Община Трявна обяви архитектурен конкурс във фаза идеен проект за изграждане на спортна зала

155

Предвиденото място за обособяване на спортното съоръжение е до стадион „Ангел Кънчев“


„Това е една от първите крачки, която правим в посока изграждане на така необходимата закрита спортна зала в Трявна и осигуряване на условия за спорт на деца и младежи през цялата година. Вярваме, че кандидатите и техните архитектурни проекти ще предложат една съвременна модерна трактовка на визията на сградата“, коментира при старта на конкурса в средата на декември м.г. кметът на Общината Силвия Кръстева.

В конкурса могат да участват всички български или чуждестранни физически/юридически лица или техните обединения, както и всяко друго подобно обединение, което може да изпълнява предмета на настоящия конкурс. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ или еквивалент за чуждестранните лица, покриваща минималната застрахователна сума за строежите, включени в предметите на поръчката, а именно – строежи от четвърта категория. Всеки участник трябва да разполага с екип за изпълнение на проектната разработка от най-малко един архитект с пълна проектантска правоспособност или еквивалентна правоспособност за чуждестранните лица.

Идейният проект трябва да представи цялостна визия на спортна зала с покрито спортно поле с размер 20/40 м, включващо игрално поле с размери 15/28 м и осигурителни полета с ширина 2 м. Полето за игра трябва да се проектира с възможност за осигуряване на спортни и тренировъчни игри, както и да се проектират към залата трибуни за зрители с общ капацитет на местата от 200 до 300 бр.

Обслужващият блок на залата трябва да разполага с необходимите помещения за лекар, съблекални за отбор-домакини и отбор-гости, съблекалня за съдийски състав, фитнeс зала с площ 50 кв.м, санитарен възел, както и помещения за технически инсталации.

Формулярът и документите за участие в конкурса трябва да се представят от участника в запечатан непрозрачен плик, в който се поставя и изготвения инвестиционен проект (фаза идеен) за изграждане на спортната зала. Проектът трябва да се представи в pdf формат – в четири екземпляра, на хартиен и цифров носител (диск, флашпамет или др.) в „Деловодсвото“ на Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21. В случай, че пространственият обем на някои от приложенията е в размер, който не позволява поставянето им в плик, същите може да бъдат поставени в кашон или друга подходяща опаковка, която да се приложи към плика.

Пликът е с надпис: „Архитектурен конкурс във фаза идеен проект за изграждане на спортна зала, гр. Трявна“. Всички необходими документи, както и допълнителна информация, може да откриете на сайта на Община Трявна.

Идейните проекти на всички допуснати до участие лица ще бъдат разглеждани и оценявани от жури, назначено от кмета на Общината. Наградата за победителя е в размер на 1 666, 67 лв. без ДДС или 2 000 лв. с ДДС. Не се предвиждат награди за класираните на второ и трето място. Спечелилият ще има право да изготви впоследствие и техническия проект за изграждането на спортната зала в Трявна.

Идейните разработки и документите за участие се подават до 17:00 часа на 20.02.2023 г.

Възнаграждението, което е предвидено и осигурено от Община Трявна за изготвяне на технически проект, включително осъществяване на авторски надзор, е в размер на 23 083 лева без вкл. ДДС или 27 700 (двадесет и седем хиляди и седемстотин) лева с вкл. ДДС, от които: 20 000 лева без ДДС за изготвяне на технически проект и 3 083 лева без ДДС за осъществяване на авторски надзор.

ОЩЕ НОВИНИ

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота

Изложбата "Невидима София" може да видите в Галерия на открито в Градската градина в столицата

Изложбата "Невидима София" може да видите в Галерия на открито в Градската градина в столицата

Фотоекспозицията връща назад във времето, разхожда по забравени улици, привлича вниманието към скритите съкровища на сецесионовата архитектура и припомня колко ценно е да опитаме да съхраним миналото си

Експертът по културно наследство проф. Йорг Хаспел ще има лекция в Регионалния исторически музей – София

Експертът по културно наследство проф. Йорг Хаспел ще има лекция в Регионалния исторически музей – София

Събитието е част от проект "Новото Наследство" на Фондация "Балканско наследство"

Мебели от "възглавници"

Мебели от "възглавници"

Колекцията се състои от фотьойл, диван и шезлонг, които пленяват с органични форми и успокояващи нюанси на дамаските

Първата по рода си сграда за вертикално градско земеделие във Франция

Първата по рода си сграда за вертикално градско земеделие във Франция

Основната цел е образователна - обединяване на хората в контекста на проблемите в селскостопанските практики, храненето и околната среда