Придвижват проекта за многоетажен паркинг в столичния район НАДЕЖДА

280

Предложението е той да е на мястото на съществуващия открит паркинг на ул. "Кирил Дрангов"


Столичният общински съвет даде съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да разходва собствени средства и/или паричен заем в размер до 6 150 000 лева без ДДС за СМР дейности, строителен надзор по време, такси и други разходи, свързани с реализацията на многоетажен паркинг в район "Надежда" - на ъгъла на улиците „Кирил Дрангов" и „Анастас Лозанчев".

През юли м.г. Столичният общински съвет даде съгласие „Софийски имоти" ЕАД да реализира паркинга по действащ ПУП, собственост на дружеството, с площ 5 766 кв.м. Дадено е съгласие дружеството да разходва собствени средства в размер до 238 000 лв. без ДДС за изготвяне на работен инвестиционен проект, който е съгласуван с експлоатационните дружества, изготвено е Транспортно проучване, което е съгласувано от Дирекция „Управление и анализ на трафика" и е внесено за разглеждане от ОЕСУТ. Изготвя се Комплексен доклад за предварителна оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите от регистриран консултант, с който проектът ще бъде внесен за одобрение в Направление „Архитектура и градоустройство" - Столична община.

Сградата ще е четириетажна без сутерен. Застроената площ е 1 997.71 м2, разгънатата застроена площ е 7 990.84 м2, а озеленената площ е 2 324.30 м2. Всички фасади са отворени с изключение на западната фасада с цел ограничаване на шума и изпълняването на санитарно хигиенните норми. Покривната конструкция е плосък стоманобетонен покрив с вътрешно отводняване. С проекта ще бъдат осигурени 310 автомобилни паркоместа, в т.ч. 14 места за хора в неравностойно положение и 32 паркоместа с възможност за зареждане на електрически превозни средства.

Автомобилното паркиране се предвижда изцяло надземно. Достъпът се осъществява от ул. "Анастас Лозанчев". Непосредствено до входната зона са разработени 48 външни открити паркоместа. Автомобилните вход/изходи на сградата са от североизток, водещи към двулентови пътища с необходимата ширина, обслужващи перпендикулярно паркиране и две разнопосочни автомобилни рампи - една еднолентова и една двулентова. Вертикалната комуникация за пешеходен достъп - две стълбищни клетки с асансьор във всяка, е разположена на югоизточната и северозападната фасада, с достъп от околосградното открито пространство.

ОЩЕ НОВИНИ

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

В услуга на гражданите браншовата организация публикува и примерни договори за строителство и ремонти

Откриха новата сграда към лекоатлетическа зала на СКЛА "Локомотив Пловдив"

Откриха новата сграда към лекоатлетическа зала на СКЛА "Локомотив Пловдив"

Ще бъде реновирана и настилката на лекоатлетическата писта, която е от малкото закрити съоръжения за спорта