Остъклена пристройка ще допълва Регионалния исторически музей в Ямбол

130

Цялостно ще бъде обновена старата сграда


Вчера започнаха строително-ремонтните дейности по проект „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей в Ямбол“. Проектът обхваща първо модернизиране на сградата на ул. „Бяло море“ 2 с обновени зали за експониране, художествено осветление, помещения за съхранение, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, функционално преустройство, нова експозиционна зала, подмяна на електрическата инсталация, създаване на пожароизвестителна и мълниезащитна инсталации, подмяна на вътрешната водопроводна и канализационна инсталация, изграждане на тоалетна за хора в неравностойно положение, ремонт на отоплителната инсталация, вентилационна и климатична система и др. Ще бъде създадена достъпна архитектурна среда, ще има модерно обзавеждане и оборудване и ще бъде монтиран асансьор, чрез който се осигурява достъпност до втория етаж на музея.

Строителните работи включват още изграждане на пристройка, чрез която ще има и зала за временни експозиции, презентационни събития и конференции. Предвижда се и специализиран кабинет за работа с детска аудитория. Новата сграда е предвидена от западната страна в посока тревните площи. Според автора на проекта арх. Георги Георгиев идеята на фасадите със стъклени повърхности е да отразяват околната среда с градини и дървета и да привнася лекота и ефирност на конструкцията.

Проектът е финансиран по ОПРР 2014-2020 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 271 596 лв. и с нея ще бъде финансирано изпълнението на строително-монтажните работи и част от оборудването и обзавеждането. Останалите дейности по проекта на обща стойност 639 629 лв. са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие - Юг. Изпълнител на ремонтните дейности е обединението от ямболските фирми – строителната „АВС Инженеринг” на инж. Николай Георгиев и архитектурното дружество „Чертог” на арх. Георги Георгиев - ДЗЗД „АВС-Чертог“. Предстои избор на изпълнители на дейностите за доставка на обзавеждане и оборудване, както и за извършване на одит на проекта. Срокът за изпълнение е до 31.12.2023 г.

ОЩЕ НОВИНИ

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

Обновените площи около спортното съоръжение ще са почти 3 декара

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Те се намират в „Зона Б-5“, „Илинден“, „Дървеница“ и Горна баня

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Теренът се намира в югозападния край на двора на болницата

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Спазване на финансовия лимит по НПЕЕМЖС и изпълнението ѝ в рамките на одобрения бюджет гарантират обявените за обществено обсъждане промени

Проектът за нова сграда на Спортното училище в Бургас очаква финансиране

Проектът за нова сграда на Спортното училище в Бургас очаква финансиране

Предвижда се сградата с площ от 8 000 кв.м с басейни, спортни зали и функционални класни стаи да се намира до откритата преди дни зала „Арена Бургас"