Приеха комуникационно-транспортeн план за обезпечаване на трасе за велосипедна и пешеходна алея по продължение на река Слатинска

303

Трасето е в участъка от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Боян Магесник“ в район „Слатина“, част от Зеления ринг София


На 11 октомври на заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав беше приет подробен комуникационно-транспортeн план /ПКТП/ за обезпечаване на трасе за велосипедна и пешеходна алея по продължение на река Слатинска в участъка от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Боян Магесник“, район „Слатина“, част от Зеления ринг. Съгласно решението на съвета е необходимо проектът да се допълни със следните материали:

  • да се посочат пешеходните и велосипедни връзки между двата бряга на р. Слатинска
  • да се предложат връзки с бъдещия парк "Гео Милев", който е одобрен по реда на чл. 16 от ЗУТ
  • да се обвърже с бъдещата спортна зала в ж.к. "Христо Смирненски"
  • да се дефинират подходящи места за велостоянки и велогардероби
  • да се прецизира връзката с бъдещата метростанция след представяне на работен проекта за нея

Зелен ринг

Трасето на велосипедна и пешеходна алея по продължение на река Слатинска е Втори етап от концепцията Зелен ринг, целяща свързване на различни паркове и повишаване на достъпността между отделни жилищни квартали. Чрез нея ще се осигури удобна връзка с предвидената метростанция № 3 от продължението на Трети метродиаметър към кв. "Слатина" и предвидената спортна зала в ж.к. "Христо Смирненски".

ПКТП

По цялото си протежение трасето следва изградената корекция на река Слатинска. Дължината му е 1306 м. В по-голямата си част габаритът му е 6.50 м, който включва двупосочна велоалея, пешеходна алея и разделителна ивица между тях. По този начин се осигурява безопасността на движение и минимизира конфликта между пешеходец и велосипедист. При преминаване през парк „Слатинска река“ пешеходната алея преминава по съществуваща алея на парка. Велосипедната алея в този участък ще засегне минимално съществуващата дървесна растителност. В парка е предвидено изграждането на две тераси над реката.

Велоалея

ОЩЕ НОВИНИ

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

В услуга на гражданите браншовата организация публикува и примерни договори за строителство и ремонти