Одобриха изграждане на нова сграда за частно училище в м. "Витоша ВЕЦ Симеоново" в София

232

Предвижда се четириетажна постройка с капацитет 350 ученици и потенциал за увеличаване на бройката, с общежитие и спортен център


Столичният общински съвет одобри доклад относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие при прилагане на намалени отстояния при изграждане на средно училище с общежитие и спортен център в м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“ в район „Лозенец“. Инвестиционното намерение е на „Училищни имоти“ ООД – фирма за строителство, изграждане, ремонт, продажба, препродажба и поддръжка на недвижими имоти.

Новата сграда е за нуждите на Българско частно средно училище „Св. Константин-Кирил Философ“ на ул. "Екатерина Ненчева" 1. Теренът с площ 3 593 м2 е отреден “за училище, общежитие и спорт” и за него е в сила Подробен устройствен план и кадастрална карта. Издадена е виза за проектиране на 06.04.2022 г. от Главния архитект на Столична община.

Имотът граничи от четири страни с улици – бъдещи или изградени, и попада в „Зона за обществено обслужващи дейности“ със следните устройствени параметри: максимална плътност на застрояване 60%; максимален Кинт 3,0; минимална озеленена площ 30%; максимална кота корниз 20 м, които са задължителни; минимум 10% висока дървесна растителност.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота