Остъклена пристройка ще допълва Регионалния исторически музей в Ямбол

153

Цялостно ще бъде обновена старата сграда


Вчера започнаха строително-ремонтните дейности по проект „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей в Ямбол“. Проектът обхваща първо модернизиране на сградата на ул. „Бяло море“ 2 с обновени зали за експониране, художествено осветление, помещения за съхранение, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, функционално преустройство, нова експозиционна зала, подмяна на електрическата инсталация, създаване на пожароизвестителна и мълниезащитна инсталации, подмяна на вътрешната водопроводна и канализационна инсталация, изграждане на тоалетна за хора в неравностойно положение, ремонт на отоплителната инсталация, вентилационна и климатична система и др. Ще бъде създадена достъпна архитектурна среда, ще има модерно обзавеждане и оборудване и ще бъде монтиран асансьор, чрез който се осигурява достъпност до втория етаж на музея.

Строителните работи включват още изграждане на пристройка, чрез която ще има и зала за временни експозиции, презентационни събития и конференции. Предвижда се и специализиран кабинет за работа с детска аудитория. Новата сграда е предвидена от западната страна в посока тревните площи. Според автора на проекта арх. Георги Георгиев идеята на фасадите със стъклени повърхности е да отразяват околната среда с градини и дървета и да привнася лекота и ефирност на конструкцията.

Проектът е финансиран по ОПРР 2014-2020 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 271 596 лв. и с нея ще бъде финансирано изпълнението на строително-монтажните работи и част от оборудването и обзавеждането. Останалите дейности по проекта на обща стойност 639 629 лв. са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие - Юг. Изпълнител на ремонтните дейности е обединението от ямболските фирми – строителната „АВС Инженеринг” на инж. Николай Георгиев и архитектурното дружество „Чертог” на арх. Георги Георгиев - ДЗЗД „АВС-Чертог“. Предстои избор на изпълнители на дейностите за доставка на обзавеждане и оборудване, както и за извършване на одит на проекта. Срокът за изпълнение е до 31.12.2023 г.

ОЩЕ НОВИНИ

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Тя разполага със занимални, спални помещения, 4 зали за спорт и изкуство, площадки за всяка група, спортна площадка на открито и плувен басейн

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Цели 6 години продължиха дейностите по проучване, експониране и социализиране на крепостта, както и на парковата зона около нея

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

В тази връзка от Общината дадоха информация за премахването и засаждането на дървета в зоната, заради което имаше протести

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна