Приеха комуникационно-транспортeн план за обезпечаване на трасе за велосипедна и пешеходна алея по продължение на река Слатинска

242

Трасето е в участъка от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Боян Магесник“ в район „Слатина“, част от Зеления ринг София


На 11 октомври на заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав беше приет подробен комуникационно-транспортeн план /ПКТП/ за обезпечаване на трасе за велосипедна и пешеходна алея по продължение на река Слатинска в участъка от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Боян Магесник“, район „Слатина“, част от Зеления ринг. Съгласно решението на съвета е необходимо проектът да се допълни със следните материали:

  • да се посочат пешеходните и велосипедни връзки между двата бряга на р. Слатинска
  • да се предложат връзки с бъдещия парк "Гео Милев", който е одобрен по реда на чл. 16 от ЗУТ
  • да се обвърже с бъдещата спортна зала в ж.к. "Христо Смирненски"
  • да се дефинират подходящи места за велостоянки и велогардероби
  • да се прецизира връзката с бъдещата метростанция след представяне на работен проекта за нея

Зелен ринг

Трасето на велосипедна и пешеходна алея по продължение на река Слатинска е Втори етап от концепцията Зелен ринг, целяща свързване на различни паркове и повишаване на достъпността между отделни жилищни квартали. Чрез нея ще се осигури удобна връзка с предвидената метростанция № 3 от продължението на Трети метродиаметър към кв. "Слатина" и предвидената спортна зала в ж.к. "Христо Смирненски".

ПКТП

По цялото си протежение трасето следва изградената корекция на река Слатинска. Дължината му е 1306 м. В по-голямата си част габаритът му е 6.50 м, който включва двупосочна велоалея, пешеходна алея и разделителна ивица между тях. По този начин се осигурява безопасността на движение и минимизира конфликта между пешеходец и велосипедист. При преминаване през парк „Слатинска река“ пешеходната алея преминава по съществуваща алея на парка. Велосипедната алея в този участък ще засегне минимално съществуващата дървесна растителност. В парка е предвидено изграждането на две тераси над реката.

Велоалея

ОЩЕ НОВИНИ

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Преминаването на товарни композиции от пристанището към вътрешните жп връзки на страната вече е значително улеснено

Иновативен жилищен проект на Дания спечели наградата Green Cities Europe Award 2023

Иновативен жилищен проект на Дания спечели наградата Green Cities Europe Award 2023

Заобиколен от зеленина и езеро, Basecamp Lyngby в Копенхаген предлага жизнена среда с богато биоразнообразие

Ямболският проект за облагородяване на коритото на река Тунджа получи международно признание

Ямболският проект за облагородяване на коритото на река Тунджа получи международно признание

Най-дългият линеен парк в България беше отличен с поощрителна Европейска награда за креативност и иновативност в конкурса Green Cities Europe Award 2023

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

То се намира в кв. „Железник“ между ул. „Загорка“ 31 и 33 и ул. „Старозагорско въстание“ 26 и 28