По време на АТЕСТ Експо беше продадена техника за рекордните 15 милиона лева

107

Най-големите търговци на едра строителна, минна и горска техника апелират за ускорена регистрация на техниката и подкрепят предложението за механизъм
за индексация на обществените поръчки

 


Първото издание на АТЕСТ ЕКСПО в София регистрира рекорд по обем изложбени площи, брой изложители и реализирани сделки. Изложението се проведе в периода 30 март-02 април в рамките на Архитектурно-строителна седмица. То беше организирано от Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ), чийто членове реализират над 80% от продажбите на нова механизация в България и осигуряват на бизнеса машини, които са ключови за развитието на строителния и горския сектори и за минната и добивната индустрия в страната.

Показателен за успеха на изложението е фактът, че бяха продадени почти всички налични машини, а сключените сделки са за повече от 15 милиона лева. Това е рекорд за българския пазар, който не е сред големите бенефициенти на европрограми за дотиране на покупката на строителни машини. Секторът е движен основно от стремежа на строителните, мините и добивните компании да обновяват техническите си паркове, за да могат да отговорят на все по-нарастващите предизвикателства както за качество и максимална производителност, така и за екологичност и енергийна ефективност при работа, особено в градска среда.

По време на изложението 12 от членовете на АТЕСТ: Алки-Л, Евро Солюшънс, Елтрак България, Зет И Ем Прайвит, Инжконсулт, Мегатрон, Прайм Технолоджис, Роланд Трейдинг, Си Ем Ел България, Сигма България, Стротех Инженеринг и Тайтън Машинъри, представиха най-новите модели от водещите световни производители. Изложената техника предизвика огромен интерес и бяха продадени машини като челен товарач с дистанционно управление през смартфон, бетон помпа, която може да се регистрира като ремарке в КАТ; мобилен кран с 50-метрова стрела, комфортен булдозер с работна маса от почти 19 тона и изцяло електрически мини багер. Интерес предизвикаха и най-компактната в своя клас сонда, ново поколение булдозер с хидростатична емисия, която предпазва двигателя от претоварване, модерни електрокари с литиево-йонни батерии, които са с изключително ниски оперативни разходи и нулеви емисии и ефективни пресевни инсталации за минната и кариерната индустрия.

Изложителите на АТЕСТ Експо предложиха и специални отстъпки от цената на машините. Освен това клиентите се възползваха и от атрактивни лизингови схеми, при някои от които годишната лихва започва от 0%, срокът на лизинга е от 4 години, а самоучастието е от само 10% от стойността на техниката. Беше предложен и промоционален застрахователен продукт, създаден специално за строителни и земекопни машини.

Във връзка с първото издание на АТЕСТ Експо председателят на асоциацията Борислав Тодоров заяви: „Независимо от сложната икономическа и политическа обстановка в следствие на Ковид пандемията, а през последните седмици и на войната в Украйна, довели до сериозно нарушаване на доставките при много производители, членовете на АТЕСТ успяха да доставят навреме достатъчен брой машини, които показаха на изложението. Щандовете буквално бяха препълнени от строителна, горска и минна техника и механизация от най-нови модели и модификации. Така членовете на нашата асоциация отговориха на търсенето на клиентите и доказаха, че АТЕСТ Експо има потенциал да се превърне в най-важното събитие за индустрията през тази година и в дългосрочен план да се наложи като аналог на BAUMA в България.“

Членовете на АТЕСТ очакват ръст от 5-10% в търсенето на строителна техника през 2022г.

Добрите резултати, отчетени от участниците на АТЕСТ Експо, потвърждават оптимистичните прогнози за развитие на сектора на търговия със строителна, минна и горска техника в България. Според членовете на асоциацията през 2022 година ще бъде отчетен ръст от 5-10% на продажбите на машини за строителството, пътната поддръжка и добивната индустрия.

Тези прогнози са базирани на няколко фактора. Първият е очакването да продължи ръстът на общото и инфраструктурното строителство. В областта на сградното строителство този оптимизъм е базиран на новоиздадените разрешителни за строеж и на ръстът от 2,9% на годишна база, отчетен през януари от НСИ. По отношение на инфраструктурното строителство се очаква реализация на редица инфраструктурни проекти, анонсирани от правителството.

Очаква се ръст и на продажбите на горска и минна техника и инвентар. Все повече български компании модернизират техниката, с която оперират. Очаква се този процес да продължи, движен от европейските програми, благоприятната конюнктура в сектора и покачването на цените. Модернизацията е свързана не само с покупката на теглителна техника, но и на прикачен инвентар и така нататък.

АТЕСТ призовава държавата за ускорена регистрация на техниката, пакет от мерки срещу инфлацията, механизъм за индексация и сътрудничество при подготовка на кадри

Въпреки оптимистичните прогнози, членовете на АТЕСТ очертават три предизвикателства, които не само представляват риск за очаквания ръста на сектора, но биха могли да доведат и до спад. Това са: нарушените линии на доставка, високата инфлация и ръстът на цените на горива, смазочни материали и електроенергия и липсата на подготвени оператори на строителна, минна и пътно поддържаща техника. Тези проблеми могат да бъдат преодолени чрез добро партньорство между бизнеса и държавата.

Според търговците на едра строителна техника у нас, затрудненията при линиите на доставка - както на нови машини, така и на електронни компоненти и на резервни части и консумативи за тях, водят до удължаване на сроковете за доставка дори и за средата на 2023 година. Това налага предоговаряне на срокове и условия, което поставя пред затруднение не само търговците, но и клиентите, които са заложили в плановете си получаване и експлоатация на нови машини. От тук произтича и риск за създаване на недоверие между клиент и доставчик, което може да доведе до разрушаване на дългогодишно градени партньорства. Забавените доставки водят и до неизбежна необходимост от промяна на правната рамка на сключване на сделки, която следва да предвижда възможности за индексация на цени и промяна на срокове, без това да води до непосилни неустойки.

