на техническата инфраструктура, така че да е възможно летището да се изгражда на етапи. Като първи етап в генералния план да се предвиди летателна площадка за лека авиация (General Aviation).

Генерален план и варианти за Автомобилна писта

Необходимо е проектантът да разработи автомобилна писта в два основни варианта.

I ви вариант: „осмица“ - това е вариант, при който трасето на пистата в даден участък преминава едно над друго. По този начин бройката на левите и десните завои са уеднаквява и износването на гумите е по-равномерно. II ри вариант - класическа с посока на въртене лява.

Дължината на пистата е приблизително 4 200 м и минимална ширина 12 м. Всеки от вариантите може да бъде представен с няколко подварианта. На всеки от вариантите трябва да е предвидено пистата да се използва за драг и дрифт състезания или да се обособят самостоятелни места за този тип състезания.

Проектантът трябва да предвиди следните подобекти в генералния план: обходен път с ширина 5 метра; боксове; полигон за oбучение за безопастно шофиране в лоши атмосферни условия; съоръжения – преминавания под пистата; трибуни (главна за 4 200 седящи места, допълнителни); паркинги; периметрова ограда; ограда за отделяне на посетителите от състезанието; шумозаглушаване; прожекторно  осветление; път за достъп; инженерна инфраструктура; фотоволтаик и др.

На тази фаза е много важно проектантът да предвиди разположението на техническата инфраструктура, така че да е възможно автомобилната писта да се изгражда на етапи.

След одобрение от възложителя на този етап се пристъпва към окончателното разработване на проектната документация, като Фаза 2 е ПУП-ПЗ на летище и автомобилна писта и технически проект за автомобилна писта.

ОЩЕ НОВИНИ

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Това се случва на фона на устойчиво и дори растящо търсене и все по-голям брой сделки

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Обособяват се алеи с настилка, подготвя се площадката за шадраван, ще бъдат добавени улично осветление и паркова мебел

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Те се намират на ъгъла на улиците „Якубица“ и „Бигла“ и между ул. „Плана планина“, ул. „Презвитер Козма“ и бул. „Черни връх“

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Новата сграда ще даде възможност на училището да премине към едносменен режим на обучение

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Те са одобрени да получат финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България