Община Казанлък обяви поръчка за изграждане на продължението на пешеходната зона по ул. "Скобелев"

120

Организацията на разработваната територия от 10 682 кв. м е базирана на принципите на споделеното пространство


Обект на проектиране и продължението на пешеходната зона по улица „Генерал Скобелев“ в Казанлък. Инвестиционният проект е изработен въз основа на обществено обсъден и приет през 2019 година идеен проект. Пространството, обект на проектиране, включва крайния северозападен участък но ул. „Генерела Скобелев“ и прилежащи към него територии. Останалата част на улицата е благоустроена и функционира като пешеходна зона, свързана с централния площад „Севтополис“. От двете страни на участъка от улицата са разположени имоти, различни по предназначение и застрояване. В част от имотите са изградени многофамилни жилищни сгради, а други от имотите са индивидуални жилищни сгради. В северната част на територията са разположени сградата на поликлиниката и парк „Розариум“, а в двата края на разработвания участък преминават комуникационни артерии на града, разположени са и паркинги.

Източник: Община Казанлък, юли 2019г.

АРХИТЕКТУРА

Проектът на арх. Георги Костадинов, арх. Иван Бакунин и арх. Виолета Г. Бакунина („Апропо“ – Apropos) предвижда реорганизиране на пространството на крайния северозападен участък на ул. „Генерал Скобелев“ и прилежащите към него територии с цел продължаване на съществуващата пешеходна зона по улицата и свързването на централния площад „Севтополис“ с парк „Розаруим“. Организацията е базирана на принципите на споделеното пространство. Основните функции на уличното пространство се запазват, като се организират автомобилно движение, движение на велосипеди, пешеходно пространство, озеленяване и благоустрояване. Автомобилното движение се ограничава до движение само на автомобилите на живущите. Велосипедната алея се явява продължение на съществуващата велоалея в парк „Розариум“ с идеята тя да продължи по съществуващия пешеходен участък на ул. „Генерал Скобелев“ до площад „Севтополис“.

Автомобилната и велосипедната алея са решени пейзажно, като се сливат в южната част от трасето и се разделят в северната. Пешеходните пространства и озеленените острови се развиват като паркова среда, интегрирайки се с веросипедната и автомобилната алеи. Благоустрояването се допълва от декоративни арки и кашпи, места за сядане и питейна фонтанка. Настилките на различните зони са решени на едно ниво, като отделянето на различните зони ще бъде с различен цвят на настилката. Проектът предвижда и допълване на паркингите но ул. „Стара планина и нов паркинг по ул. „Македония“. Достъпът на хора със затруднена подвижност до пешеходното пространство е осигурен непосредствено от нивото на прилежащия терен.

ПАРКОУСТРОЙСТВО

Паркоустройството е по проект на ланд. арх. Златина Христова и ланд. арх. Вяра Йорданова. Зелените площи следват динамиката на пространството, като подчертават и насочват както транспортното, така и пешеходното движение. Съществуващата дървесна растителност се запазва в максимална степен, като се предвижда премахване само на дървета, попадащи в обхвата на траспортната инфраструктура, и такива, които представляват опасност за гражданите.

Заложено е засаждане на 17 широколистни и 9 иглолистни дървета. Зелените площи от 489,20 кв. м ще са в пейзажен стил, изградени от тревни площи, широколистни и иглолистни декоративни храсти, декоративни треви и многогодишна цветна растителност. Озеленяване се допълва от 29 кашпи с иглолистна кълбовидна храстова растителност, допълнена с многогодишна цветна растителност. Вертикалната планировка в част от зелените площи ще е разнообразена и с изграждането на геопластики. Предвидено е вертикално озеленяване на две метални арки по продължението на пешеходното пространство. Препоръчва се изграждането на автоматична поливна система.

Прогнозната стойност на поръчката е 642 000 лева, а срокът за получаване на оферти или на заявления за участие – 4 октомври.

ОЩЕ НОВИНИ

Пловдивчани протестираха срещу възможност за строителство върху 30% от терен с обща площ 81 дка в парк „Отдих и култура“

Пловдивчани протестираха срещу възможност за строителство върху 30% от терен с обща площ 81 дка в парк „Отдих и култура“

Областният упправител се ангажира в предвидения от закона двуседмичен срок да излезе със становище по законосъобразността на решението в новия Общ устройствен план на града

Новата висока част на старата рейдова кула във Варна ще е готова до края на 2023г.

Новата висока част на старата рейдова кула във Варна ще е готова до края на 2023г.

Сградата е предвидена за координационен център за морско и авиационно търсене и спасяване

В Дряново вече има специално място за каране на байк, скейт, ролери и тротинетки

В Дряново вече има специално място за каране на байк, скейт, ролери и тротинетки

Новоизградената пъмп-трак писта се намира в парка до моста на майстор Колю Фичето

В квартал "Малинова долина" в София направиха първа копка на жилищна сграда ОХРИД

В квартал "Малинова долина" в София направиха първа копка на жилищна сграда ОХРИД

Тя е една от поредицата строящи се сгради, именувани на старите ни столици, които изгражда "Пулев Инвест Груп"