Отпускат още средства за довършване на пазара за цветя на едро с автогара в столичния район "Подуяне"

84

Преместването му е заради изграждане на ново еврейско училище


В края на април пазарът за продажба на цветя на едро беше преместен от пазара „Димитър Петков“ на новото място - между ул. „Летоструй“, бул. „Ботевградско шосе“ и ул. „Източна тангента“ в район „Подуяне”. Преместването на цветната борса е заради одобреното от Столичния общински съвет изграждане на ново еврейско училище. За целта бяха изпълнени строително-монтажни работи в имота, свързани с възстановяването на 4 200 кв.м. от съществуващия терен, като почистване на храсти и млада гора, раздробяване и извозване на отпадъци, геодезическо заснемане, изработване на идейна вертикална планировка, отнемане, изкоп и превоз на земни маси, доставка и полагане на подосновен пласт от каменна фракция, доставка и полагане на основа от сортиран трошен камък, обратен насип със земни маси с трамбоване, подравняване на дъно изкоп, доставка, полагане и трамбовка на насип от речна баластра, редица дренажни работи, поставяне на обсадни тръби, изграждане на вътрешен път и бетониране, площадково осветление, поставяне на контейнери за поддръжка и тоалетни. Тези дейности са изпълнени в рамките на одобрените средства от Столичния общински съвет на 21 юли 2022г.

Търговската дейност на цветния пазар се извършва върху 51 терена за отдаване под наем с площ от 21 до 42 кв.м, на които търговците паркират собствени транспортни средства и разполагат собствени преместваеми маси/щендери. За да се осигури експлоатация в максимална степен на предоставения имот, както и да се подобрят условията за извършване на търговска дейност, „Пазари Възраждане” ЕАД предлага да се изпълнят следните строително-монтажни дейности в останалата част от имота (до десет декара): подравняване и уплътняване на земно легло, основа на трошен камък, бетонови бордюри, бетонови линейни отводнители, полагане на плътен асфалтобетон, метални навеси, изграждане на парапет за обезопасяване на бетонно ухо, поставяне на ограда на терена и други. За тази цел Столичният общински съвет одобри „Пазари Възраждане” ЕАД да разходва собствени средства в размер до 391 151 лева без ДДС и възложи на дружеството да организира избор на изпълнител на дейностите по Закона за обществени поръчки.

ОЩЕ НОВИНИ

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

Общинският съвет одобри местната администрация да стане собственик на 2 915 кв. м от този емблематичен за града обект, който да бъде социализиран

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие

Възпитаници на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив подготвиха украса за Баба Марта

Възпитаници на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив подготвиха украса за Баба Марта

Арка със стилизирани елементи от български шевици и пейка, увита с мартеница, са поставени на пл. „Стефан Стамболов“ за снимки и селфита