Осигурени са нови средства за изпълнението на проекта за реставрация на Синагогата във Видин

235

Тя ще се превърне в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“


На заседание на Общинския съвет във Видин на 28 февруари бе взето решение, с което се обезпечава финансиране за изпълнение на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“. Това стана възможно след като Общинският съвет даде съгласие Общината да поеме общински дълг за осигуряване на оборотни средства за изпълнение на проекта. Гласуването на предложението беше предшествано от дълга дискусия.

Според кмета на обекта се работи активно, като най-вероятно ще се наложи фирмата да премине на двусменен режим на работа. В момента се извършва укрепване на стените, за да може да се премине към възстановяване на покрива. „Това обаче е труден процес“, отбеляза видинският кмет и заяви, че не прави чест на тези, които се опитват чрез доноси да попречат на изпълнението на проекта.     

Десислава Тодорова, заместник-кмет „Европейски политики и инвестиции“, показа писмо, с което се одобрява получаване на авансово плащане в размер на 2 797 000 лв. по договора за безвъзмездна финансова помощ. С тази сума Общината ще възстанови отпуснатия с решение на ОбС – Видин безлихвен кредит за оборотни средства, а с остатъка ще бъде изплатен авансът по договора с изпълнителя.    

Зам.-кметът подчерта, че поемането на новия общински дълг се налага, тъй като в условията на Ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е записано, че бенефициентът има право да получи аванс, а следващото междинно плащане е чак след подписан Акт образец 15, тоест когато обектът е завършен. Тъй като Община Видин изпитва затруднение да обезпечи необходимия финансов ресурс, се налага осигуряването на мостово финансиране в размер на 5 311 843 лв., което ще даде възможност за нормалното приключване на проекта в срок.

Мнозинството от общинските съветници дадоха съгласие Община Видин да сключи договор с Фонд „Флаг“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг със срок на погасяване до 12 месеца. Средствата ще бъдат възстановени след получаване на безвъзмездната финансова помощ от страна на Управляващия орган на ОПРР.     

Проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ е одобрен по процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020 г. Договорът с община Видин е подписан на 06.06.2019 г. Дейностите по проекта стартираха на 29.12.2020 г. и трябва да приключат на 29.12.2022 г.

ОЩЕ НОВИНИ

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие