Под куполите на софийското Ларго откриха изложба “Новото наследство: Състояние и проблеми“

124

Фокус на проекта е опазването и управлението на съвременното фасадно монументално изкуство - мозайки, сграфито, живопис, пластика и графити, създадено през последните 70 години в България


Фондация “Балканско наследство” и нейните партньори ви канят на изложбата “Новото наследство: Състояние и проблеми“ в Изложбена зала 2 на АККК "Сердика".Изложбата е част от проекта „Новото наследство: подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България“, който се р еализира от Фондацията по програма „Възстановяване и развитие на частните културни организации“ на Национален фонд „Култура“.

Партньорите по проекта: община Бургас, община Велико Търново, община Пловдив, Столична община и Регионален исторически музей София са обединени около каузата да насърчат обществения дебат по тема, по която до този момент няма обществен консенсус и единна държавна политика, както и да предложат възможни решения за публични политики за опазване и социализация на този вид изкуство в страната.

Постерната изложба ще може да бъде видяна до 10 октомври в изложбена зала 2 под куполите на Софийското Ларго. Подробна информация за проекта, партньорите и събитията може да откриете тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии