Не се предвижда надстройка на сградата на ул. "Иван Вазов" 1 в София

3527

Това заявиха от Министерството на културата във връзка с проекта за емблематичната столична сграда


Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Във връзка с дискусиите относно обновяването на покривния етаж на историческата сграда на ул. "Иван Вазов" 1, пресцентърът на Министерството на културата уточнява: "Със становището на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерството на културата е съгласуван Работен устройствен план (РУП), който се отнася до обновяване на вече съществуващия и използваем и към момента шести покривен етаж и е в изпълнение на изискванията на Подробния устройствен план на територията".

Предложеният РУП не предвижда надстройки или промяна на височината на сградата, видно и от становището на НИНКН и на МК, което гласи следното: „Височината на сградата не се повишава, променят се наклонът и видът на покрива до допустимите изисквания и покривният етаж се запазва като мансарден, като без промяна остава главният корниз на сградата, както и котата на съществуващото било. Инвестиционните намерения не предвиждат промяна на предназначението на сградата, не се засягат и фасадите й. Проектното предложение е съобразено със статута на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност и типологията на сградата и е допустимо.“

Според становището, одобреното предложение не води до промяна в отношението на културната ценност към околните сгради, някои от които също са обекти на културното наследство. Освен това ставало въпрос за обсъждане на работен устройствен план, а не за работен инвестиционен проект. Предложената промяна трябва да бъде допълнително доказана с архитектурен проект, който също ще премине експертна оценка от страна на НИНКН и на МК, за да бъде взето най-доброто експертно решение за сградата. Към момента в МК и НИНКН не е внесен работен инвестиционен проект, който визира детайли относно реконструкцията.

Съгласно данните от съхранявания в НИНКН Национален публичен регистър на недвижимите културни ценности, сградата на ул. „Иван Вазов“ 1 е обявена за недвижим архитектурно-строителен паметник на културата от 1978 г. През 1988 г. е декларирана като художествен паметник. Сградата е претърпяла редица промени през годините спрямо оригиналния проект на арх. Никола Лазаров. Първоначалната й фасада е била увенчана с мансарден етаж с богато пластично решение. През 20-те години на XX век сградата е пристроена и надстроена, с което мансардата е изцяло премахната, а оригиналният вид на цялата сграда е сериозно изменен.

Съществуващият покрив е с малък наклон и с няколко отвора (капандури), които, от архивни снимки още по време на строежа, е видно, че не са съобразени с членението на фасадата. По-късно, вероятно поради обособяване на нови функции в подпокривното пространство, са се появили нови прозорци по покрива, които отново не са съобразени с архитектурата на сградата и нейното членение.

Намеренията за реконструкция в момента дават възможност за оформление в стилистиката на сградата и за създаване на цялостно решение на покрива, съобразено с членението и цялостния външен вид на фасадата, което допълнително ще бъде доказано чрез съгласуван архитектурен проект по реда на ЗКН.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Срокът за ранна регистрация с намалена такса е до 31 юли

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Предложенията са за СПА хотел, басейни, балнеология и рехабилитация, ресторант, място за култура, събития и коуъркинг, студентски общежития, спортни площадки и база за паркур, историческа изложба и парк, ботаническа градина, езеро и други

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон