Организират пленер за идеен архитектурен проект за арт зона в Хасково

243

Целта на организаторите КАБ РК Хасково и САБ Дружество Хасково е създаване на зона в пешеходния център на града с акцент върху иновациите в дизайна и устойчивата архитектура


СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ  

Зоната на пленера е съществуващ Покрит книжен базар с търговски пасаж с метална конструкция с покритие от поликарбонат на площ 356 м2 с щандове. В момента базарът не се използва по първоначална идея за продажба на книги, картини, канцеларски материали и др. Щандовете са метални маси, на част от които (включително и на земята), се подреждат детски играчки. Има малък фонтан. От изток за гръб на пространството служи висока сляпа фасада на съществуваща сграда (бивше кино Клокотница) с каменна облицовка с фигури, която трябва да се запази. На тази фасада са залепени 4 търговски павилиона, които също се запазват. На север (ул. „Отец Паисий“), на запад (ул. „Бургас“) и на юг (ул. „Преслав“) зоната е заобиколена от пешеходни алеи (улици). Главният пешеходен поток на града е по алеята на север (ул. „Отец Паисий“), като част от тази пешеходна улица е групов паметник от местно значение – Старата търговска структура „Чаршия“ (с направление от театър „Иван Димов“ покрай пространството на Книжния базар към градския площад пред Областния съвет и читалище "Заря").

ПРОБЛЕМИ ПРИ СЪСТОЯНИЕТО НА ЗОНАТА

Мястото не се харесва, не се посещава от хората и не се възприема като книжен базар. Не се използва за дейност от общината или от различни организации. През лятото е по-горещо и по-задушно под поликарбонатното покритие в сравнение с околните пешеходни алеи. Изглежда неугледно, непривлекателно и няма естетически издържан вид.

Снимки: КАБ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНЦЕПЦИЯ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ

Предоставя се пълна творческа свобода на участниците в пространственото оформление на мястото на съществуващия Покрит книжен базар и превръщането му в Арт зона. Няма ограничения в решението да се запази, да не се запази или да се преустрои съществуващата конструкция с покритие. Няма ограничения в избора на дейности и начина на осъществяването им в Арт зоната. Основната цел на проекта е да се представи оригинална и работеща идея за пространствената зона, която да допринесе за обогатяване с визия и съдържание централната пешеходна градска зона, да се създаде територия за споделяне на артистичен талант и вдъхновение, място за опознаване света на различните видовете изкуство; да се създаде място за отмора, срещи и други, и като разширение на пешеходната зона на града по време без мероприятия. Проектът следва да кореспондира и да се вписва хармонично в околната среда на алеите и сградите около тях, като представи вижданията на автора за намеса по отношение на архитектура, конструкция и благоустройство на територията на зоната.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

Пленерът е открит и явен. В него могат да участват архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, притежаващи проектантска правоспособност за 2022г., в екип с художници, скулптори, дизайнери, актьори и др. Ръководител на проекта и екипа трябва да е архитект. Не се допуска един участник да бъде включен в повече от един проект, независимо дали е самостоятелно или като част от екип. Предвижда се открито представяне на проектите от авторите пред журито и останалите участници. Всички получени проекти ще бъдат публикувани на уеб сайта на КАБ и САБ.   

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ      

Заявление за участие, като всеки участник подава заявление за участие съгласно приложена бланка. Ако в проекта има повече от един участник, в заявление 2 се описват имената и данните на всички членове на екипа. Необходима е и Декларация за отсъствие на конфликт на интереси с членовете на журито, подписана в отделен екземпляр от всички членове на екипа.  

ЖУРИ     

Арх. Владимир Милков, арх. Тодор Булев, арх. Константин Димов, арх. Десислава Стоянова,     арх. Делчо Делчев, арх. Веселин Серкеджиев, арх. Тодор Грозев. Резервен член на журито – ланд. арх. Александър Недев.  

НАГРАДЕН ФОНД

Наградният фонд е осигурен от Община Хасково.  Първото място е парична награда в размер на 3 000 лв., Диплом и възлагане от Община Хасково на работен проект. Второто място е парична награда в размер на 1 000 лв. и Диплом. Третото място е парична награда в размер на 500 лв. и Диплом.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНЕРА

  • 27 и 28 август – посещение на участниците в Хасково (на собствени разноски) за запознаване и потапяне в атмосферата на мястото, разговори и среща с художници, артисти и други от артистичната общност на града
  • 4 и 5 октомври - предаване на проектите - зала "Хасково" на Община Хасково
  • 7 и 8 октомври – кратко представяне на проектите от участниците и журиране - зала "Хасково" на Община Хасково
  • 8 октомври - обявяване на резултатите от журирането - зала "Хасково" на Община Хасково
  • след 8 октомври - откриване на изложба с всички постъпили проекти
  • 11 октомври – представяне на пленера на сесията на архитектурния форум Share Sofia 2022, който ще се проведе в Гранд Хотел Милениум

Заданието за проектиране можете да изтеглите тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Предстои дискусия за интегрирания подход в градското развитие с примери от Мюнхен

Предстои дискусия за интегрирания подход в градското развитие с примери от Мюнхен

Това е третата среща от ежемесечните срещи, организирани от Съюза на урбанистите в България

В Бургас одобриха изграждане на фотоволтаична централа върху покрива на плувния басейн "Арена ОЗК"

В Бургас одобриха изграждане на фотоволтаична централа върху покрива на плувния басейн "Арена ОЗК"

Произведената енергия ще бъде използвана основно за нуждите на дома на плувните спортове и така разходите му ще бъдат значително намалени

Камарата на архитектите настоява за прекратяване на поръчка за нов приют за кучета в Бургас

Камарата на архитектите настоява за прекратяване на поръчка за нов приют за кучета в Бургас

Над 3 млн. лв. е прогнозната стойност на обществената поръчка за инженеринг

В София откриха Учебен център на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ)

В София откриха Учебен център на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ)

Обученията ще се провеждат в сградата на Камарата на строителите в България на ул. „Михаил Тенев“ 6 - на повече от 300 кв. м в 4 зали

Изложба по стълбището на кооперация в столичния "Лозенец" разказва историята на квартала

Изложба по стълбището на кооперация в столичния "Лозенец" разказва историята на квартала

Инициатор на изложбата „Зад една затворена врата“ в сграда на пл. "Журналист" е Мария Чакърова

Идеен проект предлага място за култура на моста над Перловската река срещу бившия стадион "Юнак" в София

Идеен проект предлага място за култура на моста над Перловската река срещу бившия стадион "Юнак" в София

От платформата за граждански намеси в градска среда Urbid очакват мнения по темата