Парите за облагородяване на историческата част на Борисовата градина ще бъдат пренасочени за изграждане на зелени пространства в 6 столични района

151

Пренасочването на средствата се налага поради обжалване на проекта, което поставя в риск неговото изпълнение


Столичният общински съвет одобри доклад предвидените пари за ремонт и обновяване на историческата част Борисовата градина по Оперативна програма „Региони в растеж“ да бъдат пренасочени за изграждането на зелени пространства в 6 столични района, които попадат в териториалния обхват на основните зони за въздействие към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на София за периода 2014-2020 г. Средствата са осигурени от ОПРР и са в размер на 10 324 080 лева. От тях 8 999 584 са БФП, а собственото участие възлиза на 1 324 496 лв.

Предвижда се да бъдат облагородени 48 локации (26 от тях с детски площадки), разпределени в междублоковите пространства и локализирани в районите „Красна поляна", „Надежда", „Връбница“ и „Илинден“ (Зона за въздействие С1 на ИПГВР) и районите „Възраждане“ и „Сердика“ (Зона за въздействие 01 на ИПГВР). Предвидените дейности са озеленяване, изграждане на детски и спортни площадки, обособяване на паркинги за свободен достъп, полагане на настилка от бетонови паркингови елементи върху пясъчна основа и засипка на отворите с пясък и хумус и други. Междублоковите пространства и подходящата комбинация от дейности за тях се предлагат от съответните районни кметове. Подходът е базиран при отчитане на местните нужди и специфичния потенциал за развиване на териториите на междублоковите пространства.


Припомняме, че във вторник зам.-кметът Десислава Билева заяви, че ремонтът и обновяването на историческата част на Борисовата градина се спира от две сдружения – „Гражданска инициатива за обществен релсов транспорт“ и Граждански комитет „Спасение 2000“, които обжалват решението на РИОСВ София, че проектът не подлежи на ОВОС. Това от своя страна поставя проекта във физическа невъзможност за изпълнение, предвид забавянето му вече година и половина и неяснотата по приключването на съдебните дела. Билева припомни, че въпреки решението на АССГ от 16 юни миналата година, което беше в полза на общината и отхвърли жалбите срещу решението на РИОСВ, за същото са постъпили касационни жалби и делото е изпратено на ВАС.  

Останалите райони ще бъдат включени в Програмата за облагородяване на пространства, източници на запрашаване, финансирана от Столичната община. Инициативата на СО стартира още през 2020 г. За последните три календарни години са изпълнение на общо 103 обекта на територията на всички райони.

Гласуването беше съпроводено със спорове във връзка със забавянето на проекта за обновяване на историческата част на Борисова градина, както и с това дали с парите от пропадналия проект не може да се озеленят повече междублокови пространства по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на София.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Цели 6 години продължиха дейностите по проучване, експониране и социализиране на крепостта, както и на парковата зона около нея

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

В тази връзка от Общината дадоха информация за премахването и засаждането на дървета в зоната, заради което имаше протести

Фондация "Колективът" отново спечели награда в конкурса New European Bauhaus

Фондация "Колективът" отново спечели награда в конкурса New European Bauhaus

Българският проект стана подгласник в направление "Нов европейски Баухаус за шампиони" на категория "Възстановяване на чувството за принадлежност" с проекта си "Паркът" (Concrete to Culture)

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Започва обновяване на осветлението в „Сарафово“ и „Крайморие“, следват още няколко квартала