По време на АТЕСТ Експо беше продадена техника за рекордните 15 милиона лева

111

Най-големите търговци на едра строителна, минна и горска техника апелират за ускорена регистрация на техниката и подкрепят предложението за механизъм
за индексация на обществените поръчки

 


Първото издание на АТЕСТ ЕКСПО в София регистрира рекорд по обем изложбени площи, брой изложители и реализирани сделки. Изложението се проведе в периода 30 март-02 април в рамките на Архитектурно-строителна седмица. То беше организирано от Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ), чийто членове реализират над 80% от продажбите на нова механизация в България и осигуряват на бизнеса машини, които са ключови за развитието на строителния и горския сектори и за минната и добивната индустрия в страната.

Показателен за успеха на изложението е фактът, че бяха продадени почти всички налични машини, а сключените сделки са за повече от 15 милиона лева. Това е рекорд за българския пазар, който не е сред големите бенефициенти на европрограми за дотиране на покупката на строителни машини. Секторът е движен основно от стремежа на строителните, мините и добивните компании да обновяват техническите си паркове, за да могат да отговорят на все по-нарастващите предизвикателства както за качество и максимална производителност, така и за екологичност и енергийна ефективност при работа, особено в градска среда.

По време на изложението 12 от членовете на АТЕСТ: Алки-Л, Евро Солюшънс, Елтрак България, Зет И Ем Прайвит, Инжконсулт, Мегатрон, Прайм Технолоджис, Роланд Трейдинг, Си Ем Ел България, Сигма България, Стротех Инженеринг и Тайтън Машинъри, представиха най-новите модели от водещите световни производители. Изложената техника предизвика огромен интерес и бяха продадени машини като челен товарач с дистанционно управление през смартфон, бетон помпа, която може да се регистрира като ремарке в КАТ; мобилен кран с 50-метрова стрела, комфортен булдозер с работна маса от почти 19 тона и изцяло електрически мини багер. Интерес предизвикаха и най-компактната в своя клас сонда, ново поколение булдозер с хидростатична емисия, която предпазва двигателя от претоварване, модерни електрокари с литиево-йонни батерии, които са с изключително ниски оперативни разходи и нулеви емисии и ефективни пресевни инсталации за минната и кариерната индустрия.

Изложителите на АТЕСТ Експо предложиха и специални отстъпки от цената на машините. Освен това клиентите се възползваха и от атрактивни лизингови схеми, при някои от които годишната лихва започва от 0%, срокът на лизинга е от 4 години, а самоучастието е от само 10% от стойността на техниката. Беше предложен и промоционален застрахователен продукт, създаден специално за строителни и земекопни машини.

Във връзка с първото издание на АТЕСТ Експо председателят на асоциацията Борислав Тодоров заяви: „Независимо от сложната икономическа и политическа обстановка в следствие на Ковид пандемията, а през последните седмици и на войната в Украйна, довели до сериозно нарушаване на доставките при много производители, членовете на АТЕСТ успяха да доставят навреме достатъчен брой машини, които показаха на изложението. Щандовете буквално бяха препълнени от строителна, горска и минна техника и механизация от най-нови модели и модификации. Така членовете на нашата асоциация отговориха на търсенето на клиентите и доказаха, че АТЕСТ Експо има потенциал да се превърне в най-важното събитие за индустрията през тази година и в дългосрочен план да се наложи като аналог на BAUMA в България.“

Членовете на АТЕСТ очакват ръст от 5-10% в търсенето на строителна техника през 2022г.

Добрите резултати, отчетени от участниците на АТЕСТ Експо, потвърждават оптимистичните прогнози за развитие на сектора на търговия със строителна, минна и горска техника в България. Според членовете на асоциацията през 2022 година ще бъде отчетен ръст от 5-10% на продажбите на машини за строителството, пътната поддръжка и добивната индустрия.

Тези прогнози са базирани на няколко фактора. Първият е очакването да продължи ръстът на общото и инфраструктурното строителство. В областта на сградното строителство този оптимизъм е базиран на новоиздадените разрешителни за строеж и на ръстът от 2,9% на годишна база, отчетен през януари от НСИ. По отношение на инфраструктурното строителство се очаква реализация на редица инфраструктурни проекти, анонсирани от правителството.

Очаква се ръст и на продажбите на горска и минна техника и инвентар. Все повече български компании модернизират техниката, с която оперират. Очаква се този процес да продължи, движен от европейските програми, благоприятната конюнктура в сектора и покачването на цените. Модернизацията е свързана не само с покупката на теглителна техника, но и на прикачен инвентар и така нататък.

АТЕСТ призовава държавата за ускорена регистрация на техниката, пакет от мерки срещу инфлацията, механизъм за индексация и сътрудничество при подготовка на кадри

Въпреки оптимистичните прогнози, членовете на АТЕСТ очертават три предизвикателства, които не само представляват риск за очаквания ръста на сектора, но биха могли да доведат и до спад. Това са: нарушените линии на доставка, високата инфлация и ръстът на цените на горива, смазочни материали и електроенергия и липсата на подготвени оператори на строителна, минна и пътно поддържаща техника. Тези проблеми могат да бъдат преодолени чрез добро партньорство между бизнеса и държавата.

