Столичната община предлага средствата за облагородяване на историческата част на Борисовата градина да бъдат насочени към междублокови пространства

99

Има риск проектът да не бъде изпълнен, тъй като две сдружения обжалват решението на РИОСВ София, че той не подлежи на ОВОС


Средствата, предвидени по проект „Ремонт и обновяване на парк "Борисова градина", да бъдат насочени за изграждане на междублокови зелени споделени пространства в шест столични района, попадащи в зоните за въздействие, включени в ИПГВР, предлага зам.- кметът Десислава Билева. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“ и са в размер на 10 324 080 лева. От тях 8 999 584 са БФП, а собственото участие възлиза на 1 324 496 лв.

„За мое голямо съжаление ремонтът и обновяването на историческата част на Борисовата градина, който бяхме договорили, се спира от две сдружения – „Гражданска инициатива за обществен релсов транспорт“ и Граждански комитет „Спасение 2000“, които обжалват решението на РИОСВ София, че проектът не подлежи на ОВОС. Това от своя страна поставя проекта във физическа невъзможност за изпълнение, предвид забавянето му вече година и половина и неяснотата по приключването на съдебните дела", каза Билева и припомни, че въпреки решението на АССГ от 16 юни миналата година, което беше в полза на общината и отхвърли жалбите срещу решението на РИОСВ, за същото са постъпили касационни жалби и делото е изпратено на ВАС.  

"Обжалването поставя пред огромен риск реализирането на проекта в предвидените срокове (октомври 2023 година) и има риск европейските средства да бъдат загубени. В тази връзка след проведени срещи и разменена кореспонденция с УО на ОПРР Столичната община предлага пренасочване на тези средства в 6 столични района, благодарение на което ще бъдат изградени споделени зелени пространства със спортни и детски площадки", каза още Билева.

Предстои предложението на замяната на обектите да бъде обсъдено и гласувано от Столичния общински съвет. Председателят на СОС Георги Георгиев изрази увереност, че съветниците ще подкрепят доклада и по този начин ще бъдат спасени безвъзмездно предоставените средствата, които ще са за облагородяване на 48 междублокови пространства, като на 26 от тях ще бъдат изградени и детски площадки.

Припомняме, че поръчката за ремонт на историческата част на Борисовата градина в София беше обявена през юли миналата година. В първи етап тя включва обновяване на настилки, парково осветление, работа по водопровод и канализация, възстановяване на знакови места в парка, обновяване на парковата мебел, подготвителни, възстановителни и озеленителни дейности, обновяване на видеонаблюдението.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Целта на заданието е със средствата на синтеза на архитектурата и пластичните изкуства да се постигне въздействащо пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда на парк „Св. Игнатий Старозагорски“

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Той ще е с шест класни стаи, тераса, конферентна зала, STEM център и 5 хранилища

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

Нарушена е целостта на терена вследствие тежката строителна механизация, образували са се коловози и има прясно отсечена дървесна растителност

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

В момента в сградата се помещават Туристически информационен център и Обредни домове и зали

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Предстои да се определи обществената функция на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 на Попа, която е недвижима културна ценност и е собственост на Министерството на културата