Проектантско бюро "Албена" ще прави разработката за обновяване на централната пешеходна зона в Добрич

326

В международния архитектурен конкурс първо място спечели проектът на Обединение Place.make – Design Group Studio, но те отпаднаха в обществената поръчка за изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“


Визуализация: Проектантско бюро "Албена"

В международния конкурс второ място спечели Консорциум „ЕНИ КАЛЪР ПОНИ НССН“, а проектантско бюро "Албена" беше класирано на трето място. В обществената поръчка обаче бюрото беше предпочетено да изготви инвестиционен проект за централната пешеходна зона в Добрич във фази „техническа“ и „работна“ въз основа на разработения си идеен проект. Мотивите за избора на комисията може да видите в документацията на обществената поръчка.

Визуализация: Проектантско бюро "Албена"

Пешеходната зона на централната градска част на град Добрич е значителна по размер (над 40 хектара). Булевард „25-ти септември“ е основната ос в направление север юг. В посока изток-запад тя се пресича от ул. „Независимост“ при пл. „Свобода“ и от ул. „България“ при пл. „Възраждане“. Двете улици се движат почти успоредно, като между тях има множество проходи и пробиви през сградите, като се срещат при площад „Демокрация“, а в зоната на пл. „Цар Борис III“ при ул. „Любен Каравелов“ се събират.

Разработването на проекта „Развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич, бул. „25-ти септември“, пл. „Възраждане“ и пл. „Свобода“ ще се извърши на етапи:      

  • I-ви етап - изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“ за благоустройство и дизайн на бул. „25-ти Септември“ (от бул. „3-ти Март“ до НЧ „Йордан Йовков“)     
  • II-ри етап - изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“ за благоустройство и дизайн на бул. „25-ти Септември“ (от НЧ „Йордан Йовков“ до ул. „Димитър Петков“), пл. „Възраждане“ и пл. „Свобода“     
  • III-ти етап - изготвяне на инвестиционен проект във фази „техническа“ и „работна“ за благоустройство и дизайн на ул. „Димитър Петков“ (от пл. „Свобода“ до ул. „Д-р К. Стоилов“)

Визуализация: Проектантско бюро "Албена"

Какво предстои в процеса на проектирането - влизане в сила на решението за избор на изпълнител, допълнителни геодезически проучвания от страна на проектантите, заснемане на канализацията, избор на технология за премахване на старата настилка, срещи с енергоразпределителното дружество. Базови изисквания към бюро "Албена" са проектът във фази „техническа“ и „работна“ да подобряв микроклиматичните условия, да обживява опустелите и значителни по размер площади, да осигури добра организация на автомобилното движение и паркиране, да предвиди възможност за достъп на превозни средства със специален режим, да осигури комфортно и безопасно велосипедно преминаван, да създаде цялостен градски дизайн за конкурсната зона, да създаде организация на преместваемите обекти и оживяване на партерните нива на сградите по периферията на пешеходната зона.

Снимка: Община Добрич

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

В услуга на гражданите браншовата организация публикува и примерни договори за строителство и ремонти