Според търговците на едра строителна техника у нас, затрудненията при линиите на доставка - както на нови машини, така и на електронни компоненти и на резервни части и консумативи за тях, водят до удължаване на сроковете за доставка дори и за средата на 2023 година. Това налага предоговаряне на срокове и условия, което поставя пред затруднение не само търговците, но и клиентите, които са заложили в плановете си получаване и експлоатация на нови машини. От тук произтича и риск за създаване на недоверие между клиент и доставчик, което може да доведе до разрушаване на дългогодишно градени партньорства. Забавените доставки водят и до неизбежна необходимост от промяна на правната рамка на сключване на сделки, която следва да предвижда възможности за индексация на цени и промяна на срокове, без това да води до непосилни неустойки.

За преодоляването на този проблем и компенсиране на забавянето на доставки, АТЕСТ апелира за подобряване на работата на институциите и ускоряване на регистрацията на строителни и индустриални машини. Това може да стане чрез дигитализация на голяма част от етапите и намаляване или напълно премахване на дублиращи се идентични дейности. Работата на институциите би била съществено подобрена и ако се прецизира съдържателната част на публикуваната статистическа информация за регистрираните строителни машини в България.

Риск пред сектора са и високата инфлация и ръстът на цените на електроенергията, горивата и смазочните материали. Те имат както пряк ефект, така и косвен, тъй като влияят върху поведението на клиентите и плановете им за покупка на дълготрайни материални активи.

Ето защо членовете на АТЕСТ апелират правителството да приеме спешно пакет от антиинфлационни мерки и предложеният от КСБ механизъм в Закона за обществените поръчки за индексация на вече сключени договори. В случай, че не бъде въведена възможност за индексация на договорите, под риск би било поставено изпълнението на плановете за развитие на строителния, минния и добивния сектори в България. Освен това е възможно да се стигне до забавяне на изпълнението както на вече започнати строителни обекти, така и на инвестиционната програма на правителството.

Според асоциацията третото важно предизвикателство пред сектора е липсата на адекватна система за подготовка на оператори на строителни машини. За съжаление системата на професионално образование в България изостава от развитието на техниката – внедряват се все повече смарт системи, машините могат да се управляват дистанционно, използват се асистиращи механизми като различни сензори, GPS навигация и така нататък. Ето защо е необходимо операторите да преминават специална подготовка, надхвърляща сегашното ниво на обучение.

С цел справяне с дефицита на подготвени оператори на строителна и индустриална техника, членовете на АТЕСТ призовават за създаване на условия за подобряване сътрудничеството между Министерство на образованието, КСБ и доставчиците на машини при подготовката на механизатори и водачи. Това би могло да стане чрез осъвременяване на програмите за обучение и на материалната база в професионалните гимназии.

Най-големите търговци на строителна и минна техника у нас подчертават, че не само образованието трябва да отговаря на високите съвременни изисквания. Това е задължително и за внасяната техника. Ето защо членовете на АТЕСТ апелират за подобряване на контрола при вноса и допускане за работа в България на машини, които не притежават така наречения „СЕ“ сертификат и съответно не отговарят на регламентите на Европейския съюз за здраве, безопасност и опазване на околната среда. В тази връзка те предлагат и да бъдат въведени облекчения за търговците на едра строителна техника и за техните клиенти, които използват строителни машини, задвижвани от газ и електричество, особено при провеждането на обществени поръчки и когато се касае за работа в градска среда.

Според членовете на АТЕСТ, приемането на ефективни мерки за справяне със затрудненията пред линиите на доставки, високата инфлация и липсата на образовани кадри ще подкрепят развитието на сектора. От това ще спечелят не само строителния, минния и добивния сектори, но и българската икономика като цяло. В тази връзка председателят на асоциацията Борислав Тодоров заяви: „Отличните резултати от АТЕСТ Експо доказват, че членовете на нашата асоциация са един важен двигател на развитието на строителния и минния сектор в България. В наше лице бизнесът и държавата имат надежден партньор и ние, като сдружение на най-големите търговци на строителна техника в България, сме готови да работим с всички важни институции за бързо преодоляване на предизвикателства, пред които сме изправени.“

Снимки: АТЕСТ и Citybuild

Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ) е неправителствена браншова организация, която обединява фирми, оторизирани от водещи световни производители на едра строителна техника и механизация за внос и дистрибуция на територията на Република България. АТЕСТ е създадена на 3 април 2017 г. и днес обединява водещи фирми в бранша, които осъществяват над 80% от продажбите на нова строителна механизация в страната. Целите на асоциацията са създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между търговците от сектора, активно участие в процеса на вземане на  решения, касаещи търговската и сервизна дейност, както и дейностите, свързани с експлоатацията на едра техника в индустриите, ползващи такава, изграждане на близко сътрудничество с браншови организации, представляващи свързани с дейността на членовете й сектори и др. АТЕСТ е член на КРИБ и на Камара на строителите в България.

ОЩЕ НОВИНИ

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави

Matte Black QuickFix e новият впечатляващ цвят от продуктовата гама на GROHE

Matte Black QuickFix e новият впечатляващ цвят от продуктовата гама на GROHE

С функционалност, иновативни технологии, естетика и устойчивост вашите баня и кухня могат да се превърнат в стилни и удобни пространства