Одобриха изграждане на нова сграда за частно училище в м. "Витоша ВЕЦ Симеоново" в София

305

Предвижда се четириетажна постройка с капацитет 350 ученици и потенциал за увеличаване на бройката, с общежитие и спортен център


Столичният общински съвет одобри доклад относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие при прилагане на намалени отстояния при изграждане на средно училище с общежитие и спортен център в м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“ в район „Лозенец“. Инвестиционното намерение е на „Училищни имоти“ ООД – фирма за строителство, изграждане, ремонт, продажба, препродажба и поддръжка на недвижими имоти.

Новата сграда е за нуждите на Българско частно средно училище „Св. Константин-Кирил Философ“ на ул. "Екатерина Ненчева" 1. Теренът с площ 3 593 м2 е отреден “за училище, общежитие и спорт” и за него е в сила Подробен устройствен план и кадастрална карта. Издадена е виза за проектиране на 06.04.2022 г. от Главния архитект на Столична община.

Имотът граничи от четири страни с улици – бъдещи или изградени, и попада в „Зона за обществено обслужващи дейности“ със следните устройствени параметри: максимална плътност на застрояване 60%; максимален Кинт 3,0; минимална озеленена площ 30%; максимална кота корниз 20 м, които са задължителни; минимум 10% висока дървесна растителност.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

В услуга на гражданите браншовата организация публикува и примерни договори за строителство и ремонти

Откриха новата сграда към лекоатлетическа зала на СКЛА "Локомотив Пловдив"

Откриха новата сграда към лекоатлетическа зала на СКЛА "Локомотив Пловдив"

Ще бъде реновирана и настилката на лекоатлетическата писта, която е от малкото закрити съоръжения за спорта