Проектът на STARH за реновиране на жилищна сграда LH във Варна

1469

Въпреки че тя не е архитектурен паметник, идеята за запазването на облика й е приложена в проекта за надграждане и преустройство.


Жилищна сграда LH попада в зоната на историческия градски център на Варна. Разположена е на основната пешеходна артерия към Морска градина - бул. „Сливница" и ул. „Стефан Караджа", като в съседство е емблематичният хотел „Черно Море". Контекстът на сградата е силно характерен поради архитектурно-историческите дадености и динамичността на централната зона. Съществуващата двуетажна сграда датира от 1923 година, като попада в категория „ансамблово значение" и не притежава статут на недвижима културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство. Характерът на сградата е оформен от присъствието на варо-пясъчни пластики, декорации по фасадите и две скулптурни детски фигури на фронтона с автор Кирил Шиваров. Въпреки, че сградата не е архитектурен паметник, идеята за запазването на съществуващия ѝ облик и пластики е приложена в проекта за надграждане и преустройство. Заложено е възстановяване и реконструиране на архитектониката и художествената пластика на сградата най-близо до оригиналните, предвид лошото актуално състояние на някои от тях.

 

 

Водеща концепцията при съчетанието на историческото архитектурно наследство със съвременната намеса и дизайн е тенденцията, установена от десетилетия в европейската архитектурна практика. В проекта целенасочено е търсена различна архитектурна визия от съществуващата с цел отдаване на нужното уважение както към съществуващата сграда и духът на нейното време, така и към това на нашето съвремие. В новоизградената част водещи са изходните градоустройствени ограничения, съобразени със силуета на околните сгради. Използван е минималистичен растер и геометрия, така че да не доминира над тази на старата сграда и да действат в хармония. Заложени са висококачествени фиброциментови панели на конструкция за цялата новоизградена фасада откъм двете улици, включително и по покривните равнини. Динамика и характер в строгия подреден ритъм внася използването на различни по вид панели и позиционирането на големи отвори в дневните помещения по фасадите. Това допълнително подобрява ослънчаването предвид неблагоприятната ориентация и осигурява визуален контакт с входа на Морска градина. Фасадите на съществуващата сграда са възстановени с висококачествена гладка мазилка в бял земен тон. Надстрояването е решено в същата тоналност, така че сградата да въздейства с цялостен завършен облик.

 

 

Новата функционална реорганизация на пространствата и на сградата се изразяват в 4 жилищни етажа и 1 партерен с обществена функция. Всеки един етаж представлява един апартамент. Достъпът до жилищния вход се осъществява през проход откъм ул. „Стефан Караджа". Входът на общественото пространство се запазва откъм ъгъла на сградата, като има на разположение и собствен зелен двор във вътрешната част на имота.

 

 

Проектът за реновиране на жилищна сграда LH във Варна преди дни спечели награда от Международната академия на архитектурата.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Срокът за ранна регистрация с намалена такса е до 31 юли

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Предложенията са за СПА хотел, басейни, балнеология и рехабилитация, ресторант, място за култура, събития и коуъркинг, студентски общежития, спортни площадки и база за паркур, историческа изложба и парк, ботаническа градина, езеро и други

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви открита процедура за сключване на рамково споразумение за „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали