Община Пловдив ще предложи на Общинския съвет да отпусне средства за архитектурен конкурс за нова сграда на Математическа гимназия

73

Това беше съобщено на среща с представители на обществените съвети на двете училища, помещаващи се към момента в една и съща сграда


Снимка: Община Пловдив

Отпускането на 450 хил. лв. за организирането на архитектурен конкурс за нова сграда на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“  ще предложи на общинската сесия през юни общинската администрация на Здравко Димитров.  Това беше съобщено от заместник-кмета Стефан Стоянов по време на среща с представители на обществените съвети на двете училища, помещаващи се към момента в една и съща сграда – МГ „Акад. Кирил Попов“ и ОУ „Драган Манчов“.

До срещата се стигна, след като чрез отворено писмо родители и членове на съветите изразиха притеснения за бъдещето на двете на училища и разделянето им в две сгради, каквито са дългосрочните планове на администрацията съгласно съвременните изисквания за учебен процес и едносменен режим на учениците.

По-рано беше направено и предложение в Общински съвет за възможността да се  кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост за средства, които са отделени целево за Пловдив за разрешаване проблема с МГ „Акад. Кирил Попов“ и училище „ Драган Манчов“ на стойност 12,5 млн. лв.

Зам.-кметът по образованието Стефан Стоянов и главният архитект Димитър Ахрянов поясниха на присъстващите, че по Плана за възстановяване Община Пловдив трябва да представи проектно предложение за двете сгради, което е част от допустимите условия. Администрацията подготвя проект за нова сграда на училище „Драган Манчов“ от около 6 хил. кв. м, обособена на терен в район „Западен“, и по-малка сграда – в двора на съществуващата сграда на МГ, която да покрие най-належащите нужди на гимназията. Предвидените средства могат да се ползват целево само за тези проекти.

Така направените проектни предложения са първи етап от разрешаването на проблема с двете училища. Вторият етап е намирането на средства за нов кампус за терена зад SPS в район „Тракия“.

„На днешната среща постигнахме принципно съгласие, в което ще помогнем на обществения съвет, който се ангажира до месец да подготви задание, да разработим финален вариант и стартиране на архитектурен конкурс, който да завърши с технически проект  и количествено-стойностна сметка за новия кампус на Математическата гимназия“, заяви Стоянов и добави, че ОУ „Драган Манчов“ ще продължи да ползва и настоящите учебни помещения. Заместник-кметът изрази увереност, че след завършен проект ще се търси и по-лесно финансиране за нова сграда на Математическата, а това ще позволи в бъдеще основното училище да ползва и по-голяма учебна база.

Главният архитект, който е възпитаник на гимназията, разясни, че за него каузата е отпреди 20 години и в момента той и неговият екип разработват подробен устройствен план (ПУП) за подход към терена зад х-л SPS в „Тракия“, за което се водят преговори с Аграрния университет, тъй като се преминава през техни терени.

ОЩЕ НОВИНИ

Инженерингът в образователната ни инфраструктура проваля бъдещето на децата, а нормите за проектиране създават вместо да решават проблеми

Инженерингът в образователната ни инфраструктура проваля бъдещето на децата, а нормите за проектиране създават вместо да решават проблеми

Добрите примери за обновяване на учебни пространства в България са малко, но все пак ги има, показа конференция в 145 ОУ „Симеон Радев“ в София

МРРБ: Улеснява се прилагането на изискването за проектиране на нови сгради с близко до нулево енергийно потребление

МРРБ: Улеснява се прилагането на изискването за проектиране на нови сгради с близко до нулево енергийно потребление

Промени в Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради дават алтернатива при изграждането на нови в райони с ефективни отоплителни централи

В Плевен ще бъде изградена спортна площадка за деца и младежи в неравностойно положение

В Плевен ще бъде изградена спортна площадка за деца и младежи в неравностойно положение

Предвижда се новото съоръжение да бъде изградено на територията на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания на ул. „Даскал Димо“ 7

Атракционен парк за екстремни спортове искат да изграждат в Ямбол

Атракционен парк за екстремни спортове искат да изграждат в Ямбол

На 23 ноември общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Валентин Ревански с проекта да се кандидатства пред Министерството на младежта и спорта по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти

В Банско ще изграждат Дом на покойника

В Банско ще изграждат Дом на покойника

Вчера кметът Стойчо Баненски подписа договор за изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни работи за груб строеж в Гробищния парк