Парите за облагородяване на историческата част на Борисовата градина ще бъдат пренасочени за изграждане на зелени пространства в 6 столични района

137

Пренасочването на средствата се налага поради обжалване на проекта, което поставя в риск неговото изпълнение


Столичният общински съвет одобри доклад предвидените пари за ремонт и обновяване на историческата част Борисовата градина по Оперативна програма „Региони в растеж“ да бъдат пренасочени за изграждането на зелени пространства в 6 столични района, които попадат в териториалния обхват на основните зони за въздействие към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на София за периода 2014-2020 г. Средствата са осигурени от ОПРР и са в размер на 10 324 080 лева. От тях 8 999 584 са БФП, а собственото участие възлиза на 1 324 496 лв.

Предвижда се да бъдат облагородени 48 локации (26 от тях с детски площадки), разпределени в междублоковите пространства и локализирани в районите „Красна поляна", „Надежда", „Връбница“ и „Илинден“ (Зона за въздействие С1 на ИПГВР) и районите „Възраждане“ и „Сердика“ (Зона за въздействие 01 на ИПГВР). Предвидените дейности са озеленяване, изграждане на детски и спортни площадки, обособяване на паркинги за свободен достъп, полагане на настилка от бетонови паркингови елементи върху пясъчна основа и засипка на отворите с пясък и хумус и други. Междублоковите пространства и подходящата комбинация от дейности за тях се предлагат от съответните районни кметове. Подходът е базиран при отчитане на местните нужди и специфичния потенциал за развиване на териториите на междублоковите пространства.


Припомняме, че във вторник зам.-кметът Десислава Билева заяви, че ремонтът и обновяването на историческата част на Борисовата градина се спира от две сдружения – „Гражданска инициатива за обществен релсов транспорт“ и Граждански комитет „Спасение 2000“, които обжалват решението на РИОСВ София, че проектът не подлежи на ОВОС. Това от своя страна поставя проекта във физическа невъзможност за изпълнение, предвид забавянето му вече година и половина и неяснотата по приключването на съдебните дела. Билева припомни, че въпреки решението на АССГ от 16 юни миналата година, което беше в полза на общината и отхвърли жалбите срещу решението на РИОСВ, за същото са постъпили касационни жалби и делото е изпратено на ВАС.  

Останалите райони ще бъдат включени в Програмата за облагородяване на пространства, източници на запрашаване, финансирана от Столичната община. Инициативата на СО стартира още през 2020 г. За последните три календарни години са изпълнение на общо 103 обекта на територията на всички райони.

Гласуването беше съпроводено със спорове във връзка със забавянето на проекта за обновяване на историческата част на Борисова градина, както и с това дали с парите от пропадналия проект не може да се озеленят повече междублокови пространства по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на София.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Целта на заданието е със средствата на синтеза на архитектурата и пластичните изкуства да се постигне въздействащо пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда на парк „Св. Игнатий Старозагорски“

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Той ще е с шест класни стаи, тераса, конферентна зала, STEM център и 5 хранилища

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

Нарушена е целостта на терена вследствие тежката строителна механизация, образували са се коловози и има прясно отсечена дървесна растителност

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

В момента в сградата се помещават Туристически информационен център и Обредни домове и зали

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Предстои да се определи обществената функция на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 на Попа, която е недвижима културна ценност и е собственост на Министерството на културата