За преодоляването на този проблем и компенсиране на забавянето на доставки, АТЕСТ апелира за подобряване на работата на институциите и ускоряване на регистрацията на строителни и индустриални машини. Това може да стане чрез дигитализация на голяма част от етапите и намаляване или напълно премахване на дублиращи се идентични дейности. Работата на институциите би била съществено подобрена и ако се прецизира съдържателната част на публикуваната статистическа информация за регистрираните строителни машини в България.

Риск пред сектора са и високата инфлация и ръстът на цените на електроенергията, горивата и смазочните материали. Те имат както пряк ефект, така и косвен, тъй като влияят върху поведението на клиентите и плановете им за покупка на дълготрайни материални активи.

Ето защо членовете на АТЕСТ апелират правителството да приеме спешно пакет от антиинфлационни мерки и предложеният от КСБ механизъм в Закона за обществените поръчки за индексация на вече сключени договори. В случай, че не бъде въведена възможност за индексация на договорите, под риск би било поставено изпълнението на плановете за развитие на строителния, минния и добивния сектори в България. Освен това е възможно да се стигне до забавяне на изпълнението както на вече започнати строителни обекти, така и на инвестиционната програма на правителството.

Според асоциацията третото важно предизвикателство пред сектора е липсата на адекватна система за подготовка на оператори на строителни машини. За съжаление системата на професионално образование в България изостава от развитието на техниката – внедряват се все повече смарт системи, машините могат да се управляват дистанционно, използват се асистиращи механизми като различни сензори, GPS навигация и така нататък. Ето защо е необходимо операторите да преминават специална подготовка, надхвърляща сегашното ниво на обучение.

С цел справяне с дефицита на подготвени оператори на строителна и индустриална техника, членовете на АТЕСТ призовават за създаване на условия за подобряване сътрудничеството между Министерство на образованието, КСБ и доставчиците на машини при подготовката на механизатори и водачи. Това би могло да стане чрез осъвременяване на програмите за обучение и на материалната база в професионалните гимназии.

Най-големите търговци на строителна и минна техника у нас подчертават, че не само образованието трябва да отговаря на високите съвременни изисквания. Това е задължително и за внасяната техника. Ето защо членовете на АТЕСТ апелират за подобряване на контрола при вноса и допускане за работа в България на машини, които не притежават така наречения „СЕ“ сертификат и съответно не отговарят на регламентите на Европейския съюз за здраве, безопасност и опазване на околната среда. В тази връзка те предлагат и да бъдат въведени облекчения за търговците на едра строителна техника и за техните клиенти, които използват строителни машини, задвижвани от газ и електричество, особено при провеждането на обществени поръчки и когато се касае за работа в градска среда.

Според членовете на АТЕСТ, приемането на ефективни мерки за справяне със затрудненията пред линиите на доставки, високата инфлация и липсата на образовани кадри ще подкрепят развитието на сектора. От това ще спечелят не само строителния, минния и добивния сектори, но и българската икономика като цяло. В тази връзка председателят на асоциацията Борислав Тодоров заяви: „Отличните резултати от АТЕСТ Експо доказват, че членовете на нашата асоциация са един важен двигател на развитието на строителния и минния сектор в България. В наше лице бизнесът и държавата имат надежден партньор и ние, като сдружение на най-големите търговци на строителна техника в България, сме готови да работим с всички важни институции за бързо преодоляване на предизвикателства, пред които сме изправени.“

Снимки: АТЕСТ и Citybuild

Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ) е неправителствена браншова организация, която обединява фирми, оторизирани от водещи световни производители на едра строителна техника и механизация за внос и дистрибуция на територията на Република България. АТЕСТ е създадена на 3 април 2017 г. и днес обединява водещи фирми в бранша, които осъществяват над 80% от продажбите на нова строителна механизация в страната. Целите на асоциацията са създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между търговците от сектора, активно участие в процеса на вземане на  решения, касаещи търговската и сервизна дейност, както и дейностите, свързани с експлоатацията на едра техника в индустриите, ползващи такава, изграждане на близко сътрудничество с браншови организации, представляващи свързани с дейността на членовете й сектори и др. АТЕСТ е член на КРИБ и на Камара на строителите в България.

ОЩЕ НОВИНИ

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Три фонтана, водна каскада, лапидариум, две детски площадки, осветление, пейки и нова растителност ще има в най-стария парк в града

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Трасето е разделено на три участъка, като строителството стартира в 7,9-километрова отсечка в землището на община Ценово, за която има готов технически проект, завършени отчуждения и издадено разрешение за строеж

Със средства от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде ремонтиран Националният студентски дом в София

Със средства от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде ремонтиран Националният студентски дом в София

На 29 септември от Министерството на културата беше одобрен и проектът за реновация на Голямата зала

Над 221 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в саниране и мерки за енергийна ефективност на административни сгради в страната

Над 221 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в саниране и мерки за енергийна ефективност на административни сгради в страната

Обновяват сградите на 79 общини, пожарни служби, полицейски управления, ремонтират и централите на МТС, НАП, НСО, ДНСК, КЗП

За осма поредна година Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

За осма поредна година Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

На заседание на Постоянния комитет  бяха представени усилията на българските власти за предприемане на всички необходими мерки за опазване на видовете и местообитанията в пролома