Представиха идейния проект за обновяване на историческата част на Борисовата градина

440

Очаква се обявяване на обществена поръчка на инженеринг и ново представяне на технически проект


Снимка: Citybuild

Столична община представи онлайн проект за обновяване на съществуващи елементи в неремонтираната историческа част на Борисовата градина - на североизток от спортните съоръжения между бул. „Цариградско шосе“, бул. „Яворов“ и езерото „Ариана“ на обща площ над 300 декара. Планира се възстановяване на знакови места, като идейният проект на ландшафтния архитект Росен Гурков за обновяването е координиран с екипа за новия ПУП на парка. Вече има договор с ОПРР, като се очаква обявяване на обществена поръчка на инженеринг. Изпълнението ще бъде на етапи, като етапността може да претърпи промени след изработване на техническия проект, тъй като изпълнителят ще разработи по-подробен план за изпълнение. Първи и втори етап, които касаят поръчката, са ремонт на алеи и тоалетната при лятната читалня. Крайният срок за изпълнение е 2023 година. 

Основно се предвижда възстановяване на настилките в неремонтираната историческа част от Борисовата градина в стила на вече обновената. В червено на схемата долу е възстановената част от алейната мрежа, а в синьо са отбелязани алеите, касаещи сегашния проект, които включват и алеи към БНР и зони за преминаване на техника за поддържане на парка. На представянето на идейния проект не стана много ясно защо отново ще се възстанови асфалтова настилка, вместо да се замени с друга.

В този етап се предвиждат още нова ВиК мрежа, ремонт на помпени станции, фонтани, резервоари, както и разширяване и допълване на поливната система. Ще бъде възстановена зоната около Патешкото езеро, както и Алпинеумът, като в неговата зона ще бъдат поставени маси за шах. Основен акцент е обновяване на Езерото с лилиите (включително фонтанът и пространството около него). В зоната се предвижда повдигане нивото на настилката, за да не я нарушават корените на дърветата.

Проектът в първия етап включва още обновяване на пейки и кошчета за отпадъци в стила на вече ремонтираната част на парка, както и поставяне на информационни и насочващи табели. Ще бъде обновено и допълнено осветлението (120 нови стълба) и видеонаблюдението (130 нови камери). Ще бъдат презатревени зоните на интервенция и ще бъдат засадени 25 000 храста и над 60 дървета, които трябва да образуват зелен пояс и да шумоизолират парка към булевардите в тази част. Премахване на дървета не се предвижда, но в работния проект предстои експертна оценка за растителността, която ще покаже налага ли се отстраняване на дървета.

Снимка: Citybuild

Като втори етап в проекта се предвижда реконструкция на съществуващата тоалетна при Лятната читалня без промяна на обемно-пространствените й параметри и запазване на всички нейни характерни особености. На по-късен етап с друго финансиране е предвидено и възстановяване на художествена украса в автентичен вид по архивни снимки на водни елементи: чешмата с мечката и пингвините, чешмата с маймунката, фигурата на къпещото се момиче, пластиката на Орфей при лятната естрада, скулптурната украса жерави на островчето в езерото с патиците, чучурите с форма на лъвски глави при водната площ на Братската могила и козлето при детската площадка.


Индикативната стойност на проектното предложение възлиза на 10 330 000 лева, от които 9 000 000 е безвъзмездната финансова помощ. Дейностите са съобразени със статута на парка като резерват и са съгласувани с НИНКН.

Проектът беше предложен през януари миналата година и придвижен за одобрение през октомври. Припомняме, че вече беше обновен Розариумът в парка - засадени бяха 2 000 рози и беше възстановен фонтанът.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

В нова детска градина в Самоков ще се обучават деца от 6 групи

В нова детска градина в Самоков ще се обучават деца от 6 групи

Това е първата детска градина, която откриват в града след почти 40 години

Завод във Видин строи нова складова, производствена и административна база

Завод във Видин строи нова складова, производствена и административна база

Изгражда се и фотоволтаична инсталация, с капацитет за производство на екологично чиста енергия, трикратно надвишаваща потреблението на производството

Още една зона за отдих имат жителите и гостите на Свиленград

Още една зона за отдих имат жителите и гостите на Свиленград

Това е новата пешеходна алея край Марица, разположена между стария и новия мост

До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023 г.

До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023 г.

Предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща комисия, която ще приоритизира окончателните списъци с пътищата за ремонт