Продължават действията на Столична община за спасяването на къщата на Гешов

117

Министърът на културата съгласува проекта за запазване на сградата и зелените площи без ново застрояване, а имотът да е за детско заведение, каквото е било в продължение на десетки години преди придобиването му от сегашния собственик


Проектът за подробен устройствен план, с който се изменя плана за регулация и застрояване за УПИ III-4, кв. 428, м. „ГГЦ Зони Г8 и Г10“ по плана на гр. София, район „Средец“, е съгласуван от Министъра на културата. Одобряването на нов подробен устройствен план за имота е важна част от стъпките на Столична община за спасяването на емблематичната сграда на бул. „Патриарх Евтимий“ № 7. Сградата притежава статут на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория „местно значение” и попада в обхвата на групова недвижима културна ценност „Жилищна зона „Център” /Ж-2/.

Съгласно предходния ПУП, одобрен през 2004 г. след съгласуване от НИПК, за имота е предвидено премахване на сградата – паметник на културата и ново свързано застрояване с предназначение хотел на седем етажа, във фасадата на което се маркира съществуващата сграда. Именно поради това „спорно“ решение относно начина на запазване на част от паметта на града от главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е издадена заповед № РА50-222/19.03.2020 г., с която е наредено служебно изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП). След дълги съдебни процедури заповедта на главния архитект на Столична община бе потвърдена от Върховния административен съд.

Изработен е проект за изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план, който предвижда запазване на съществуващата сграда. Запазват се и зелените площи в имота, без да се предвижда ново застрояване. Отреждането на имота е предвидено за детско заведение, каквото е било в продължение на десетки години, преди придобиването му от сегашния собственик.

Проектът е разработен от АРХИТЕКТУРНО БЮРО АМГ (арх. Георги Милков Ангелов) и днес е изпратен в район „Средец“ за извършване на процедурите по съобщаването му на заинтересуваните лица, след което ще продължат действията по одобряването му.

ОЩЕ НОВИНИ

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

Използваните естествени, висококачествени и високотехнологични материали благоприятстват постигането на оптимално темпериране на сградата през всички сезони, оптимизирането на енергийните разходи, както и намаляването отпечатъка й върху околната среда

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Инвестицията в размер 600 хиляди лева ще реализират Община Свищов и „ВиК Йовковци“ – Велико Търново, като 350 хиляди лева от средствата се предоставят от актуализацията на държавния бюджет към общините